Med Landsbygden som Gisslan

Av , , 6 kommentarer 6

När avregleringar och marknadskrafter får större utrymme så blir effekterna på vårt samhälle stora. Storstadsområdena gynnas med ökande befolkning, ökade fastighetsvärden och en allt hetare ekonomi. För landsbygden blir det precis tvärtom. Centerpartiet står upp för den nyliberala marknadsdrivna samhällsförändringen utan att för den skull ägna mycket tankekraft åt landsbygden.

Nu bedömer skatteverket att privata vårdgivare ska betala moms för inhyrd personal. Centerpartiet går i taket och kräver stopp. I Stockholm är 68 % av alla vårdcentraler privata. I Västerbotten är andelen 18 %, i Norrbotten 15 % och i Jämtland 19 %. Vem tror att det är för landsbygdens skull Centerpartiet rasar?

När Aktuellt i ett reportage lyfter privata Fjällhälsan i Härjedalska Hede som en av dem som påverkas av momsen är det för just den enskilda aktören helt korrekt, men i ett systemperspektiv är det Stockholm som region som skulle gynnas överlägset mest om Centerpartiet får igenom sina invändningar. Problemet är att för Hede och Härjedalen är effekten en helt annan än i Stockholm. En nedlagd vårdcentral innebär inte bara strulet att jag måste komma ihåg att gå till andra sidan kvarteret, utan många extra mil och tid för de som blir sjuka. För att inte tala om känslan att bli lämnad i sticket i en glömd landsända.

Väldigt många av de åtgärder som genomförts de senaste åren har haft precis samma effekt: En omfördelning av ekonomiska resurser från landsbygd till stad. Bland annat rutavdrag, rotavdrag, avskaffande av fastighetsskatten, sänkta arbetsgivaravgifter och snart också avskaffad värnskatt.

Den som sätter marknadsekonomin först i alla sammanhang kan aldrig, på allvar, hävda att man tar ansvar för landsbygd, miljö eller klimat.