2111

Av , , Bli först att kommentera 6

1789, 1523, 8848, 1939. En del siffror har stannat kvar i minnet ända sedan grundskolan. De flesta av dem gäller fortfarande, men inte 2111. Att Sveriges högsta bergstopp, Kebnekaise, numera bara är 2097 meter har i sig ingen större betydelse. Inte ens det faktum att sydtoppen redan nästa år förpassas till den anonyma andraplatsen bland Sveriges högsta punkter lär påverka särskilt många. Som påminnelse om den globala uppvärmningen är dock avsmältningen av Kebnekaises toppglaciär tydlig.

Trots att Sverige i sommar drabbats av väderkatastrofer utan motstycke i modern tid, och trots att denna typ av händelser kommer att bli vanligare framöver, så är effekterna av den globala uppvärmningen mycket allvarligare på andra ställen på vår planet. Torka, vattenbrist, brand och översvämningar kommer att påverka alltfler människor, alltmer. Brist på naturresurser kommer att leda till ännu fler konflikter. Risken är också större i områden där statsbildningen är svag och demokratin satt på undantag. Något som vi kan följa i media varje dag.

En aktiv klimatpolitik i framkant framställs ibland som ett hot mot det samhälle vi har idag.

Det är tvärtom.

Den brist på klimatpolitik vi har idag är ett hot mot morgondagens samhälle.

 

Rösta för en ny politik!  Rösta på Miljöpartiet – de gröna.

 

 

 

 

Så var de slut!

Av , , Bli först att kommentera 10

Den energi, de näringsämnen och de mineraler som vi kan plocka ut ur vår planet under ett år har tagit slut. Åtminstone om vi har tänkt oss att jorden ska vara i samma skick även nästa år.

Världsnaturfondens modell för att beräkna vårt användande av naturresurser är en grov uppskattning, men det finns få inom vetenskapen som ifrågasätter dess grundläggande andemening: Vi förbrukar mer resurser än som kan återskapas, och någon kommer att betala för det om vi inte gör något åt det.

Trots att vi i väst under ett halvt sekel förbrukat mer än vår del av kakan var det först 1987 som vi globalt översteg vår planets hållbara resurser. Det året tog de slut 19 december. I år tar de alltså slut just i dag. Den 19 augusti.

Vi måste ta det på allvar nu!

VI måste ta det på allvar.

 

Senast vi höll oss inom planetens gränser låg den här på listorna. Idag skulle vi behöva ett halvt jordklot till.

 

 

 

Att förstå om bilar.

Av , , 6 kommentarer 12

SCB och myndigheten Trafikanalys kommer med statistiken om hur bilkörandet i Sverige har förändrats de senaste åren. Två saker som är extra viktiga att förstå av denna statistik är:

  • Genomsnittsbilen i Sverige kör mindre och mindre för varje år. Även om antalet bilar i Sverige ökar något så verkar inte biltrafiken göra det.
  • I storstäderna kör varje bil längre varje år än i t.ex. Västerbotten och Norrbotten. Längst varje år går en bil i Stockholms län.

Om verkligheten ska ligga till grund för våra politiska beslut finns det en del att fundera över:

I vår huvudstad planeras det för ”Förbifart Stockholm”. Ett 50-miljarders vägprojekt som till en kostnad av mer än 2 miljoner kronor per meter (!) ska leda biltrafiken en annan väg genom staden. Det är inte vettigt att satsa dessa enorma summor för att bygga fast sig i gamla lösningar. Våra skattemedel ska användas för att bygga framtidens trafiksystem för framtidens transporter, och de måste ske kollektivt i mycket större utsträckning. Om vi inte klarar av att styra om till större del kollektivtrafik i Stockholm; Var ska vi då klara det?

En bensinskatt som Miljöpartiet föreslår gör att den som kör längre får betala mer (vilket är själva syftet), och den som kör mindre får betala mindre. En bilist i Stockholm skulle alltså betala mer än en bilist i Västerbotten. Omvänt gäller om man väljer att inte införa bensinskatten. Detta gynnar alltså Stockholmsbilisten. Jag misstänker dock att Miljöpartiets förslag om höjd bensinskatt, kommer att framställas som ett hot mot landsbygden i valrörelsen.

Problematiken för de som bor utanför stadsområdena och är beroende av bilen för att kunna ta sig till och från arbetet måste tas på mycket större allvar. Att hjälpa dessa genom att hålla nere priset på fossila bränslen funkar inte. Det omfördelar bara resurser till områden där bilarna i genomsnitt går ännu längre. Miljöpartiet vill omfördela den nya bensinskatten till satsningar på förnyelsebara bränslen och arbetstillfällen på landsbygden där produktionen ska ske.

Det är inte hemmet som ligger för långt från jobbet på landsbygden. Det är jobbet som ligger för långt från hemmet.