Värna skolbarnens skog.

I dagens papperstidning finns idag Miljöpartiets insändare. Har du missat den så kommer den här:

Vännäs kommun vill ta bort skyddet av Tväråns fritidsområde. Anledningen är att Trafikverket planerar att ändra Umevägens sträckning. Skogsområdet mellan Kyrkogården och Vännäsbadet används av många Vännäsbor för motion och rekreation. För skolan i Vännäs är området viktigt eftersom det används av de flesta årskurser för idrotts- och naturstudier. På Vegaskolan i Vännäs har eleverna en mycket begränsad möjlighet till uteaktiviteter. Skolgården är undermålig och kommande ombyggnationer kommer att försämra utemiljön ytterligare. Tillgängliga alternativ för vettiga uteaktiviteter är få. ”Det är den enda skogsdunge vi har på nära håll från skolan” är rektors kommentar till exploateringen i samrådshandlingarna. Trafikverket anser kanske att det är enklast och billigast för dem att bygga en väg genom ett samhällsnära fritidsområde. Det innebär inte att vi som kommunpolitiker måste säga ja till deras plan. Vårt ansvar är att se till Vännäsbornas bästa. Därför måste vi väga in alla aspekter innan vi tar ett så stort beslut som att avsätta ett område för exploatering. Det underlag som ska ligga till grund för beslutet är synnerligen torftigt. Det finns varken beskrivningar av konsekvenser eller alternativ. Effekterna för Vegaskolans elever är däremot tydligt negativa. Liksom för alla andra som använder området. Vi anser att fritidsområdets skydd mot exploatering ska vara kvar. Åtminstone till dess att ett vettigt underlag finns att ta ställning till. Våra barn är värda att ta på allvar!
 
Emma Vidmark, fullmäktigeledamot (mp)
Krister Andersson, fullmäktigeledamot (mp)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.