Spara energi för Ukraina!

Av , , Bli först att kommentera 0

Att använda energi effektivare är bra för miljö, klimat och plånbok. Om inget av detta räcker som motivation så är ett effektivare energianvändande också en indirekt hjälp till Ukraina.

Vårt allt vidare energisystem genomgår ett paradigmskifte. I och med de sammankopplade elsystemen i Europa så ger minskad elförbrukning i Sverige ett minskat beroende av rysk gas. Så har ni inte sett över hur ni kan minska er egen förbrukning så gör det. Vi exporterar redan mycket el men ju mer vi kan exportera till mellaneuropa desto mindre blir det i krigskassan för Putin.

Att m, sd och kd skar bort pengar till energieffektiviseringar ur statsbudgeten är nu extra olyckligt, och att så mycket havsbaserad vindkraft i södra Sverige stoppas av moderatledda kommuner är också bekymmersamt, men var och en av oss kan ändå försöka göra lite mer för att använda vår energi lite effektivare, såväl för miljö som för demokrati.

Skänk pengar till de organisationer som stöttar Ukrainas folk och krigets flyktingar. Ställ upp för de flyktingar som behöver hjälp. Höj din röst då tillfälle ges, och spara energi om du kan.

 

 

 

 

Mer hänsyn i skogen!

Av , , 1 kommentar 3

En skogsavverkning är en massiv påverkan på ett ekosystem. Enligt direktivet om skydd av arter så ställer det krav på den som vill avverka att skaffa den kunskap som behövs för att kunna bedöma konsekvenser av en så stor påverkan. Detta är en del av Sveriges miljölag som EU nu kräver att vi ska leva upp till.

LRF vill gärna framstå som att de representerar de lokala skogsägarna som känner sin skog sedan generationer och brukar den på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vad är då problemet? Dessa skogsägare har inga problem att ta fram den kunskap som krävs för att kunna bruka den på ett sätt som tar rimliga naturhänsyn.

Det är de stora skogsägare som inte har någon lokal kännedom och som äger sin skog enbart för ekonomisk avkastning som nu kommer att behöva sätta sig in i vilka ekosystem de riskerar då de vill kalhugga. Det är ett högst rimligt krav och ett litet steg i rätt riktning.

Att LRF går i taket över detta gör att man undrar vilka de egentligen representerar?

1986 var slutet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Får var en del av min uppväxt. Pappa fick en tacka på sin femtioårsdag som fick namnet ”Victoria” efter det brittiska imperiets forna drottning. Baggen ”Albert” hämtades och med tiden uppgick besättningen till ett 30-tal djur. För föräldrarna var det en hel del jobb med skörd och skötsel under drygt tio år, men för oss alla mest positiva minnen av meningsfullt arbete, lyckade lamningar och hängivna djur.

1986 tog det slut! Härdsmältan i Tjernobyl spred radioaktivt Cesium över Västerbotten och markerna kontaminerades. Att släppa ut fåren på bete den våren var inte möjligt. Slakt av hela besättningen var enda alternativet och perioden som småbönder var över för mina föräldrar. Många andra drabbades mycket värre och under mycket längre tid av det radioaktiva nedfallet.

Efter Kärnkraftsolyckan i Harrisburg var liknande olyckor i framtiden inte sannolika.

Efter härdsmältan i Tjernobyl var liknande olyckor inte sannolika.

Efter härdsmältorna i Fukushima…..

Kärnkraft är obehaglig och riskfylld återvändsgränd – Framtiden är en annan väg.