Bred representation för de Gröna

Av , , 1 kommentar 11

Det slutgiltiga valresultatet är klart och vi konstaterar glatt och ödmjukt att vi nått vårt mål på två mandat. Med två platser i kommunfullmäktige så har vi ett bra utgångsläge och en plattform för att ge miljö- och hållbarhetsfrågor ett tydligare fokus. Vi ser mycket positivt på att andra partier också uttalat stöd för många av våra frågor. Det minskar förhoppningsvis avståndet mellan ord och handling. Tillsammans med Emma och mig så kommer ytterligare representanter att sitta med vid kommunens sammanträden. Det är representanter för alla jordens arter, representanter för kommande generationer samt representanter för invånare i världens alla länder. Högtravande och trångt för att vara ett fullmäktigesammanträde i en liten Norrlandskommun kan tyckas, men en trygg ideologi att vila på under de kommande fyra åren. Ingen av representanterna skulle heller missunna oss vårt klimatsmarta badhus, så länge det inte går ut över dem.

Framtidens energi.

Av , , 4 kommentarer 10

Energieffektivisering är den kraftfullaste och viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. 20% av energin som förbrukas i Sverige går till uppvärmning i privatbostäder. Klimatavdraget för husägare som minskar sin energiförbrukning med 30% är därför en välriktad åtgärd för att minska användningen av fossila bränslen. Detta förutsätter givetvis också att vi ställer om transportsektorn till mer tågtrafik och miljöbränslen.

Energisystemet är ett sammanhållet system. Miljöminister Andreas Carlgrens tänkande att det inte skulle vara effektivt att minska energiförbrukningen i privatbostäder "eftersom olje- och naturgasanvändningen i bostadssektorn är så liten" visar antingen på ett försök att förvilla människor, eller en pinsam brist på kunskap. Eftersom transportsektorn står för en stor del av de utsläpp som orsakar den ökade växthuseffekten så är det givetvis här en stor del av minskningen av fossila bränslen måste ske. För att vi ska klara detta, och fortfarande kunna förflytta oss på ett bekvämt och praktiskt sätt, så måste annan energi tillföras till transportsektorn. Därför är det viktigt att effektivisera i alla delar av energisystemet för att frigöra dessa energiresurser.

Miljöpartiet de gröna har tillsammans med sina samarbetspartners lagt fram ett klimatmål för 2020 som är mycket ambitiösare än borgaralliansen. Forskningen och utvecklingen inom miljösektorn har gått snabbt och med rätt signaler från samhället så kan den gå ännu snabbare framöver. Det är också svårt att exakt veta vilka förändringar som kommer att ske i omvärlden, bland landets företag och våra invånare. Av den anledningen så har de rödgröna presenterat sina direkta åtgärder för nästa mandatperiod, men inte längre. Att vänta med att bestämma ytterligare framtida åtgärder för att nå klimatmålen är en själklarhet. Lika självklart som att en IT-avdelning på ett företag inte beslutar om alla sina dator- och kommunikationsinköp tio år i förväg. Alliansen har lagt fram ett mycket mindre ambitiöst klimatmål där de bland annat räknar bistånd i andra länder som utsläppsminskningar Sverige. Dessutom skryter de gärna om att de har redovisat alla åtgärder som behöver göras tio år framöver. Är detta en en aktiv och progressiv klimatpolitik? Den som tror, eller vill, att världen ser ut likadant om tio år hoppas nog på ett omval av dagens alliansregering. Du som tror på framtiden och vår gemensamma förmåga att skapa ett hållbart, långsiktigt och solidariskt samhälle röstar rödgrönt i morgon.

Badhus – för ett hållbart Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

 

I Vännäs finns en mångfald av möjligheter för kommunens invånare. Här kan man bo lantligt eller i tätorten och ha nära tillgång till bra service och en rik natur. Med nya effektiva tåg kommer man dessutom att kunna nå Umeå med sitt rika kulturliv på mindre än en halvtimme. Det finns goda förutsättningar för att Vännäs ska kunna vara lösningen för många människor som vill skapa sig sin framtid. Samtidigt är det viktigt att vi är noga med att vår växande kommun också minskar den negativa påverkan vi har på vår miljö och vårt klimat. När vi i miljöpartiet vill vara med och skapa en hållbar framtidskommun menar vi en kommun där du har stora möjligheter att påverka ditt eget liv, samtidigt som du vet att det inte försämrar förutsättningarna för kommande generationer eller andra människor. Varken här eller i andra länder.
Effektivare pendlingstrafik till Umeå är en viktig del i ett hållbart Vännäs, men även om avståndet till Umeå minskar är det viktigt att kunna erbjuda bra möjligheter även på hemorten. Därför vill vi att Europas klimatsmartaste badhus byggs i Vännäs.
Ett badhus ger tillfällen till glädje och nytta för många, genom hela livet. Med möjligheter till simskola, lek, umgänge, babysim, rehabilitering och motion blir badhuset en viktig del av ett hållbart liv för Vännäsborna.
Genom byggandet av Europas klimatsmartaste badhus kommer mängder av kunskaper och erfarenheter om hur man bygger på ett hållbart sätt våra tjänstemän, företagare och politiker till del. Kunskaper som vi har stor nytta av i den fortsatta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som ett gott exempel för alla som bor i kommunen ökar det också medvetenheten om energi- och hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt. Precis som andra innovativa satsningar så kommer anläggningen också att kunna fungera som modell och inspirationskälla för besökare från när och fjärran.
Då Europas klimasmartaste badhus står klart blir det en oerhört positiv symbol för vår kommun. Ett Vännäs som satsar på människorna och på ett hållbart liv. Ett modernt Vännäs som satsar mot framtiden. Ett Vännäs att leva i.
Frågan om ett badhus har diskuterats under många mandatperioder. Kostnaden, och då framförallt driftskostnaden, har varit en stor stötesten. Med ny teknik och nya innovativa lösningar är vi övertygade om att driftskostnaderna kan hållas låga. Tillsammans med allt positivt detta projekt kommer att ge finns det ingen anledning att vänta längre.
Miljöpartiet vill ha ett badhus i Vännäs – Europas klimatsmartaste!

Hållbart gäller för natur och människor – hela livet!

Av , , 2 kommentarer 10

Det är ingen nyhet att Miljöpartiet de gröna ser omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som den absolut viktigaste frågan. Att denna omställning är nödvändig råder det heller ingen tvivel om från någon forskare eller seriös politiker. Till skillnad från andra partier ser vi dock att denna omställning måste gå mycket fortare om vi inte ska förlora ovärderliga delar av vår natur, eller till och med se hela ekosystem haverera.

Hållbart är också ett begrepp som vi använder då vi pratar människors hela liv. Alla ska ha större möjligheter att styra sina liv genom att kunna arbeta mindre under tider i livet då det är svårt att minska på annat. Detta hindrar givetvis inte att vi ska ha möjlighet att jobba mer då det är vårt eget val. Vi ska ha större möjligheter att ta en paus i arbetslivet för att reflektera, utbilda oss eller prova en egen verksamhet. Vi ska också kunna anpassa arbetstiden i tid då vi blir äldre för att orka delta i arbetslivet högre upp i åldrarna. 

Då vi blir gamla och behöver stöd och hjälp ska vi givetvis själva styra över vår situation. Möjligheten att bo kvar hemma ska stödjas, liksom andra alternativa boendeformer som t.ex. generationsboende. Närhet till natur, bra mat tillagad på plats och en miljö som stimulerar är viktiga delar i våra liv även om vi inte längre kan bo hemma. Obligatoriska läkemedelsgenomgångar är viktiga för att minska risken för onödiga och långvariga överdoseringar.

Då vi pratar med äldre människor om vad vi vill i kommunen så är det framförallt miljöfrågorna de vill prata om. Antingen känner de sig väl trygga att våra värderingar inte kommer att göra livet sämre för dem, eller så ser de, med livserfarenheten som grund, vilka frågor som är den riktiga och viktiga utmaningen. Hållbart är för alla!

 

Allt stöd är viktigt för oss!

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi i Miljöpartiet de gröna noterar med glädje ett ökat stöd från många. Även de gamla partierna hittar många frågor i vårt handlingsprogram som de vill hjäpa till att jobba för. Att vi är fler som vill samma saker leder förhoppningsvis till att det händer snabbare. Att det finns frågor i vårt handlingsprogram som varit uppe i den kommunala politiska processen tidigare har inte gjort dem mindre viktiga för oss. Verkligheten är vår utgångspunkt då vi siktar mot framtiden och i verkligheten ska vi också utvärdera hur vi lyckas med våra frågor.

För oss i Miljöpartiet de gröna är omvandlingen till ett hållbart samhälle utgångspunkten för allt vårt arbete. Miljö-, natur- och klimatfrågorna kan inte avhandlas på några enstaka punkter. Denna insikt kommer i varje beslut att ligga till grund för vårt ställningstagande. Därför är en röst på Miljöpartiet de gröna en röst på Vännäs som en hållbar framtidskommun.

Läs gärna:

Handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Vännäs

mer om Miljöpartiet de grönas politik

Generationsväxling

Av , , 3 kommentarer 11

Det behövs fler unga som är med och tar beslut om Vännäs framtid. Då måste vi också anpassa dessa möjligheter till ungdomars situation. Vi som har familj och någorlunda stabil social situation kan lättare se ett värde av beslut som tar flera år att verkställa. Många ungdomar har ingen aning vad de gör om tre år. Jag tror att det är viktigt att skapa forum där ungdomar kan påverka och se omedelbara resultat. Varför inte ett ungdomsråd med egen budget att styra över. Känslan av att kunna påverka är viktig för att bli en del av vårt demokratiska samhälle. Det skulle nog kunna leda till fler engagerade i de politiska partierna också.

Återanvändning – Ja tack!

Av , , Bli först att kommentera 9

En tvättmaskins frånfälle kräver direkta åtgärder, men man får åtminstone tillfälle att besöka återvinningscentralen. Man kan konstatera att vi är ganska bra på återvinning men dåliga på återanvändning. Den gröna skatteväxlingen som gör billigare att arbeta och dyrare att tära på naturens resurser måste få ny fart. Att göra det billigare och enklare att reparera trasiga saker är något Miljöpartiet driver nationellt. Bra mycket bättre använda resurser ur ett hållbarhetsperspektiv än att ge bidrag, som framförallt nyttjas av de rika familjerna, för att få städhjälp. Vi får fundera ut hur vi bättre kan stötta tjänsteföretag med inriktning mot reparationer i vår egen kommun.

Kontraproduktiv allians

Av , , 4 kommentarer 8

Om borgaralliansen får styra Sverige efter 19 september kommer banavgifterna för tågtrafiken att fördubblas. Samtidigt är de noga med att försäkra att bensinskatten inte kommer att höjas under nästa mandatperiod.  Det är fullständigt obegripligt att borgarna överhuvudtaget kan tala om klimat- eller miljöpolitik. Risken är också uppenbar att dessa åtgärder kommer att ha en avsvalnande effekt på de positiva diskussioner botniabanan fört med sig om utveckling av tågtrafiken i Västerbotten. I en utredning från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen som regeringen själv beställt sägs också tydligt: "För att de höjda banavgifterna ska gå ihop med målet om att minska transportsektorns klimatpåverkan måste också de andra transportslagen avgiftbeläggas i högre grad". Jag hoppas innerligt att vi tillsammans väljer en regering som tar klimat och miljö på allvar, som vågar använda ekonomiska styrmedel för att styra utvecklingen åt rätt håll, och vill underlätta för människor att göra hållbara val som att välja tåget.