Rätt Kött i Vännäs Kommun! …men lite mindre.

Trots att köttkonsumtionen i vårt land ökar kraftigt så har Sveriges och Västerbottens bönder svårt att få lönsamhet i sina verksamheter. Vi i Sverige ställer ganska hårda, men för de flesta av oss fullständigt rimliga, krav på djurskydd och läkemedelsanvändning. Dessa krav är något vi ska vara stolta över, men problemet är att de som upphandlar och köper kött inte ställer samma krav. Därför gynnas utländska jordbrukare som inte har samma lagar att följa. För privat konsumtion så borde en tydlig lag om ursprungsmärkning vara självklar. I offentlig upphandling borde det vara självklart att ställa även etiska krav. Miljöpartiet har sett till att Vännäs kommun i sin upphandlingspolicy ska ställa krav på djurskydd och läkemedelsanvändning på minst samma nivå som våra svenska lagar. Om detta följs så borde mängden svenska jordbruksprodukter i kommunens egna kök öka rejält. Som det verkar så är denna fråga också högt upp på socialdemokraternas dagordning. Det är glädjande och ökar givetvis möjligheten att följa upp och se till att vår upphandlingspolicy efterlevs.

Att utifrån Lagen om Offentlig Upphandling särskilt gynna kommunens egna bönder och andra lokala producenter är inte lagligt. I projektet ”Ekonära Skolmat” i Pengsjö så har man undersökt hur man inom lagens råmärken kan gå tillväga för att ändå öka andelen närproducerade råvaror. Det visar sig att genom bättre planering, goda kontakter och ett stort engagemang så finns det vägar att öka andelen närproducerad mat rejält. Vi i Miljöpartiet tyckte att dessa kunskaper och erfarenheter var viktiga att föra vidare inom kommunen och såg därför till att Vännäs kommun finansierade en förlängning av projektet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en nära och hållbar matproduktion och stöder gärna andra partier som kommer med goda idéer.
Att vi ändå måste minska vår köttkonsumtion är en helt annan fråga. Livsmedelsverket påpekar i sina råd för skolmaten att mängden kött bör minska och mängden vegetabilier bör öka. De rekommenderar att det varje dag som en kötträtt serveras i skolans matsal, ska finnas ett vegetariskt alternativ som ska vara fritt för alla att välja. Detta vore ett bra system, men fungerar sämre i relativt små matsalar där det är svårt att i förväg veta vilken av rätterna som för dagen blir populärast. Risken är uppenbar att matsvinnet därför skulle öka. Som ett alternativ till detta har vi i Miljöpartiet föreslagit att en vegetarisk måltid/vecka införs i kommunens skolor. Med tanke på att det även nu ibland serveras helt vegetariska skolmåltider så är det en liten förändring, men den skulle vara en liten bit på väg mot ett hållbarare samhälle, och kanske också mot bättre kunskaper om matens mångfald och kvalitet. Såväl en god köttbit som en härlig grönsak.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.