Vännäs mörkar utsläpp

Av , , Bli först att kommentera 6

Majoriteten i Vännäs säger nej till att kommunens koldioxidbokslut tas med i årsredovisningen. Ingen av de styrande motiverade varför just denna uppgift inte ska vara med. Uppgiften finns men ska visst inte skyltas med.

För en kommun med avsaknad av genomtänkt hållbarhetsarbete är det kanske inte så konstigt.

Nu är det dags att komma in i matchen s, m och v.

Porr i Pensionen

Av , , 2 kommentarer 5

Miljöpartiet tycker att det ansvarslöst att Vännäs kommun tillåter investeringar i porr, droger, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och krigsmateriel.

Kommunstyrelsen gömmer sig bakom fondbolagens egna riktlinjer för investeringar, där de bara anser sig kunna ha uppsikt på 95 % av sina investeringar. Skulle vi acceptera att livsmedelsföretagen själva gavs rätten att bestämma riktlinjer: att endast 95 % av maten kan garanteras giftfri? Är det verkligen så mycket svårare att ta reda på vad företag man lägger in i en fond sysslar med, än att säkerställa att en tomatsås inte innehåller någon av de tusentals gifter vi omger oss med?

Omsätter porr, droger och alkohol stora summor varje år?  Otvetydigt!

Genererar tobak, kommersiellt spel och krigsmateriel stora vinster varje år? Absolut!

Skulle Vännäs kommuns investeringar ge sämre avkastning om vi ställer krav på att inga pengar går till såna här samhällsskadliga verksamheter? Kanske?

År det rätt att ändå ställa kraven? Självklart anser Miljöpartiet.

Det tyckte inte de andra partierna.

 

Solidaritet är handling, inte bara ett ord!

 

 

 

 

 

 

 

Kärnkraft. Nej tack!

Av , , 4 kommentarer 10

Kärnkraften är inte hållbar. Den är en ändlig resurs som kan ge energi till några få generationer, samtidigt som det lämnar ett avfall som är livsfarligt för tusentals generationer framöver. Det är fullständigt orimligt att en generation tar sig rätten att lämna över avfall som tusen generationer framöver måste ta hänsyn till. Tänk om varje generation framöver skulle lämna över sina problem till de tusen kommande.

Inget alternativ för energiproduktion är utan påverkan. Tvärtom så är påverkan på natur och miljö avsevärd. Vattenkraft förändrar ekosystem i grunden och för evigt. Vindkraft orsakar störningar i större eller mindre grad. Alla energikällor kräver råvaror som också har en stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt att våra råvarusystem blir cirkulära och effektiva, men allra viktigast är att vi använder energin så effektivt som möjligt oavsett om det handlar om produktion, uppvärmning eller transport.

1980 röstade svenska folket för att avveckla kärnkraft. I folkomröstningen gavs inga andra alternativ. De tre möjliga valen skulle leda till avveckling, av den enkla anledningen att alternativen var politiskt omöjliga. Kärnkraften hade diskuterats i samhället under lång tid och såväl fördelar som brister var väl belysta. Trots att ingen av de stora katastroferna i Tjernobyl eller Fukushima inträffat såg opinionen ingen långsiktig framtid för kärnkraft i Sverige. Riskerna med var alldeles för stora. Någon fungerande lösning för det livsfarliga avfallet fanns inte, brytning av uran innebar väldigt stor miljöpåverkan och kärnkraftens direkta koppling till fler kärnvapen var uppenbar.

Drygt fyrtio år senare har inte mycket i sak förändrats. Någon fungerande lösning för avfallet har inte kommit igång någonstans i världen. Uranbrytningens miljökonsekvenser beror på den mycket låga halten i berggrunden och kan därför inte minskas i någon större utsträckning och kärnvapen är allt mer åtråvärda för allt fler stater.

Vi behöver prata om kärnkraftens stora risker för att kunna fatta bra beslut. Den generation som sade nej till kärnkraft för fyrtio år sedan hade sina barns och barnbarns framtid i tankarna. Man kan undra vem dagens generation tänker på?

Reparationer is da shit!

Av , , 2 kommentarer 4

Denna historia ur livet är ett inlägg i debatten kring höjningen av momsen på reparationer:

 

Diskmaskinen började läcka vatten. Jag ringde service som kom och gjorde ett kort konstaterande:

 

”Pumpen behöver bytas. Den kostar 5.000:-. Adjö!”

För en diskmaskin som använts frekvent i drygt fem var den kostnaden ganska svår att motivera.

 

Jag lossade och skruvade isär pumpen. Det visade sig att felet berodde på att en gummipackning var sprucken.

När jag kontaktade servicemannen meddelade han att packningen inte säljs separat utan jag var tvungen att köpa hela pumpen för 5.000:-

 

Då kontaktade jag återförsäljaren och efter en lång argumentation om det orimliga att inte tillåta mig att köpa en enskild packning så gav de till slut med sig. Den skulle kosta 995:-.

 

Inget hindrade dock att själv försöka laga packningen med lite ”Rubberfix”. Sagt och gjort så skruvades pumpen ihop och diskmaskinen kunde tjäna fyrabarnsfamiljen ytterligare tre år innan elektroniken till slut upphörde att samarbeta.

 

Denna historia är knappast unik, utan berättar med tydlighet hur vår ekonomi fungerar. Drivkrafterna att vara varsam med jordens resurser finns knappt. Att bryta nytt material ur vår planet och tillverka med energi som påverkar våra ekosystem har väldigt låg ekonomisk kostnad. Att laga något gynnar inte alls ”den ekonomiska tillväxten” på samma sätt.

 

Möjligheten och attityden till att laga och vårda det vi har måste förändras om vi ska nå en hållbar värld.

 

Att höja momsen på reparationer är en riktigt dålig idé!

 

 

 

 

 

 

Dags att stå upp!

Av , , Bli först att kommentera 7

När SD:s ordförande i riksdagens justitieutskott kommenterar ett domslut i tingsrätten som ”ett dj**la skämt” är det inte en olycklig formulering. Att ordföranden för justitieutskottet, där Sveriges lagar bereds, kraftigt kritiserar en enskild tingsrätts tolkning av dessa lagar är oerhört allvarligt. Det är samma förändring av tonläge och strategi som Donald Trump använde och som vi också ser i det alltmer auktoritära Ungern.

När SD:s ordförande i Gävleborgs regionfullmäktige stoppade ett Luciatåg för att han inte ansåg en hbtqi-person vara ”tillräckligt traditionell” för att få vara Lucia, så var det inte bara folkhögskolans elever som var måltavlan. Alla som tänker sig att saker ksa förändras så att det inte är ditt kön som främst ska definiera dig ska tänka till en gång till, för att slippa utpekanden och obehag

När flera folkvalda SD:politiker på flera nivåer kritiserar sagostunder med dragqueens med grova ord är det ingen spontan reaktion. Dessa sagostunder är ingen ny företeelse ut, men det obehagliga påhoppet som följde var det.

Var och en av oss har rätt att uttrycka vår åsikt, så länge det inte skadar någon annan. Vilken position man har i samhället har däremot betydelse för hur vi uttrycker oss. När folkvalda politiker berättar vem eller vad som ska vara tillåtet i samhället, och vem eller vad som inte ska vara tillåtet, är det ett eko från mobbarnas skolgård. Genom en maktposition skapas rädsla, osäkerhet och obehag.

Kommer nämndemännens tolkning av lagtexten hängas ut på Twitter av justitieutskottets ordförande?

Kommer en idé inför nästa firande leda till att eleverna inte kommer att få framföra det de övat på?

Kommer en bibliotekaries val av nästa läsfrämjande aktivitet leda till mängder av jobbig mediauppmärksamhet och hatmejl?

Genom osäkerhet, obehag och rädsla som medel riskerar Sverige att förändras, men precis som på skolgården är det inte mobbaren som är det långsiktiga problemet utan de som också deltar och inte säger ifrån.

För oss som vill ha ett positivt, tillåtande och öppet samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet gäller det att stå upp, tala ut och stötta de positiva krafterna. Det känns främmande att det ska behöva sägas, men de andra krafterna i samhället ges alltmer utrymme.

 

Bättre klimatarbete i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimatarbetet måste få mycket högre prioritet, även på kommunnivå. Samhälls- och verksamhetsplanering har stor påverkan på framtidens utsläpp.

Miljöpartiet har fått igenom att en koldioxidbudget och ett koldioxidbokslut ska upprättas för Vännäs kommun. Ett bra första steg i rätt riktning. Utan tillräcklig förståelse och tillräckligt intresse finns dock en uppenbar risk att dessa dokument blir ytterligare hyllvärmare i arkivet.

Vid senaste fullmäktige ställde jag därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur koldioxidbudgeten och bokslutet ska inarbetas i kommunens strategiska arbete. Svaret och debatten därefter gav inte någon tydlig indikation att klimatarbetet kommer få någon högre prioritet än tidigare, men vi tolkar otydligheten positivt och ser fram emot konkretare besked framöver.

Vi i Miljöpartiet lovar att fortsätta ligga på för ett framtidsinriktat klimat- och miljöarbete i Vännäs.

 

Här finns länk till nuvarande koldioxidutsläpp i Vännäs kommun.

Ett annat Sverige!

Av , , 2 kommentarer 6

Sverige har bytt roll i det internationella klimatarbetet. Från ansvar och framtidstro till stoppkloss och bakåtsträvande.

Miljö- och klimatminister Pourmokthari driver SD-politik med en innehållslös svada. På FN:s klimatkonferens har Sverige fått välförtjänt kritik för den högerkonservativa regeringens politik som ökar vårt fossila beroende.

När Sveriges anseende inom klimatarbetet skjuts i sank är det inte bara en viktig pådrivare internationellt som försvinner. Det kommer också att minska viljan att investera i framtidsprojekt inom vårt land. I längden leder det till att de som förlorar sina jobb när gammal teknik försvinner får svårare att hitta nytt jobb. Framtiden ska tydligen finnas någon annanstans.

Är killar dummare i Vännäs?

Av , , 1 kommentar 5

Skolan är inte jämlik, och skolan är kommunernas ansvar!

Dina föräldrars bakgrund är fortfarande avgörande för hur du själv ska lyckas i skolan. Ett stort misslyckande för skolan som skapar samhällsproblem under decennier framöver.

I Vännäs är skillnaden i skolresultat mellan tjejer och killar väldigt stora. Skillnader finns i hela landet, men i Vännäs är den mer än dubbelt så stor som genomsnittet.

Beror det på för lite eller felriktat stöd, en utbredd antipluggkultur eller olika förväntningar på tjejer och killar? Vilket som så är det viktigt att Vännäs kommun tar tag i problemet.

Alla elever har rätt att utvecklas och nå sin fulla potential. Killarna som inte får chansen riskerar framtida möjligheter. Tjejerna som trots allt förväntas upprätthålla ordningen och kvaliteten pressas till psykisk ohälsa.

En jämlik skola är en skola för en bra framtid!

 

 

 

Dyr svajighet i Vännäs!

Av , , 1 kommentar 4

När majoriteten (s, v och m) drev igenom att bygga ytterligare en storförskola med åtta avdelningar i Vännäs var det enda argumentet att det blir billigare att bygga kompakt i två våningar. När sedan personalen lyft alla nackdelar med ett sådant bygge så ändrade man sig och tänker nu bygga åtta avdelningar i ett plan.

Den ekonomiska vinsten med att klumpa ihop barn på samma ställe försvann, men majoriteten håller ändå fast vid sin plan på en till storförskola.

Ökningen av byggkostnader har delvis med konjunkturen att göra men Vännäs kommuns svajande planering har också betydelse.

När nu byggkostnader för en storförskola med åtta avdelningar nästan är desamma som för två mindre förskolor med fyra avdelningar bör majoriteten släppa prestigen och tänka om. När argumenten för ett beslut är borta, och motargumenten fortfarande finns kvar så måste man kunna ändra sig.

Börja med att bygga en förskola med fyra avdelningar där ”Torpet” tidigare låg. Då finns det tid att och råd att besluta var nästa förskola ska ligga.

 

 

 

Är Naturen Ägd?

Av , , Bli först att kommentera 7

Vår natur är hårt pressad. Utrotningen accelererar. Bestånd kraschar. Opåverkade ekosystem finns knappt längre.

Samtidigt är det politiska trycket hårt. Förslag på avskaffat strandskydd, hot mot våra naturreservat, fler kalhyggen och ökad gruvbrytning ska ”lösa” klimatkrisen snabbt.

Naturen anses inte ha nåt egenvärde, och ska heller inte ha någon talan.

C, SD, M och KD föreslår att miljöorganisationers rätt att gå till domstol ska begränsas. Med synen på naturen att den enbart har ett ekonomiskt värde så är förslaget helt logiskt.

För oss som anser att den mångfald av andra arter och organismer som vi delar planeten med också har egenvärden så är det självklart att dessa måste kunna försvaras i vårt rättssystem. Vilka vore vi annars?

När vi ser naturen som ÄGD är slaget förlorat!