Replik på Jabar Amins debattarikel

Av , , 4 kommentarer 6

Här följer ett svar på Jabar Amins debattartikel i Svd ifrån lokalavdelningarna i Vännäs och Skellefteå.

Precis som Jabar Amin uttrycker så står vi inför utmaningar vars allvar blir tydligare för var dag som går. Utrotning av arter sker i ett allt högre tempo. Utsläppen av klimatgaser ökar alltjämt. Större ekonomiska klyftor skapar konflikter och frustration i Sverige och utomlands.

Med miljöpartiet i regeringen har resurserna till klimat- och miljöarbetet ökat, även om vi är många som vill se ännu fler åtgärder. Det politiska miljöarbetet på lokal nivå sker ofta lite i skymundan, men det har ett stort värde. Inte minst för att visa på vilka möjligheter ett framtida samhälle har. Det är där vi som lokalpolitiker lägger vår tid, ofta ideell, och ofta med ett lite dåligt samvete gentemot nära och kära. För att vi ska orka med våra uppdrag på i våra hemkommuner så är ett stöttande och fungerande distrikt oerhört viktigt.

Mp – Västerbotten har inte fungerat som distriktsorganisation på många år. Ett ohållbart arbetsklimat har lämnat efter sig negativa tidningsrubriker, avhoppade medlemmar, förlorade kompetenser och många tappade sugar. Under flera år har miljöpartiet på nationell nivå försökt stötta distriktsorganisationen för att komma tillrätta med problemen. Ett arbete som vi i lokalavdelningarna följt med stora förhoppningar. Tyvärr har det på senaste tiden blivit tydligt att någon förändring inte finns inom synhåll. Vi fann det därför nödvändigt att kräva av partistyrelsen att interimistiskt ta över distriktsstyrelsens uppdrag i mp – Västerbotten. För oss är detta på inget sätt en personfråga. Vi vill ha ett fungerande distrikt så att vi kan ägna oss åt det vi brinner för: grön, hållbar politik i en tid då den behövs som mest.

För oss är ett fungerande partidistrikt

·         en öppen och transparent organisation där allas åsikter kommer fram och tas på allvar.

·         en resurs som stöttar lokalavdelningarna att klara av sina uppdrag.

·         en samlingspunkt för gröna och hållbara idéer och lösningar.

·         en hållbar organisation där våra solidariteter gentemot vår natur, våra medmänniskor och våra kommande generationer avspeglas i det sätt som vi behandlar varandra.

Vi hoppas att vi blir många som jobbar tillsammans för detta.

 

Krister Andersson, talesperson, miljöpartiet – Vännäs

 

Lars Johansson, talesperson, miljöpartiet – Skellefteå