Rapport från ett kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 11

Rapport från ett kommunfullmäktige.

  • Att det ekonomiska läget är kärvt är ingen nyhet, och efter alla inlägg om saken så är det fortfarande ingen nyhet.

 

  • Miljöpartiets yrkande om att öka takten i energieffektiviseringen stöddes av fullmäktige. Jämfört med kommuner som satsat på effektiviseringar betalar vi 10 miljoner mer i energikostnad för våra lokaler än vad vi skulle behöva – varje år. 10 miljoner!!

 

  • Miljöstipendiet som Stina Jansson motionerat om fick igår sina stadgar fastslagna. En positiv signal vid sidan av kultur- och föreningsstipendierna som välförtjänt delades ut igår till Helena Bylund (kultur) och Evert Andersson (förening).

 

  • Fullmäktige beslutade också att införa viktbaserad avfallstaxa fr.o.m 1/1 2014. Att det år 2014 ska kosta mer om man kastar mer i soporna borde vara en självklarhet. Andra kommuner har haft sådana system i över 20 år. Ändå har denna fråga lett till många invändningar och ifrågasättanden från de borgerliga partierna innan den till slut nådde fullmäktige. Vad hände sen? När den viktbaserade taxan så skulle fastställas så röstade alla borgare på en återremiss!? Vi hade alltså beslutat om att införa viktbaserad taxa, men inget beslut om vilken taxa vi skulle ha! Anledningen var oklarheter om en mindre del av en tjänst inom kommunen skulle ingå i underlaget för taxan eller om denna mindre del egentligen ska betalas via skattsedeln. Vi betalar taxa oavsett om den är viktbaserad eller inte så just den frågan hade ingenting med övergången till viktbaserad taxa att göra. Ett klargörande om vad som ska ligga till grund för vår avfallstaxa ska givetvis efterfrågas. Det som dock är tydligt efter detta är den omedelbara reflex från borgarna att försöka hindra varje steg mot ett hållbarare samhälle. Två motsägande beslut var tagna så ett av dem måste upphävas. Trots att flera av borgarna sade sig inte ha insett följderna av sin återremiss så stod de ändå kvar vid denna.  Nu hoppas vi verkligen att alla ni som tänker på att minska sopberget ska få positiva signaler från kommunen fr.o.m. 1 april 2014.

 

  • Förslag fanns också att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 25. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och den enda som är vald av medborgarna i ett val. Nämnderna är tillsatta av de politiska partierna och har därför långt ifrån samma tyngd. Det har visat sig att kommuner som minskat antal fullmäktigeledamöter också minskat andelen kvinnor i fullmäktige. Då vi i Vännäs kommun tagit beslut om att särskilt uppmärksamma jämställdheten under de kommande tre åren vore det ett riktigt ”självmål” att skära ner på fullmäktige, som ger en liten besparing men en stor förlust av demokrati.

Vill du vara med och jobba för ett hållbart Vännäs och ett hållbart Sverige inför supervalåret 2014 så hör av dig. [email protected].

Bättre jämställdhetsmål i Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

Miljöpartiet har sett till att alla nämnder i Vännäs kommun har ett gemensamt uppdrag de närmaste tre åren. Jämställdhetsfrågor ska särskilt belysas vid beslut under perioden. Detta är ett utmanande uppdrag som vi givetvis ska följa upp kontinuerligt framöver.

Ett av Vännäs kommuns mål för jämställdhet är att fler kvinnor ska arbeta heltid. I en tid där kvinnors ohälsa ökar riskerar detta att vara ett direkt skadligt mål. Miljöpartiet anser att det självklara målet i stället bör vara att skillnaden mellan hur många män respektive kvinnor som jobbar heltid ska minska (eller ännu bättre skillnaden i anställningsgrad). I vårt fortfarande ojämställda samhälle så tar kvinnor mycket större ansvar för barn och hem. Ska kvinnor ha rimliga förutsättningar att öka sin arbetstid så måste män ta mer av familjernas gemensamma ansvar. Och för att män ska klara det så måste de ha bättre möjligheter att minska sin arbetstid. Allt ansvar för jämställdhetsarbetet kan ju inte läggas på kvinnorna.

Vi har förhoppningar om att fler partier förstår denna problematik framöver så att vi kan justera kommunens mål så att de bättre styr mot ett jämställt samhälle.

Vi tar väldigt gärna emot fler och nya tankar och idéer om hur vi i Vännäs kommun kan påverka för ett mer jämställt samhälle.