Riktig jämställdhet viktig.

Av , , 2 kommentarer 7

Vännäs fick förra mandatperioden välförtjänt kritik för en ojämställd maktfördelning inom politiken. Ett demokratiskt problem, men också ett effektivitetsproblem. Ett ”gubbigt” styre ger en ”gubbig” politik. Perspektiv glöms bort och viktiga erfarenheter för att fatta långsiktiga och hållbara beslut saknas. Hade t.ex. kostnaderna för inredningen i vårt nya bibliotek glömts bort om vi haft en jämställd kommunledning?

Vi hoppas att övriga partier också tar jämställdheten på allvar då det nu är dags att nominera representanter i styrelser och nämnder för denna mandatperiod, och inte bara pliktskyldigast lägger in kvinnor som andranamn och ersättare.

Miljöpartiet de gröna i Vännäs nominerar detta starka lag:

Emma Vidmark       Kommunstyrelsen (ordinarie)

Malin Karlsson        Kommunstyrelsen (ersättare)

Eva Willebrand       Barn- och utbildningsnämnden (ordinarie)

Cecilia Norberg      Barn- och utbildningsnämnden (ersättare)

Krister Andersson  Vård- och Omsorgsnämnden (ersättare)

Cecilia Palmborg   Plan- och Miljönämnden (ersättare)

 

Vill du engagera dig för miljö, jämställdhet och jämlikhet i Vännäs så hör av dig:

[email protected]

 

Mer MP – Mindre sopor – Mindre avgift

Av , , 8 kommentarer 8

På dagens kommunstyrelse togs vårt förslag att sänka den fasta sophämtningsavgiften med 200:- per år, och samtidigt höja avgiften per kg med 25 öre. Att växla skatter och avgifter för att gynna de som gör bra miljöval är en viktig del av aktiv miljöpolitik.

Extra roligt är att en så stor sänkning av avgiften är möjlig tack vare att Vännäsbornas totala sopmängd minskar. Detta gynnar de flesta också ekonomiskt, men mest gynnar det er som tänker på att minska ert avfall, och miljön förstås

Vi fortsätter vårt arbete för ett hållbarare Vännäs. Vi hoppas att ni också fortsätter ert!