Flygskatt nu!

Av , , 31 kommentarer 6

Sverige ska självklart införa flygskatt. Som en metod att minska de fossila utsläppen, men framförallt för att minska det stora ansvarsgapet som finns mellan flyget och andra transportslag.

Svenskars flygande orsakar varje år lika stor klimatpåverkan som all persontrafik på väg sammanlagt. Att byta ut flygbränslet mot biobränsle vore givetvis önskvärt, men lika orimligt som att vi skulle kunna byta ut alla fossila bränslen i vägtrafiken mot biobränslen (och dessutom samtidigt). Flyget är ett oerhört energislösande sätt att transportera människor och varor. Om vi ska klara klimatutmaningen så måste flygandet minska kraftigt. Detta är något som många förstår, och därför ser en majoritet av svenskarna en flygskatt som rimlig.

Den flygskatt som föreslås är liten men ändå ett steg i rätt riktning. Att människor i norra Sverige skulle ha mindre förståelse när det gäller hållbarhetsfrågor har jag svårt att tro, snarare tvärtom. När vissa företrädare för Norr- och Västerbotten kämpar för att hålla ett ohållbart transportsystem skattebefriat är det knappast landsbygdens problem de bryr sig om. De problemen finns här. De löser vi inte genom att flyga härifrån.

 

Livsmedelsstrategi och Klimatlag

Av , , 4 kommentarer 3

Förra veckan lyckades regeringen få igenom en Klimatlag för tydliga mål, och därmed tydliga förutsättningar, för byggandet av ett fossilfritt Sverige. Idag ska riksdagen rösta igenom den nationella Livsmedelsstrategin som ska ge mer ekologiskt hållbar och svensk mat på våra tallrikar. Två hållbara steg mot framtiden.

Ökad matproduktion i Sverige är positivt för såväl vårt eget land som för den globala miljön, och kräver livskraftiga jordbruksföretag och produktiv jordbruksmark.

I dagens tidning noterar jag att Avions köpcentrum uppmärksammar att de ”lyckats” omvandla en del av vårt läns mest produktiva åkermark till ett exploaterat område med bl.a. 2.600 parkeringsplatser. Ett märkligt sätt att lyfta framgång i skenet av katastrofbränder i torkans spår, och kritiskt låga grundvattennivåer.

Miljöpartiet jobbar för ett hållbart samhälle, och dit hör inte mer asfalterad åkermark eller fler externa köpcentrum.