Dags att stå upp!

Av , , Bli först att kommentera 7

När SD:s ordförande i riksdagens justitieutskott kommenterar ett domslut i tingsrätten som ”ett dj**la skämt” är det inte en olycklig formulering. Att ordföranden för justitieutskottet, där Sveriges lagar bereds, kraftigt kritiserar en enskild tingsrätts tolkning av dessa lagar är oerhört allvarligt. Det är samma förändring av tonläge och strategi som Donald Trump använde och som vi också ser i det alltmer auktoritära Ungern.

När SD:s ordförande i Gävleborgs regionfullmäktige stoppade ett Luciatåg för att han inte ansåg en hbtqi-person vara ”tillräckligt traditionell” för att få vara Lucia, så var det inte bara folkhögskolans elever som var måltavlan. Alla som tänker sig att saker ksa förändras så att det inte är ditt kön som främst ska definiera dig ska tänka till en gång till, för att slippa utpekanden och obehag

När flera folkvalda SD:politiker på flera nivåer kritiserar sagostunder med dragqueens med grova ord är det ingen spontan reaktion. Dessa sagostunder är ingen ny företeelse ut, men det obehagliga påhoppet som följde var det.

Var och en av oss har rätt att uttrycka vår åsikt, så länge det inte skadar någon annan. Vilken position man har i samhället har däremot betydelse för hur vi uttrycker oss. När folkvalda politiker berättar vem eller vad som ska vara tillåtet i samhället, och vem eller vad som inte ska vara tillåtet, är det ett eko från mobbarnas skolgård. Genom en maktposition skapas rädsla, osäkerhet och obehag.

Kommer nämndemännens tolkning av lagtexten hängas ut på Twitter av justitieutskottets ordförande?

Kommer en idé inför nästa firande leda till att eleverna inte kommer att få framföra det de övat på?

Kommer en bibliotekaries val av nästa läsfrämjande aktivitet leda till mängder av jobbig mediauppmärksamhet och hatmejl?

Genom osäkerhet, obehag och rädsla som medel riskerar Sverige att förändras, men precis som på skolgården är det inte mobbaren som är det långsiktiga problemet utan de som också deltar och inte säger ifrån.

För oss som vill ha ett positivt, tillåtande och öppet samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet gäller det att stå upp, tala ut och stötta de positiva krafterna. Det känns främmande att det ska behöva sägas, men de andra krafterna i samhället ges alltmer utrymme.

 

Bättre klimatarbete i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimatarbetet måste få mycket högre prioritet, även på kommunnivå. Samhälls- och verksamhetsplanering har stor påverkan på framtidens utsläpp.

Miljöpartiet har fått igenom att en koldioxidbudget och ett koldioxidbokslut ska upprättas för Vännäs kommun. Ett bra första steg i rätt riktning. Utan tillräcklig förståelse och tillräckligt intresse finns dock en uppenbar risk att dessa dokument blir ytterligare hyllvärmare i arkivet.

Vid senaste fullmäktige ställde jag därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur koldioxidbudgeten och bokslutet ska inarbetas i kommunens strategiska arbete. Svaret och debatten därefter gav inte någon tydlig indikation att klimatarbetet kommer få någon högre prioritet än tidigare, men vi tolkar otydligheten positivt och ser fram emot konkretare besked framöver.

Vi i Miljöpartiet lovar att fortsätta ligga på för ett framtidsinriktat klimat- och miljöarbete i Vännäs.

 

Här finns länk till nuvarande koldioxidutsläpp i Vännäs kommun.