Bevara vår jordbruksmark

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid måndagens kommunfullmäktige röstade majoriteten med stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna igenom nya LIS-områden i Vännäs kommun. Strandnära områden i kommunen som man anser är lämpliga att exploatera för att bygga hus och sommarstugor. Inskränkningar som minskar allmänhetens tillgängligheten och vår gemensamma nytta för all framtid.

Miljöpartiet föreslog att förslaget skulle omarbetas så att:

  • Brukningsvärd jordbruksmark inte exploateras.
  • Områden som pekas ut som viktiga att skydda i kommunens egen plan för kulturmiljövård bevaras.

I framtiden behöver mer mat produceras lokalt. Den förändring av jordbruket där alltmer av vår mat produceras på andra sidan jordklotet, ofta med en mycket större miljö- och klimatpåverkan, är inte hållbar på något sätt. Systemet svaghet blir ännu tydligare vid internationella kriser. Corona-pandemin är ännu relativt hanterbar, och vi hoppas att det ska så förbli, men det ger en skrämmande bild av hur skört ett system blir som är helt beroende av internationell produktion och transport för sin överlevnad.

Nationellt finns en ny livsmedelsstrategi som syftar till att öka Sveriges egen matproduktion. Regionalt och lokalt jobbas det för att upphandla mat i syfte att gynna lokal produktion. När Vännäs kommun samtidigt tar beslut om att tillåta exploatering av fina jordbruksmarker är det en politik som inte håller ihop.

Miljöpartiet tror att den omställning som kommer med vår ökade medvetenhet om globala miljö- och klimathot rätt hanterad kan ge många positiva effekter. Våra jordbrukares situation är fortfarande hårt pressad och antalet aktiva jordbruk minskar fortfarande. Den negativa trenden måste vändas, men då måste vi ta beslut som visar att vi vill och tror.

Det finns massor av strandnära områden i Vännäs kommun som inte är åkermark och som Vännäs kommun inte pekat ut som skyddsvärda. Att skapa möjlighet till ett strandnära läge för den enskilde som önskar det är alltså fullt möjligt, utan negativ påverkan på andra medborgare nu eller i framtiden.

 

 

Miljöpartiet i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Miljöpartiet de gröna lämnar majoritetssamarbetet i Vännäs kommun. Partiets bild av hur vi bygger ett hållbart samhälle för framtiden stämmer inte överens med de övriga samarbetspartiernas.

 

Miljöpartiets kärnfrågor handlar om att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och för detta krävs ett aktivt arbete på alla nivåer, inte minst lokalt. För medborgarna är det viktigt att kommunen tar ledarskapet på allvar och visar vägen till omställning.

 

Miljöpartiet i Vännäs tar på detta vis ansvar för att driva miljö- och klimatfrågorna på ett mer progressivt sätt och är öppet för samarbete med alla partier som delar synen på våra gemensamma utmaningar.

 

Anledningar till att Miljöpartiet de gröna i Vännäs lämnar majoritetssamarbetet:

 

  • Miljö- och hållbarhetsfrågorna får inte tillräckligt stort utrymme.
  • Partiet kommer att ha större möjlighet att driva sina viktigaste frågor i opposition.
  • Vi tar ansvar för att tydliggöra och sätta ljuset på hållbarhetsfrågor för människor och miljö.