Kvotera Föräldraförsäkringen

Av , , 11 kommentarer 13

97% av de som jobbar i förskolan är kvinnor, med dåligt betalt och låg status. Arbetsuppgifter som historiskt utförts av kvinnor värderas lägre. Kvinnor är mindre värda än män i vårt samhälle. Skammen jag känner över detta gör åtminstone att jag uppmärksammar de många situationer där detta faktum syns och ytterligare cementeras.


En jämn fördelning av barnledigheten mellan föräldrarna har visat sig vara ett effektivt sätt att öka jämställdheten.  Som alla förändringar i regelverk så finns det omständigheter för en del enskilda där en kvotering av barnledigheten får mindre positiva följder. Detta får inte ta ifrån oss ansvaret att göra vad vi kan för att två olika barn som föds idag ska kunna ha samma värde i framtiden, oavsett om de föds med samma kön eller ej.


Det har blivit populärt att argumentera för att besluten om barnledighet ska tas ”vid köksbordet” och inte av politiker. Vilka sitter då vid ”köksbordet”? En man med högre lön än kvinnan? En man med mer fritid än kvinnan? En man som tar mindre ansvar för det vardagliga hemarbetet än kvinnan? En man som har högre status på jobbet och i samhället än kvinnan?
Det kan nog vara lite olika, men för oss som erkänner att vi inte lever i ett jämställt samhälle och tycker att vägen dit är alltför lång så är en kvoterad barnledighet ett självklart och effektivt medel. Även om det för några som sitter vid köksbordet känns främmande, skrämmande och modernt.