Myran inte så bra, eller?

Av , , 2 kommentarer 3

En storförskola som Myran i två plan minskar driftskostnaderna. Att storleken inte har någon betydelse för kvaliteten låg till grund för beslutet att bygga en ny likadan förskola på Vännäsborg med åtta (8) avdelningar. Minskade driftskostnader var viktigare än närheten för föräldrar och barn.

När man nu frågat pedagogerna framkommer det att ”en tvåplansförskola blir hämmande både utifrån logistik och integration”. Borde man inte ha frågat pedagogerna tidigare? Nu har man istället bestämt att den nya förskolan ska byggas i ett plan istället. De minskade driftskostnaderna blev en tummetott. För att ändå kunna visa upp minskade kostnader för projektet har man förhandlat ner den totala ytan tack vare verksamhetens ”välvilja”. Ja nån ska ju betala.

Så då blir det som att bygga två fyravdelningsförskolor på samma ställe. Lite avsides för de flesta, och granne med en redan fungerande förskola. Många avdelningar blir det.

Vi tycker att man nu ska ta ett steg tillbaka och istället planera för två mindre, ändamålsenliga förskolor nära barn och föräldrar, precis som vi alltid förespråkat.

Gör om, gör rätt; vore det rimliga även här.

Kanske en ny slogan för Vännäs kommun?

Vännäs behöver ingen ”gympa”!

Av , , 2 kommentarer 3

Vegaskolan i Vännäs behöver större utrymmen för att undervisning i Idrott och hälsa. Samtidigt längtar inomhusidrotterna fortfarande efter möjligheter att få visa upp sina idrotter på ett normalt sätt inför publik. Det ekonomiskt och praktiskt självklara vore att lösa dessa båda behov genom att bygga en ni sporthall på Vegaskolan med läktarplatser och cafémöjligheter. Lokalen skulle också vara en stor resurs vid andra arrangemang inom och utom skolans verksamhet, framförallt då andra samlingslokaler i kommunen försvinner.

Vännäs kommun vägrar dock se den långsiktiga vinsten med en hall som kan utnyttjas effektivt alla vakna timmar, sju dagar i veckan utan vill istället bygga en ”gymnastikhall”? Jo, det är det begreppet man använder för att ge sken av att den nya hallen bara ska ta hänsyn till skolans behov. Att ämnet ”gymnastik” inte funnits på schemat i skolan sedan 1994 avslöjar den verklighet de som beslutar befinner sig i.

En ny hall kommer, oavsett för vilkas behov den i första hand byggs, att till stor del användas utanför skoltid av ideella föreningar. Trots det har ingen dialog alls förts med dessa från Vännäs kommun. Det är ett demokratiskt underbetyg, men också ett slöseri med den stora kompetens som finns i vårt lokala föreningsliv.

Volleyboll och innebandy är de största inomhusidrotterna i Vännäs. I dessa sporter är en stor del av de aktiva tjejer. Att också ge tjejer möjlighet att visa upp sig inför publik på hemmaplan borde vara en strävan för en kommun där jämställdhet är viktigt. Men då måste de som bestämmer ha en mer uppdaterad bild av tjejers aktiviteter än volanger och sockiplast.