Broms istället för gas i alliansens Sverige

Av , , Bli först att kommentera 8

Biogas är ett förnybart fordonsbränsle som kan minska vår klimatpåverkan, ge jobb i Sverige och minska vårt importberoende av fossil energi. Regeringens passivitet i klimatpolitiken har gjort att utbyggnaden av tankstationer för gas avstannat och därmed stagnerar också försäljningen av nya gasbilar. Dessutom säljs nu nästan alla begagnade gasbilar till Tyskland. När antalet gasbilar minskar är det givetvis omöjligt att få någon att investera i nödvändig produktion och infrastruktur.

I Vännäs har projektet Gasklart utrett förutsättningarna för lokal biogasproduktion. Ett framtidsprojekt som lantbrukarna i Vännäs med omnejd drivit vidare i föreningen Klara Gas. En förutsättning för att komma igång med produktion lokalt är givetvis att det finns någon att leverera till. Det behövs alltså tankställen för gas i Umeåregionen. Något som inte varit ekonomiskt intressant hittills, och knappast blir mer intressant med minskande antal gasfordon i landet.

Vi i Miljöpartiet ser gärna att kommunen är mer delaktig i satsningen på lokalt producerad biogas, men då behövs en nationell politik för framtiden och för förnyelsebar energi.

Rösta på Miljöpartiet den 14 september – för lokala jobb och klimatet.