”Hur tänkte du då?”

Av , , 9 kommentarer 24

Denna pedagogiskt användbara fråga dök osökt upp under partiledarutfrågningen av folkpartiledaren  Jan Björklund. Han förklarade varför borgaralliansen vill satsa på nya kärnreaktorer med orden: "de förnybara energikällorna är mycket bra, men de kommer aldrig att kunna ge den mängden el som vi behöver"! Det värsta med dessa ord är inte att folkpartiledaren inte riktigt förstod vad han sa. Det värsta är att orden talar om för oss vilken beskrivning av verkligheten som ligger till grund för den politik som den sittande regeringen för.

Vi vet att vi måste förlita oss på förnyelsebara energikällor I framtiden. Vi vet att ju längre vi skjuter upp omställningen, desto svårare och plågsammare blir det att klara av de nödvändiga åtgärderna. Vi vet att framtidens samhälle måste utvecklas på ett annat sätt än det vi lever i nu, och det ska bli oerhört spännande att vara med på resan. För att lyckas krävs tankar som inte tänkts ännu, idéer som inte prövats ännu, kontakter som inte tagits ännu, och människor med visioner, engagemang och handlingskraft. För Miljöpartiet är framtiden ett äventyr men också en utmaning som kräver ansvar och omdöme. Vi har inte alla svar, men vi har för länge sedan förstått problemet. Detta till skillnad från den nuvarande regeringen som satsar på gamla lösningar på  problem som de inte ens förstått. Hjälp till att  finna framtiden. Ge Sverige en ny regering!