Gör om, Gör rätt, Vännäs kommun!

Av , , 4 kommentarer 4

Vännäs kommun ska anta en ny plan för hur Vännäs centrum ska se ut. Fokus för planen är att skapa trafiksäkra och tydliga gång- och cykelvägar.

CENTRUMPLANENS SYFTE
”Detaljplanens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra
och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även
utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.”

Den detaljplan som presenterades vid senaste kommunfullmäktige uppfyllde verkligen inte det syftet och fick välförtjänt bakläxa.

Att tillåta ytterligare en utfart från ICA:s parkering och att ta bort cykelbanan längs parkeringen är inte en lösning som gör det bättre för skolbarnen. Nu försöker S, V och M driva igenom detta hafsverk genom ett extra kommunfullmäktige. De underlag på ”förtydliganden” som presenterats ger varken tydlighet eller säkerhet. Dessutom har det bestämts att dessa underlag inte är allmänna handlingar som du, som medborgare, får ta del av innan beslut ska tas.

Vi i Miljöpartiet anser att den del av centrumplanen som rör området väster om Östra järnvägsgatan kan antas, men den del som berör området kring ICA och Vegaskolan är sämre än den lösning som finns idag och ska självklart avslås.

Att S och M vill driva igenom detta kortsiktiga och ohållbara förslag är kanske ingen större överraskning, men hur tänker Vänsterpartiet? När ska det bli värt att stå upp för nåt?