Ett annat Sverige!

Av , , 2 kommentarer 6

Sverige har bytt roll i det internationella klimatarbetet. Från ansvar och framtidstro till stoppkloss och bakåtsträvande.

Miljö- och klimatminister Pourmokthari driver SD-politik med en innehållslös svada. På FN:s klimatkonferens har Sverige fått välförtjänt kritik för den högerkonservativa regeringens politik som ökar vårt fossila beroende.

När Sveriges anseende inom klimatarbetet skjuts i sank är det inte bara en viktig pådrivare internationellt som försvinner. Det kommer också att minska viljan att investera i framtidsprojekt inom vårt land. I längden leder det till att de som förlorar sina jobb när gammal teknik försvinner får svårare att hitta nytt jobb. Framtiden ska tydligen finnas någon annanstans.