Imperialism i flygdebatten

Av , , 7 kommentarer 4

En hel del av det som uttrycks i flygdebatten är populistiskt, ignorant eller till och med medvetet vilseledande. Det värsta är nog ändå den imperialistisk världsbild som måste ligga till grund för tanken att vi svenskar kan fortsätta öka vårt flygande utan problem. Om alla människor på vår planet skulle ha samma möjligheter som vi i Sverige, och använda dessa till att flyga lika mycket som vi, så skulle inte ens Annie Lööf och Sara Skyttedal hitta några belägg för hållbarheten i den ekvationen.

Om man inte tänker större än till nationsgränsen, eller längre än till nästa val, så går det säkert att hålla kvar föreställningen att biobränslen skulle kunna lösa flygets utsläpp. Åtminstone för oss svenskar. Och man behöver inte ens försöka förstå att när vi ökar våra utsläpp så förutsätter det att andra människor på vår planet håller nere sina. Inte genom att avstå en flygresa, utan genom att de inte har råd med sånt som är självklart för oss: bil, diskmaskin, skolböcker, sjukvård, mat.

Att minska flygandet är en självklar solidaritetshandling. Inte bara för att minska den globala uppvärmningens negativa effekter för vår egen skull. Utan också för att dela med oss av vårt gemensamma utrymme på en planet som ska räcka till för oss alla.