Vindkraft på rätt ställe

Av , , 3 kommentarer 4

Miljöpartiet vill säkerställa kommunernas makt vid etablering av ny vindkraft. Idag finns ett kommunalt veto som kommer in sent i processen. Då är planerna redan långt gångna. Företagen har investerat i prospektering, Politiker har smorts med löften om kommunala investeringar. Hela domedagsbilden av vad ett nej till en etablering kommer att leda till har redan kunnat ritas upp. Det har också visat sig att även om medborgarna röstat nej till en vindkraftspark så väljer ofta den kommunala ledningen ändå att säga ja.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska komma in tidigare i processen för att kunna ta ett tidigt beslut om etablering eller ej. På så sätt blir den demokratiska processen bättre, och onödigt jobb och onödiga konflikter kan undvikas för såväl kommuner som företag.

Miljöpartiet vill också att Sverige satsar på havsbaserad vindkraft nära användaren. Det funkar i Danmark så varför inte i Sverige?