Framtidskollision!

Av , , 2 kommentarer 9

Ibland undrar man! När deltagare i regeringens egen "framtidskommission" framför kritik för att regeringen inte tar klimat- och hållbarhetsfrågorna på allvar så avfärdar folkpartiledaren Björklund detta med: "Det är ofta dom fattiga länderna som är under utveckling, det är dom som har dom stora utsläppen". Ett häpnadsväckande och ignorant uttalande. Vartannat år redovisar WWF en lista på i vilken utsträckning olika länder tär på jordens resurser. Listan översätts till hur stor yta varje genomsnittlig invånare tar i anspråk för sin konsumtion. Även om det givetvis finns detaljer i denna redovisning som kan ifrågasättas så finns det nog ingen forskare som anser den osaklig. Listan ser ut så här för 2012

 1. Qatar: 11,64 hektar
 2. :Kuwait: 9,68 hektar
 3. Förenade Arabemiraten: 8,4 hektar
 4. Danmark: 8,22 hektar
 5. USA: 7,17 hektar
 6. Belgien: 7,09 hektar
 7. Australien: 6,65 hektar
 8. Canada: 6,4 hektar
 9. Nederländerna: 6,31 hektar
 10. Irland: 6,19 hektar
 11. Finland: 6,18 hektar
 12. Singapore: 6,08 hektar
 13. Sverige: 5,69 hektar

Vilka av de länder som ligger före Sverige på listan hör till de "fattiga länder under utveckling" som Jan Björklund tycks veta har de stora utsläppen?

…eller bygger utbildningsministern även sin syn på klimat- och hållbarhetsfrågor på antaganden utan vetenskaplig grund?

 

Folkets röst.

Av , , Bli först att kommentera 11

Namninsamlingen som krävs för en folkomröstning om byaskolorna i Vännäs har gått oväntat snabbt. Ett stort engagemang ligger bakom detta initiativ. Vårt demokratiska system ger människor möjlighet att lyfta viktiga frågor att beslutas direkt av folket. Självklart ska vi göra vårt bästa för att medborgarnas röst ska ha så stor betydelse som möjligt. Vilket än svaret från folkomröstningen blir så lyfter det kommundemokratin till en ny nivå.

 

Vegaskolan är en återvändsgränd.

Av , , 4 kommentarer 16

Till slut var miljöpartiet ensamma i kommunstyrelsen om att tycka att Vegaskolan är en återvändsgränd för grundskolans utvecklingsmöjligheter i Vännäs. Övriga röstade istället för att en ny skola byggs där också kommunbiblioteket ska ingå. Bra för skolan, men knappast det bästa för bibliotekets möjligheter. En del annat fick vi också lära oss på vägen:

 • Bedömningen av kostnaden för skolbyggnaden på 40 miljoner närmar sig efter ett knappt år 80 miljoner.
 • I den nya Vegaskolan finns det plats för ytterligare 70 elever. Om Vännäs kommuns mål om befolkningsökning till 2020 nås så är det alltså fullt. Vad gör vi sen?
 • Lärarna klarar sig med 6 kvadratmeter var som arbetsplats, inklusive gemensamma utrymmen.
 • Vegaskolans skolgård kommer inte att bli större, men den ska visst bli bättre?
 • Att placera ytterligare parkeringsplatser i kvarteret verkar fortfarande vara en gångbar idé. Vännäsborna kräver visst att man ska kunna köra ”ända fram till dörren”. Man kanske får det beteende man bygger för?
 • Förslag till lösningar på trafiksituationen runt skolan saknas fortfarande.
 • Luftmätningar i nuvarande klassrum visar på limångor och bilavgaser. Limångorna kan vi slippa i den nybyggda skolan. Bilavgaserna lär finnas kvar även om mätningarna upphör.
Visst kan jag gräma mig över att vi inte reflekterade över de långsiktiga effekterna av att satsa stora pengar på Vegaskolan tidigare. I en redan pågående process så är det alltför lätt att kritisera de ökande utgifterna som ett omtag i frågan skulle innebära.  I längden skulle det dock inte ge större kostnader, utan troligen mindre. En skola på fritidsområdet skulle medföra direkta utgifter även för matsal och gymnastiksal. Det är sant. Om vi utgår från att Vännäs växer och att eleverna om något årtionde inte ryms på Vegaskolan så krävs det ytterligare åtgärder. Då måste vi bygga en ny skola någonstans där eleverna ryms. Har vi redan påbörjat flytten så behöver det endast byggas lokaler för de elever som då tillkommer. Med den nuvarande strategin så kommer vi i framtiden att behöva bygga en helt ny skola för alla elever inklusive matsal och gymnastiksal. Utifrån ett långsiktigt perspektiv så är det alltså den skolbyggnad som nu ska byggas det som utgör den ökade kostnaden. Men för att följa detta resonemang måste man tänka långsiktigt, och tro på kommunens befolkningsmål.
Den viktigaste lärdom av de senaste månaderna i kommunpolitiken är att vi behöver en långsiktig plan för hur vi vill att hela Vännäs ska utvecklas. Om det hade funnits en tydlig plan för vår framtida skola så hade mycket gjorts mer genomtänkt den senaste tiden. Om det fanns en tydlig plan för vårt framtida samhällsbygge så skulle våra kontakter med myndigheter som t.ex. Trafikverket underlättas. Glädjande nog lyfte Johan Söderling igår förslaget att skjuta fram processen med kommunens kommande översiktsplan. Genom att påbörja den politiska processen med denna först till hösten så ger det såväl medborgare som politiker tid att komma med idéer och reflektioner. Ett riktigt bra initiativ av kommunalrådet.
Torsdag den 18 april kl. 18.30 håller vi i Miljöpartiet ett öppet möte för att prata om framtidsfrågor och vad vi ska jobba med framöver. Lokalen är inte bestämd än, men det lutar åt…Vegaskolan.
Alla är hjärtligt välkomna!

Bygg en skola utanför ”boxen”.

Av , , 2 kommentarer 40

Idén om att bygga den nya skolan i Vännäs på en mer lämplig plats än där den nuvarande Vegaskolan ligger har fått många positiva och kreativa reaktioner. Tyvärr så kommer det från den politiska majoriteten de enda negativa reaktionerna. Vi har förståelse för att det kan kännas jobbigt för de politiker och tjänstemän som jobbat mest med ärendet att stanna upp i processen och kanske behöva backa några steg. Men ärendet har under den korta tid det varit aktuellt förändrats och svällt så mycket att det inte längre främst handlar om ett arbetsmiljöproblem. Det handlar nu om kommunens och skolans långsiktiga utveckling. Därför har vi som politiker nu ett ansvar att behandla frågan med ett mycket bredare och långsiktigare perspektiv. Argumentet att arbetsmiljöproblemen på Vegaskolan är så akuta att processen måste påskyndas är inte gångbart. Flera klasser bedriver idag undervisning i tillfälliga moduler och även om det inte är en optimal lösning så gör det inte situationen extremt akut. Den majoritet som just beslutat att flytta eleverna från Tväråbäck och Pengsjö till Vegaskolan redan till hösten tyckte för tre veckor sedan att skolsituationen på Vegaskolan var minst lika bra som i byarna.

Vännäs ska tydligen ha en långsiktig strategi för utbyggnad av samhället i riktning mot älven, och därför skulle en skola på fritidsområdet motverka den strategin? (Den som hittar denna strategi någonstans får gärna vidarebefordra.) Varför har man i så fall placerat fritidsområdet med konstgräsplan på denna plats? Och är det verkligen en långsiktig strategi för en pendlingskommun att bygga sig bort från kommunikationer?
En skola på fritidsområdet skulle göra att fler barn får rätt till skolskjuts. Detta har lite ogenomtänkt av vissa förts fram som något negativt. Att de minsta barnen åker skolskjuts istället för att, som nu ofta, skjutsas av sina föräldrar är absolut inget negativt. En introduktion till kollektivt resande skulle dessutom skapa hållbara vanor.
Sen kritiseras hanteringen av idén om en alternativ placering av skolan i kommunalrådets blogg. Idén är egentligen inte helt ny men då byggprojektet på Vegaskolan växte samtidigt som beslutet om byskolornas nedläggning togs så förde vi olika diskussioner om hur vi ska kunna ta tillvara de värden som byskolorna har och som inte finns på Vega. Och möjligheter till uteaktiviteter är en av de största skillnaderna. Samma dag som jag publicerade idén på min blogg lyfte vi frågan i Barn- och Utbildningsnämnden där frågor som rör grundskolans verksamhet ska hanteras. Att det vice kommunalrådet Ulf Eriksson också lyfter idén vid tidigast möjliga tillfälle kan omöjligt vara ett tecken på brist på demokrati, snarare tvärtom. Om en idé verkar intressant så ska den väl lyftas och diskuteras oavsett om den kommer från en politiker, en tjänsteman eller någon annan medborgare.
Arbetsmiljöproblemen på Vega är verkliga och ska tas på allvar. De är dock inte de enda problem och utmaningar vi står inför på lång sikt. För 60 miljoner så borde vi kunna lösa många fler problem än ett, och dessutom skapa många nya möjligheter. Det kräver dock att vi tänker utanför ”boxen”. Den box som just nu verkar utgöras av Vegaskolans skolgård.