Läs inte detta om du inte…

Av , , 6 kommentarer 17

är intresserad av vad som händer inom kommunhuset, ogillar att vi söker kommunikation med kommunhuset via vk.se (finns inget annat offentligt forum ännu) eller hur vi medborgare på ett demokratiskt sätt kan vara med och påverka samt få information.

Jag kommer att skicka över nedanstående enkla frågor till Sorsele kommun i pappersform så att de kommer ”rätt väg”. Dokumentet kommer då att diarieföras och därmed är det en offentlig handling och svar måste väl då ges!? Eftersom det är en offentlig handling så kan jag ju offentliggöra svaren här så att alla som är intresserade kan ta del av dem. Blir ju lite krångligare och mera tidskrävande men då slipper politikerna/tjänstemännen iaf kommunicera med oss via internet vilket verkar vara ett stort problem. 

Om någon av våra politiker/tjänstemän vill så går det bra att svara på dessa frågor inofficiellt direkt till mig. Ni har er fulla rätt ska ni veta! Ja ni vågar även göra det officiellt! Gör det bara inte på arbetstid! Se länken jag skickar längst ner. Den länken SKALL ni som försöker att tysta oss också läsa!!! Avsändare till dessa eventuella svar kommer så klart INTE att publiceras om man inte själv vill det! Kopiera bara detta och klistra in det i ett worddokument och skriv era svar. Skicka det sedan till [email protected]. 

 

  1. varför fick man inom skolan – både ledning och personal – ingen utbildning eller information innan flyktingarna kom? 

Besvarat av: 

  1. har ni politiker och tjänstemän som tagit flyktingbeslutet för avsikt att besöka oss och prata med oss OCH flyktingeleverna? 

Besvarat av: 

  1. är nya flyktingar på gång och i så fall tidsperspektiv? 

Besvarat av: 

  1. vilka resor är gjorda till Ryssland och tydligen Finland, vilka har åkt på respektive resa och vad kostade de? 

Besvarat av: 

  1. var hittar man utvärderingarna av alla EU-projekt som gjorts under åren? 

Besvarat av: 

  1. vad har Eco-Stop projektet genererat och vad har det kostat kommunen? Var hittar man utvärderingen av den? 

Besvarat av: 

  1. 2,8 miljoner verkar vara tveksamma i redovisningen av politikerkostnader. Vad är dessa 2,8 miljoner för nåt? 

Besvarat av: 

  1. vad har kommunen tjänat på att skapa SorseleBO AB? 

Besvarat av: 

  1. hur många vindkraftverk av de 835 som nu verkar ska uppföras kommer att finnas inom Sorsele kommun? 

Besvarat av: 

10. vad skulle dessa vindkraftverk kunna generera tillbaka till kommunen rent ekonomiskt? 

Besvarat av: 

11. varför drivs inte frågan att få till stånd en fjällväg? 

Besvarat av: 

 

Svar skickas senast den 21 december 2010 till

Carl-Axel Otterhall

Råstrand 191

920 73 Gargnäs

 

http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_sociala_medier_1.aspx

Jag grunnar på en sak.

Av , , Bli först att kommentera 8

Det här med vindkraft…är det bra eller inte? Har försökt läsa Vindkraftsprojektet för Sorsele och Storuman http://www.sorsele.se/vindkraft för att kunna bilda mig en uppfattning. Men jag blir som inte så mycket klokare. Man kan nog för liteJ. 

De genererar energi mellan 3-25 m/s. Bästa verkningsgrad verkar vara någonstans i mitten. De vinduppgifter som anges i projektbeskrivningen är medelvind per år. Men hur mycket blåser det i de tänkta områdena när elen behövs som mest? Den går ju inte att ackumulera. Hur mycket blåste det nu under november månad? Någon som vet? 

Om det nu är bra och det ska göras s.k. vindparker vad har då kommunen för ekonomiska förhandlingsmöjligheter? Vad jag förstår så är de tänkta platserna inom naturreservatet och det ”ägs” väl av Länsstyrelsen? Staten är väl markägare? Hur blir det? 

Hur som helst…om det är så att kommunen har förhandlingsmöjligheter så kanske en idé är att förhandla så att alla som bor inom kommunen får sänkt eltaxa med t.ex. 50%! Det är väl ett ganska bra argument för att bo kvar här och framför allt kanske locka hit inflyttare! Eller…?

Kommunhuset – Nationalpark?

Av , , 4 kommentarer 19

Nu är jag både konfunderad, orolig, tveksam och arg! Har kommunhuset i Sorsele blivit en nationalpark? Inget får förändras och ”stör ej”! Dessutom verkar det som att den är belägen i Nordkorea!

Jag vet att ni politiker (och kanske fler) är jätteless på mig och även på andra som tycker något som har med politik att göra. Ni tycker att vi bara gnäller och är negativa. Men snälla nån … det är ju ni politiker själva som skapar situationen! 

Tänk så här: vi som valt er har ju gett er ett fyraårigt förtroende att åstadkomma nåt med vår kommun – helst då något positivt. Vi vill att ni ska använda det förtroendet på ett kreativt och öppet sätt. Vi har vår fulla rätt att ha åsikter – OFFENTLIGT – om hur ni förvaltar det förtroende ni fått! Vi vill få information, vi vill kommunicera med er, vi vill att ni lyssnar och ställer vi frågor vill vi ha svar. Det är väl ganska självklart, eller hur? 

Tiderna förändras – det finns nu ett verktyg som gör att vi alla kan kommunicera och vara med i en konversation. Det är därför du och alla andra som vill kan läsa just det här. Man skriver några ord, trycker på en knapp och så är det tillgängligt för alla! Det är ju hur bra som helst. Varför är man från politikerhåll så rädd för det? Ja vi kan bara spekulera!!! 

Att använda den makt vi gett er, till att sätta munkavle på oss är skrämmande och förmodligen rättsligt helt fel. Inte bara jag är drabbad har jag nu förstått. Det är där Nordkorea kommer in ifall nån undrar. Och ni ser ju hur bra det funkar i Sverige där vi trots allt befinner ossJ 

Vad som händer inom kommunhustes väggar angående yttrandefrihet vet jag inte men mycket tyder på att någon/några bestämt en ”policy” vilken innebär att är man politiker eller tjänsteman i Sorsele kommun får man inte blogga eller offentligt svara på kommuninvånarnas frågor. Om så är fallet så är det allvarligt – och återigen förmodligen ett rättsligt fel som begås. Jag hoppas innerligt att ni politiker och tjänstemän som är intresserade av att kommunicera med oss kommuninvånare och väljare förstår att ni har er fulla rätt att göra det. Oavsett vad vissa av era kollegor anser. Se på t.ex. Umeå hur många politiker där som bloggar och försöker hålla kontakt med väljarna. Till och med kommunalrådet har fattat vikten av kommunikation. 

Det är bara fyra år till nästa val och ska vi ha det så här så kommer då jag att avstå från att rösta kommunalt. Har för mig att det var ganska lågt valdeltagande i Sorsele. Det kan ju finnas en anledning!!! Å andra sidan – finns det nån politiker som visar intresse av att kommunicera med oss så kommer den att vinna många röster! 

I Sorselelyftet är det skrivet så här: ”För att Sorselelyftet ska få ett positivt genomslag krävs framför allt ett starkt engagemang och en stark framtidstro hos kommuninnevånarna, politikerna och tjänstemännen och att alla känner delaktighet men också ett ansvar för framtiden”. 

Det är kanske den absolut viktigaste punkten i Sorselelyftet! Dessutom är det bara NI politiker som kan skapa förutsättningarna för det ni vill att vi alla ska känna – FRAMTIDSTRO! 

Mitt förslag är att ni gaskar upp er (finns det ordet förresten?) och tar ett par timmar i KF eller KS och fundera över vilken roll ni har i kommunen och hur ni ska agera för att skapa en konstruktiv dialog med oss och framtidstro!

NI HAR BOLLEN!!! 

Skickar med en länk också: http://blogg.vk.se/ingvarnaslund  ”Rätten att kontakta media”.

 

Sorselelyftet

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag var på ett rätt intressant möte i tisdags. Sorsele Byaråd hade sammankallat och det var ganska god närvaro vilket är jätteroligt. Många byar var representerade – dock inte alla. Vi fick bra information om det länsövergripande arbete som pågår via Västerbottens länsbygderåd samt info om projektstöd via Leader Lappland. Dessutom informerade Roland W. om bredbandspengar, vilka tyvärr är slut just nu, men det kanske kommer mera. 

Vi skulle även få information angående inflyttarservice men tyvärr så var Anna-Karin sjuk. Roland informerade dock att syftet med tjänsten är att serva de som flyttar hit. Inte att arbeta utåtriktat och marknadsföra oss mot t.ex. utflyttare vilket jag tagit för givet. Personligen tycker jag att det är synd för där finns så oerhört mycket att göra! Men det skulle visst finnas någon form av marknadsföring på en annan post. 

Det jag personligen upplevde som väldigt positivt var Tommy Brännlunds affärsidé med tunnelodling. Han ser en möjlighet i att producera bär och dessutom menar han att det finns avkastningsmöjligheter. Och han vill utveckla sin affärsidé tillsammans med någon annan by. 

Men även om vi vore många som hade denna kreativa ådra i oss så är det ändå inget som genererar inflyttning, barnafödande, skatteintäkter, osv. Vi befinner oss i en negativ spiral – bara att gå in på SCB och se åt vilket håll utvecklingen går. Hur kommer det att se ut i kommunen om bara 10 år? Hur många barn finns i skolan då? Finns nog endast skola i Sorsele! Hur ser det ut inom barnomsorgen? Vilken service finns kvar? Och så vidare.

Då går man in och läser Sorselelyftet igen för att försöka se hur man från kommunen tänkt för att vända denna spiral och då förstår man direkt att man måste locka folk utifrån – från Ryssland och flyktingar – för jag kan då inte hitta nåt som tyder på att man vill skapa utveckling! Har jag missat nåt så hör gärna av er!

Nedan kommer några citat ur Sorselelyftet:  

”Sorsele kommun är en lockande och blomstrande bygd, som erbjuder en god och hållbar livsmiljö med trygghet, trivsel, attraktiva jobb, framtidstro och utvecklingskraft”. 

”För att Sorselelyftet ska få ett positivt genomslag krävs framför allt ett starkt engagemang och en stark framtidstro hos kommuninnevånarna, politikerna och tjänstemännen och att alla känner delaktighet men också ett ansvar för framtiden”. 

”Alltför få barn föds i kommunen. Utvecklingsinsatserna måste därför koncentreras på åtgärder som attraherar ungdomar och som stimulerar inflyttning av unga människor och barnfamiljer. Genom att kommunen tar emot ensamkommande flyktingungdomar så arbetar kommunen för att få ungdomarna att utbilda sig och stanna kvar i kommunen” 

” Sorsele har naturkvaliteter av världsklass med nationalälven Vindelälven och Vindelfjällen, ett av Europas största naturreservat. Här finns också unika kulturvärden med en rik nybyggarkultur och en genuin samekultur. Möjligheterna ligger i utveckling av turist- och besöksnäringen samt fortsatt satsning på kommunens privata näringsliv”. 

”Sorseles starka sidor är den unika miljön, naturresurserna, kulturarvet och det sociala nätverket samt en växande framtidstro. Sorsele har ett dynamiskt näringsliv med bl.a. kvinnor och unga företagare på frammarsch, ett väl utbyggt bredbandsnät med konkurrenskraftiga priser, men bristen på riskvilligt kapital, kompetensbrister och omvärldsfaktorer gör näringslivet sårbart. 

men bristen på riskvilligt kapital, kompetensbrister och omvärldsfaktorer gör näringslivet sårbart”!? 

När jag läser Sorselelyftet, även den förra, så hittar jag absolut ingenting som skulle kunna locka riskvilligt kapital eller investerare!

Min självklara fråga till politikerna är: vad tänker ni göra för att möjliggöra en utveckling av kommunen? Det är bråttom nu!!! Ni har ett bra utgångsläge S och V:)

Ja så ska man väl få på skallen igen och ombedd att bara vara tyst. Men det är väl smällar man får ta om man engagerar sig:) Tur att man har lagen bakom sig!

För den som vill läsa hela Sorselelyftet så hittar ni den i vänstermenyn på Sorsele kommuns hemsida.