Stora kostnader för ny väg!

Idag hade Trafikverket kallat till samrådsmöte om vägen förbi kyrkogården. En del ny fakta redovisades, men en hel del frågetecken återstår ännu.

Utgiften för att dra en ny väg väster om kyrkogården blir ca 15 miljoner (I kostnaden måste däremot också det förstörda fritidsområdet räknas in).
Delar av den geologiska undersökningen redovisades och dessutom fler möjliga åtgärder för att stabilisera den befintliga vägen. Utgifterna för dessa olika åtgärder kunde de dock inte redovisa (däremot slipper vi kostnaden för ett förstört fritidsområde).
Trafikverket har i processen inte varit i kontakt med Vattenfall för att diskutera möjliga åtgärder. Vattenfall har på många områden haft ansvar att strandsko eroderade områden. Varför inte Vattenfall kontaktats i en process som pågått i tre år (Trafikverkets egen uppgift) är besynnerligt. Att processen hastas fram som den gör nu trots att den pågått i tre år är lika ofattbart.
Om den nya vägdragningen blir av så vill Trafikverket ogärna behålla ansvaret för den nuvarande sträckningen. Ansvaret för nuvarande väg förbi kyrkogården väg tas då över av kommunen. Om vi vill ha den kvar som gång- och cykelväg så blir det kommunen som måste bekosta förstärkningen av älvbrinken. Faktum är att även om vi i detta fall skulle stänga av vägen helt och hållet så kommer vi inte undan utgifter för förstärkning eftersom det går huvudledningar för vatten och avlopp under denna väg. Om den nya vägen blir av så hamnar alltså utgifterna hos kommunen i vilket fall. Med andra ord så innebär en ny vägdragning kostnader såväl för ett förstört fritidsområde som utgifterna för att förstärka älvbrinken.
Politiker som i måndags röstade för den nya vägdragningen förbi kyrkan fick idag tillfälle att ångra sina beslut. Vi står fast vid att värna våra naturmiljöer extra noga, och dagens möte gav absolut ingen anledning att omvärdera vårt ställningstagande.
Trafikverket bor inte i Vännäs och behöver inte leva med kostnaderna för sina vägar, bara utgifterna.

 

 

6 kommentarer

 1. Nisse

  Kostnader för väg och vägunderhåll är trots allt mikroskopiska i jämförelse med järnväg, som dessutom absolut inte är pålitligt! I fråga om järnväg, sprutas det iväg miljarder av skattebetalarnas pengar.

 2. Krister Andersson

  Svar till Nisse (2012-06-21 09:03)
  Alla kostnader finns med i mitt resonemang. Såväl för förstörda naturvärden som ekonomiska utgifter.
  Beträffande ekonomiska värden så satsar regeringen 22 miljarder på vägar och 14 miljarder på järnväg enligt budgetplanen för 2013. Sen tillkommer regionala och kommmunala vägsatsningar. Sådana satsningar är få på järnvägen. Kostnaden för den globala uppvärmningen och förlorad biologisk mångfald till följd av ökad vägtrafik kommer att betalas främst av våra barn och barnbarn.

 3. Nisse

  Veritabelt skisnack! Antalet vägkm är mr än 10 ggr så myct son antalet järnvågskm i vårt land. Det är helt enkelt billigare att täcka en stor yta med väg än med järnväg. För att inte tala om utökad flexibilitet för transporter! Du vet, just-in-time!

 4. Krister Andersson

  Svar till Nisse (2012-06-21 22:47)
  Källan är regeringens budgetproposition så beträffande skitsnacket så får du kontakta dem (www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/29/542cd9c9.pdf). Jag ser inget värde i att täcka ytor med vägar eller järnvägar. Det handlar om att ordna transporter på ett långsiktigt hållbart sätt. I detta fall tycker jag att det är bättre att använda en existerande väg om det går, än att exploatera ytterligare mark för att bygga en till som fyller samma funktion.

 5. Nisse

  Anledningen till att man har vägar, är bl.a. att terränggående fordon drar mycket mera bränsle än väg och järnvägsfordon, så ska det transporteras behövs vägar. Skotare drar ca 5ggr mer än timmerbil på skogsbilvag, timmerbilar drar ca 1,5 ggr mindre på en stor väg än på skogsbilväg, och timmertåg drygt 2 ggr mindre än en timmerbil. Men dieseltimmertåget går sakta vilket minskar luftmotståndet. Och järnvägen behöver en stor transportvolym för att kostnaderna ska bli rimliga, några tåg om dan raäcker egentligen inte på lång sikt. I Europa kör man många korta och snabba tåg blandade med långsamma, vilket gör att järnvägarna utnyttjas dåligt och ställer sig dyra. I USA kör man få, men mycket långa tåg i ungefär samma fart vilket är kostnadseffektivt. Och man kör på diesel, och får färre förseningar.

 6. Krister Andersson

  Svar till Nisse (2012-06-22 14:16)
  Det finns mycket att problematisera kring transportsektorn och hållbarhet. Lösningar kan nog finnas lite varstans. Att vi skulle anamma USA:s lösningar i nån större utsträckning tror jag dock inte är en framkomlig väg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.