Enfaldig humor

Av , , 2 kommentarer 5

Ibland kan man inte låta bli att kommentera!

Sverigedemokraterna gruppledare i riksdagen Björn Söder har mist sitt körkort efter att ha kört för fort förbi en skola. Han skyller på "den mänskliga faktorn"!

Den var bra!!!

Skolan – långt ifrån jämställd.

Av , , 1 kommentar 6

Ur veckans läsläxa för en närstående i årskurs 1: "Då fick mamma en puss av pappa. Och för att visa hur mycket han gillade mamma, hjälpte han till med en massa saker. Han sopade golv och skalade potatis och passade ungar." Delegationen för jämställdhet i skolan har lämnat ett slutbetänkande till regeringen där det framgår att jämställdheten i skolan inte blivit bättre på femtio år. Ett monumentalt misslyckande för Sverige. Att byta ut läxböckerna vore en början. Sedan gäller det att vi män tar det största ansvaret i arbetet för ett jämställt samhälle. Som det ser ut nu så har män den största makten och med makt följer också ansvar.

Ett svårt skolval…eller?

Av , , 4 kommentarer 6

Vårterminen ska just börja och för många elever och föräldrar väntar också snart ett osäkert ”skolval”.

Enligt den internationella PISA-rapporten så har svenska elevers läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap minskat signifikant under 2000-talet. I rapporten lyfts ökad segregation till följd av det fria skolvalet fram som en viktig förklaring till de försämrade resultaten. Resultaten har försämrats generellt för alla elever men det är de lågpresterande elevernas resultat som sjunkit mest. Pedagogisk forskning har visat på de positiva effekter som en skola med socioekonomisk och kulturell mångfald har på alla elevers resultat. Att kompensera för dessa positiva dynamiska effekter med ökade skolinspektioner, högre krav på rektorer och mer personellt stöd är nog mycket svårt, och med all säkerhet väldigt resurskrävande.

Det viktigaste ”Skolvalet” vi har framför oss är om vi ska använda mångfaldens krafter till att höja kvaliteten i vårt skolor, eller om det är andra värden än kunskap som ska forma vårt utbildningssystem.

För oss som tror att kunskapsnivån i vårt samhälle är av stor betydelse för hur vi kommer att klara av framtida utmaningar på nationell och global nivå så är PISA-rapporten en allvarlig signal. Om kunskapsnivån sjunker till följd av det fria skolvalets effekter. Vilka valmöjligheter ger vi till kommande generationer?