Ett annat Sverige!

Av , , 2 kommentarer 5

Sverige har bytt roll i det internationella klimatarbetet. Från ansvar och framtidstro till stoppkloss och bakåtsträvande.

Miljö- och klimatminister Pourmokthari driver SD-politik med en innehållslös svada. På FN:s klimatkonferens har Sverige fått välförtjänt kritik för den högerkonservativa regeringens politik som ökar vårt fossila beroende.

När Sveriges anseende inom klimatarbetet skjuts i sank är det inte bara en viktig pådrivare internationellt som försvinner. Det kommer också att minska viljan att investera i framtidsprojekt inom vårt land. I längden leder det till att de som förlorar sina jobb när gammal teknik försvinner får svårare att hitta nytt jobb. Framtiden ska tydligen finnas någon annanstans.

2 kommentarer

Är killar dummare i Vännäs?

Av , , 1 kommentar 4

Skolan är inte jämlik, och skolan är kommunernas ansvar!

Dina föräldrars bakgrund är fortfarande avgörande för hur du själv ska lyckas i skolan. Ett stort misslyckande för skolan som skapar samhällsproblem under decennier framöver.

I Vännäs är skillnaden i skolresultat mellan tjejer och killar väldigt stora. Skillnader finns i hela landet, men i Vännäs är den mer än dubbelt så stor som genomsnittet.

Beror det på för lite eller felriktat stöd, en utbredd antipluggkultur eller olika förväntningar på tjejer och killar? Vilket som så är det viktigt att Vännäs kommun tar tag i problemet.

Alla elever har rätt att utvecklas och nå sin fulla potential. Killarna som inte får chansen riskerar framtida möjligheter. Tjejerna som trots allt förväntas upprätthålla ordningen och kvaliteten pressas till psykisk ohälsa.

En jämlik skola är en skola för en bra framtid!

 

 

 

1 kommentar

Dyr svajighet i Vännäs!

Av , , 1 kommentar 3

När majoriteten (s, v och m) drev igenom att bygga ytterligare en storförskola med åtta avdelningar i Vännäs var det enda argumentet att det blir billigare att bygga kompakt i två våningar. När sedan personalen lyft alla nackdelar med ett sådant bygge så ändrade man sig och tänker nu bygga åtta avdelningar i ett plan.

Den ekonomiska vinsten med att klumpa ihop barn på samma ställe försvann, men majoriteten håller ändå fast vid sin plan på en till storförskola.

Ökningen av byggkostnader har delvis med konjunkturen att göra men Vännäs kommuns svajande planering har också betydelse.

När nu byggkostnader för en storförskola med åtta avdelningar nästan är desamma som för två mindre förskolor med fyra avdelningar bör majoriteten släppa prestigen och tänka om. När argumenten för ett beslut är borta, och motargumenten fortfarande finns kvar så måste man kunna ändra sig.

Börja med att bygga en förskola med fyra avdelningar där ”Torpet” tidigare låg. Då finns det tid att och råd att besluta var nästa förskola ska ligga.

 

 

 

1 kommentar

Är Naturen Ägd?

Av , , Bli först att kommentera 6

Vår natur är hårt pressad. Utrotningen accelererar. Bestånd kraschar. Opåverkade ekosystem finns knappt längre.

Samtidigt är det politiska trycket hårt. Förslag på avskaffat strandskydd, hot mot våra naturreservat, fler kalhyggen och ökad gruvbrytning ska ”lösa” klimatkrisen snabbt.

Naturen anses inte ha nåt egenvärde, och ska heller inte ha någon talan.

C, SD, M och KD föreslår att miljöorganisationers rätt att gå till domstol ska begränsas. Med synen på naturen att den enbart har ett ekonomiskt värde så är förslaget helt logiskt.

För oss som anser att den mångfald av andra arter och organismer som vi delar planeten med också har egenvärden så är det självklart att dessa måste kunna försvaras i vårt rättssystem. Vilka vore vi annars?

När vi ser naturen som ÄGD är slaget förlorat!

Bli först att kommentera

Minskat bistånd ger Ryssland makt!

Av , , Bli först att kommentera 2

Regeringen drar ned klimatbiståndet med 40 %. Ett fullständigt bedrövligt beslut!

Många länder kämpar med att förbättra levnadsstandarden för sina medborgare. En viktig del i denna process är att få tillgång till el och annan energi. Bland det viktigaste vi kan göra, både för dessa länder och klimatet, är att hjälpa till att bygga moderna och förnyelsebara energisystem. Alternativet för dem är att göra om samma misstag som vi och bygga sig fast i fossila bränslen.

Ryssland hoppar gärna in och ger bistånd för att länder ska göra sig beroende av rysk fossil energi. För många länder är det detta som är alternativet.

Tänk lite längre för en gångs skull, regeringen…snälla!

 

 

Bli först att kommentera

Ett annat Sverige i och med Nato!

Av , , Bli först att kommentera 5

De som påstod att Sverige skulle kunna behålla rollen som en oberoende kraft för fred och avspänning trots ett Natomedlemskap fick ett snabbt uppvaknande. Redan samma dag som regeringen tog beslutet om att ansöka hamnade man under press från Turkiets president Erdogan.

Eftergifter från Sverige kommer givetvis krävas nu, och i framtiden, som följd av denna allians. Vilka värderingar och vilka människors rättigheter som kommer att behöva åsidosättas får framtid visa.

Ett förbud mot kärnvapen på svensk mark är därför en tydlig gräns som vi måste sätta!

 

Bli först att kommentera

Nato – en fråga för eliten?

Av , , 1 kommentar 7

Varför är det så bråttom med ett Natobeslut? Är risken att Sverige blir anfallna av Ryssland inom en snar framtid särskilt stor? Knappast då Rysslands reguljära stridskrafter är inblandad i ett anfallskrig mot Ukraina. Knappast då Rysslands stridskrafter dessutom möter starkare motstånd än vad de rimligen hade kunnat föreställa sig. Vem ser en risk att Ryssland i det här läget skulle få för sig att anfalla Sverige?

Och om FInland skulle välja att gå med, varför skulle det göra saken ännu mer akut?

Oppositionspartierna som tidigare också varit för ett Natomedlemskap tar givetvis tillfället att pressa på för ett snabbt beslut då opinionen snabbt fluktuerar. Socialdemokraternas ledning ser risken att Natofrågan ska bli en valfråga och vill ha bort den från dagordningen så fort som möjligt. Det är detta som gör att det har blivit bråttom. Ett politiskt spel för kortsiktiga vinster, men en förlust för världens långsiktiga säkerhet och Sveriges demokrati.

Frågan om Natomedlemskap handlar om att lämna ifrån sig makt över sitt eget försvar, sitt eget territorium, sin egen utrikespolitik och sitt utrymme att arbeta för fred och nedrustning. En fråga som kommer att förändra Sverige som land och vår roll i världen. En fråga som medborgarna självklart borde ha rätt att ta ställning till.

De ekonomiska klyftorna i samhället ökar alltjämt. När den demokratiska klyftan nu också verkar djupna är det ett högt pris vi betalar för partiers valtaktiska vändningar.

 

1 kommentar

Bevara skogen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vännäs kommun har valt att bygga ännu en storförskola, och denna gång granne med en redan fungerande förskola. Elva förskoleavdelningar på samma plats. Ett på många sätt obegripligt och olyckligt beslut.

Nu har man också planer på att hugga ner det enda skogsområde som dessa elva förskoleavdelningar kommer att ha tillgång till.

Det är inte nödvändigt att förstöra de goda värdena i Vännäs i en ständig iver att locka ”nya” invånare.

Bevara skogen för barnen och deras föräldrar som redan bor i Vännäs.

 

 

Bli först att kommentera

Spara energi för Ukraina!

Av , , Bli först att kommentera 0

Att använda energi effektivare är bra för miljö, klimat och plånbok. Om inget av detta räcker som motivation så är ett effektivare energianvändande också en indirekt hjälp till Ukraina.

Vårt allt vidare energisystem genomgår ett paradigmskifte. I och med de sammankopplade elsystemen i Europa så ger minskad elförbrukning i Sverige ett minskat beroende av rysk gas. Så har ni inte sett över hur ni kan minska er egen förbrukning så gör det. Vi exporterar redan mycket el men ju mer vi kan exportera till mellaneuropa desto mindre blir det i krigskassan för Putin.

Att m, sd och kd skar bort pengar till energieffektiviseringar ur statsbudgeten är nu extra olyckligt, och att så mycket havsbaserad vindkraft i södra Sverige stoppas av moderatledda kommuner är också bekymmersamt, men var och en av oss kan ändå försöka göra lite mer för att använda vår energi lite effektivare, såväl för miljö som för demokrati.

Skänk pengar till de organisationer som stöttar Ukrainas folk och krigets flyktingar. Ställ upp för de flyktingar som behöver hjälp. Höj din röst då tillfälle ges, och spara energi om du kan.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Mer hänsyn i skogen!

Av , , 1 kommentar 3

En skogsavverkning är en massiv påverkan på ett ekosystem. Enligt direktivet om skydd av arter så ställer det krav på den som vill avverka att skaffa den kunskap som behövs för att kunna bedöma konsekvenser av en så stor påverkan. Detta är en del av Sveriges miljölag som EU nu kräver att vi ska leva upp till.

LRF vill gärna framstå som att de representerar de lokala skogsägarna som känner sin skog sedan generationer och brukar den på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vad är då problemet? Dessa skogsägare har inga problem att ta fram den kunskap som krävs för att kunna bruka den på ett sätt som tar rimliga naturhänsyn.

Det är de stora skogsägare som inte har någon lokal kännedom och som äger sin skog enbart för ekonomisk avkastning som nu kommer att behöva sätta sig in i vilka ekosystem de riskerar då de vill kalhugga. Det är ett högst rimligt krav och ett litet steg i rätt riktning.

Att LRF går i taket över detta gör att man undrar vilka de egentligen representerar?

1 kommentar