Nej till Storförskola på Vännäsborg

Av , , Bli först att kommentera 5

I Vännäs vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna bygga en ny förskola med åtta avdelningar på Vännäsborg. Vi i miljöpartiet ser det som en riktigt dålig idé av flera anledningar. Att försöka nå kortsiktiga ekonomiska vinster genom stordrift på barn kommer att medföra kostnader på sikt. Trygghet är grunden för barns utveckling. För små barn, och framförallt de allra minsta, är nära och väl kända relationer viktiga. Det underlättas inte av att samla många avdelningar på samma ställe.

Småbarnstiden är för många den mest hektiska tiden i livet. Därför är det viktigt att förskolan finns så nära hemmet som möjligt. Att kunna gå eller cykla till förskolan året runt är oerhört värdefullt för föräldrar, och inte minst för barnen som börjar skapa sina egna vanor. I en storförskola på Vännäsborg kommer de flesta barnen ha en så lång transportväg att bilskjutsandet kommer bli normen.

Många föräldrar i Vännäs pendlar till Umeå. Att skapa bra möjligheter att kombinera hämtning/lämning på förskolan med kollektivtrafik borde vara en självklarhet för Vännäs kommun. Vännäsborg ligger inte längs kollektivtrafikens stråk utan för de flesta på vägen bort ifrån Umeå. En sådan storförskola kommer därför att missgynna de som söker ett hållbart liv.

Miljöpartiet vill att Vännäs kommun bygger en mindre förskola där det nu rivna ”Torpet” tidigare låg. Förskolan på östra nybyområdet kan då anpassas till ett barnunderlag som är rimligt och inte skapa ohållbar och onödig trafik.

Krister Andersson

Miljöpartiet de gröna – Vännäs