Rädda Nybys landskap.

Av , , 4 kommentarer 3

Idag tog en majoritet i kommunfullmäktige bestående av S, C, M, KD och L beslut om att driva igenom en ny Översiktsplan. Trots att de tidigare tagit beslut om att Översiktsplanen ska grundas på en Naturvårdsplan, och en sådan fortfarande saknas. Att miljöfrågor inte kommer högt upp bland Vännäs politiker har varit tydligt sen tidigare, men att man väljer att ta exploateringsbeslut som strider mot beslut som man tagit tidigare, och som man inte vet miljökonsekvenserna av är svårsmält.

Den beslutade Översiktsplanen innebär mer exploatering av värdefull jordbruksmark. Nybys öppna landskap ska bebyggas. Ett mycket olyckligt beslut om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där både människor och natur ska trivas. 

Skärmklipp

Det område som nu S, C, M, L och KD vill exploatera

Vi gläder oss åt Vänsterpartiets stöd i frågan, och kampen för vår tätortsnära naturmiljö är inte förlorad förrän byggandet påbörjats. Vill du vara med och påverka vilket Vännäs du vill ha i framtiden?

Bli gärna medlem i Miljöpartiet – Vännäs.

100:- första året (0:- under 26 år)

medlem