Överkörda barn!

 

Vid dagens kommunstyrelse röstade en majoritet igenom att möjliggöra en vägdragning genom det eleverna på Vegaskolan kallar ”Torpetskogen”. Ett naturområde som används såväl av låg- och mellanstadiet som fritidshemmen för en mängd olika aktiviteter. Som skolan påpekar i sina synpunkter till kommunen: ”Det här är den enda skogsdunge vi har på nära håll från skolan”. Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut om vägdragning i såväl Plan- och Miljönämnden som i kommunstyrelsen.
Att vägen förbi kyrkogården är påverkad av älven och dess reglering är tydligt för många som passerat. Trafikverket prioriterar just nu åtgärder för att förbättra vägsträckor i länet där bärigheten är begränsad.  I Vännäs har de presenterat en lösning på problemet längs Umeälven som innebär en ny dragning av vägen på västra sidan om kyrkogården. Som kommunpolitiker har vi ansvar för våra kommunbor, små som stora. Att utifrån det, minst sagt torftiga underlag som presenterades oss i dag vid kommunstyrelsens sammanträde offra våra barns möjlighet till uteundervisning är knappast att se till kommuninvånarnas bästa. Trafikverket har sina uppdrag och sin budget. Att uppdraget handlar om att lösa uppdragen till så liten kostnad som möjligt får man utgå ifrån. Att direkt anamma deras lösning trots att ett detaljunderlag saknas och trots att det får negativa konsekvenser för våra barn är svårbegripligt. Det vittnar om en okritisk hållning och en ”småorts”-mentalitet som inte är till gagn för vår kommuns utveckling. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet till rika och nära naturupplevelser, men vi vill också ha trygga och säkra vägar att färdas på. Ibland kan dessa intressen delvis hamna i konflikt med varandra. Prioriteringar som måste göras ska grundas på genomarbetade och öppna underlag. Dagens beslut i kommunstyrelsen togs trots att punkten inte fanns med på dagordningen innan mötet och trots att inga handlingar fanns att tillgå överhuvudtaget.

För miljöpartiet är barnens och skolans förutsättningar alltför viktiga för att behandlas på ett sådant taffligt sätt.

2 kommentarer

 1. Ulf Eriksson

  Hej Krister
  Delar din uppfattning om att beslutsunderlaget var bristfälligt. Redovisning av gjorda geotekniska undersökningar som bekräftar rasrisken borde ha följt med. En konsekvensbeskrivning om hur omdragningen påverkar livsmiljön i området kunde också ha varit med.

  Med all respekt för Miljöpartiets åsikter i debatten om ny dragning så tycker jag att en ytterligare brist var avsaknaden från Miljöpartiets sida vad gäller förslag på lösning utifrån en akut rasrisksituation. Är det en stängning av Umevägen som Miljöpartiet förordar?

  Du skriver också att Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet till rika och nära naturupplevelser. Varför valde ni då att i ärendet om fördelning av bygdeavgiftsmedel avslå en bidragsansökan från Vindelälvens naturbeten gällande en restaurering av Vännässjön? Ett projekt som skulle ha gett Vännäs kommun och det rörliga friluftslivet ytterligare en ”naturens mötesplats” med inslag av betesdjur, strövstigar, rast- och grillplatser mm?

  Om ni hade gett ert stöd till Centerpartiets förslag på fördelning så hade Miljöpartiet blivit mer trovärdig i sina påståenden.

 2. Krister Andersson

  Svar till Ulf Eriksson (2012-06-05 15:33)
  Även om vi är kompetenta i miljöpartiet så finner vi det lämpligt att de ansvariga för vägarna bedömer om de är körbara eller ej. Att ta fram olika lösningar och konsekvenser lämnar vi också gärna till experter på dessa frågor. Vi förväntar oss inte heller av dig att du ska lösa problemet med ishallens höga energikostnader bara för att du är ordförande i fritidsutskottet. Problemet med vägdragningen var att det bara redovisades en ”lösning” som kommunstyrelsens ledamöter ”trodde” eller ”hade hört” var den enda. Dessutom fanns inga konsekvenser redovisade på något sätt.

  Vi har en hel del naturvärden i Vännäs, men det finns givetvis en hel del åtgärder som ytterligare skulle stärka dessa. Där är Vännässjön ett spännande och värdefullt projekt. I vår motion om upprättande av naturvårdsplan och ansvarig kommunekolog pekar vi på värdet av att göra våra naturmiljöer mer tillgängliga för fler. Vi tror att det är viktigt att stärkandet av miljövärden går hand i hand med ökade möjligheter att på ett enkelt och självklart sätt ta sig ut i naturen. Om vi tillsammans ska kunna komma tillrätta med de miljöutmaningar vi står inför så tror vi att det är viktigt att många har många och goda erfarenheter av naturen. Därför såg vi att färdigställandet av strandpromenaden i Vännäsby i större utsträckning fyllde syftet att öka just tillgängligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.