kd styr jämställdheten.

Av , , 18 kommentarer 10

Att pappa och mamma tar lika stort ansvar för sina barn är bland det viktigaste för att nå ökad jämställdhet. Trots detta så har socialminister Göran Hägglund aktivt sett till att Försäkringskassan inte längre ska ha ett mer jämställt uttag av föräldradagar som mål. I vårt land styrs jämställdhetsarbetet av kristdemokraterna. Jag vill ha ett annat Sverige.

Förståelig frustration

Av , , Bli först att kommentera 4

EU:s kommissionär för jämställdhet har i frustration över att ingenting sker fört fram det kontroversiella förslaget att lagstifta om könskvotering till bolagsstyrelser. Regeringen kommer att motarbeta EU-kommissionärens förslag.  Att det kan finnas problematik med kvotering är förvisso sant. I ljuset av att regeringen inte gör något själv för att minska ojämställdheten trots att andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser faktiskt minskar är det hårdnackade motståndet obegripligt. Att friheten för manliga struktrurer att kunna bestämma könet på sina medarbetare är viktigare än kvinnors lika rätt till makt, resurser och inflytande kan jag aldrig förstå. Den moderate EU-kommissionären Gunnar Hökmark för fram rut-avdraget som en av de viktigaste jämställdhetssatsningarna. Rut-avdraget görs i absolut störst utsträckning av de som har störst inkomster. Så länge som detta är män så kommer det att öka ojämställdheten i samhället. Även om det finns människor med mindre ekonomiska resurser som också nyttjar avdraget så är de ändå i en klar minoritet. Frågan är vad som är värst: Att könskvoteringsfrågan ökar regeringens engagemang i så mycket högre utsträckning än ojämställdheten i samhället, eller att Hökmark försöker lyfta in att det faktiskt också finns män som har svårt att kombinera familje- och arbetsliv i jämställdhetsdebatten. Jag har bott i ett land där jämställdhetsfrågan togs på allvar. Det gör jag inte längre.