Kärnkraft. Nej tack!

Kärnkraften är inte hållbar. Den är en ändlig resurs som kan ge energi till några få generationer, samtidigt som det lämnar ett avfall som är livsfarligt för tusentals generationer framöver. Det är fullständigt orimligt att en generation tar sig rätten att lämna över avfall som tusen generationer framöver måste ta hänsyn till. Tänk om varje generation framöver skulle lämna över sina problem till de tusen kommande.

Inget alternativ för energiproduktion är utan påverkan. Tvärtom så är påverkan på natur och miljö avsevärd. Vattenkraft förändrar ekosystem i grunden och för evigt. Vindkraft orsakar störningar i större eller mindre grad. Alla energikällor kräver råvaror som också har en stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt att våra råvarusystem blir cirkulära och effektiva, men allra viktigast är att vi använder energin så effektivt som möjligt oavsett om det handlar om produktion, uppvärmning eller transport.

1980 röstade svenska folket för att avveckla kärnkraft. I folkomröstningen gavs inga andra alternativ. De tre möjliga valen skulle leda till avveckling, av den enkla anledningen att alternativen var politiskt omöjliga. Kärnkraften hade diskuterats i samhället under lång tid och såväl fördelar som brister var väl belysta. Trots att ingen av de stora katastroferna i Tjernobyl eller Fukushima inträffat såg opinionen ingen långsiktig framtid för kärnkraft i Sverige. Riskerna med var alldeles för stora. Någon fungerande lösning för det livsfarliga avfallet fanns inte, brytning av uran innebar väldigt stor miljöpåverkan och kärnkraftens direkta koppling till fler kärnvapen var uppenbar.

Drygt fyrtio år senare har inte mycket i sak förändrats. Någon fungerande lösning för avfallet har inte kommit igång någonstans i världen. Uranbrytningens miljökonsekvenser beror på den mycket låga halten i berggrunden och kan därför inte minskas i någon större utsträckning och kärnvapen är allt mer åtråvärda för allt fler stater.

Vi behöver prata om kärnkraftens stora risker för att kunna fatta bra beslut. Den generation som sade nej till kärnkraft för fyrtio år sedan hade sina barns och barnbarns framtid i tankarna. Man kan undra vem dagens generation tänker på?

4 kommentarer

 1. tjalle

  Kärnkraftens vara eller inte vara det är ju frågan. Men jag tycker det är viktigt att vi fortsätter utveckla kärnkraften ,särskilt nya generationer kk där vi kan ta tillvara och ”bränna” ur det bränsle som idag förvaras i bergrum. Detta så kallade avfall kommer att räcka i ofantligt många år om den nya generationens kärnkraft blir verklighet. Då kan vi ju nästa kalla kärnkraften tillfälligt cirkulär 🙂

  Det är fjärde generationens kärnkraft som utvecklas för att kunna återanvända det mesta av avfallet som i dag inte kommer till användning. Tack vare att utarmat uran kan användas som bränsle också att den fjärde generationens reaktorer inte bara betyder att naturresurserna används mer sparsamt, utan att det också förtjänar att nämnas att det utarmade uran-238 vi idag har liggande skulle räcka väldigt länge.
  Det finns inget behov alls av ny uranbrytning. Frankrike skulle kunna klara sig vid nuvarande kärnkraftsproduktion, på 400 terawattimmar per år, i 5 000 år utan att bryta mer uran,

 2. Krister Andersson (inläggsförfattare)

  Forskning som ger ny kunskap är alltid positivt. ”Fjärde generationens” kärnkraft är ett nytt namn på en gammal teknik som man inte kunde få att fungera för femtio år sedan och som man fortfarande inte fått att fungera. Men det är ett klurigt sätt att få dagens kärnavfall att framstå som mindre ”farligt” just för att det kommer att kunna ”återanvändas”.

  • tjalle

   Du har rätt ,men forskningen mot 4 generationen fortsätter ,så framtiden får utvisa om det är säkert och görbart.Uranbrytning är inte miljösmart, men även mineralerna till våra batterier skapar miljösår, Dilemmat är att miljöaktivister vill stoppa gruvor på grund av miljöpåverkan,men samtidigt tolererar de dessa industriområden i fjällvärlden (vindparker)

   • Krister Andersson (inläggsförfattare)

    Aktivister försöker inte stoppa alla gruvor, och de är inte heller sena att försöka stoppa vindkraft där miljöpåverkan är för stor. Att människor står upp för naturvärden och mänskliga rättigheter även om de krockar med starka ekonomiska intressen är ett sundhetstecken i en demokratiskt land.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.