Klimatet kräver mer

Med Miljöpartiet i regeringen har vi fått mer klimat- och miljöpolitik än någonsin, trots en krånglig situation i riksdagen. Att mycket mer behöver göras är tydligt för allt fler.

Rösta på Miljöpartiet – de gröna den 9 september för en politik som går åt rätt håll!

Exempel på beslut under de senaste fyra åren:

* En svensk klimatlag, som gör det svårt för kommande regeringar att strunta i klimatmålen.
* Etappmål för att minska utsläppen från transportsektorn.
* Ett klimatpolitiskt råd.
* Parisavtalet – ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal.
* Fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
* Överenskommelse mellan partierna om 100 % förnybar el 2040.
* Fossilfritt Sverige – ett initiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
* En ny nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
* Klimatklivet – drygt 4 miljarder kronor till lokala och regionala klimatinvesteringar.
* Annullerade utsläppsrätter, motsvarande nästan två års utsläpp från Sverige.
* Bonus Malus – bonus till de som köper bilar med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.
* Flygskatt – för att flyget självklart ska betala för sin klimatpåverkan.
* Ändrad bilförmån – ändrad förmånsbeskattning av bilar (trängselskatt och andra vägskatter beskattas separat).
* Ökat järnvägsunderhåll, för att tågen ska gå i tid.
* Bränslebytet – mer förnybart bränsle när du tankar.
* Höjning av bensin och dieselskatterna.
* Premie för fler elbussar, ger en bättre stadsmiljö med mindre buller och luftföroreningar.
* Stadsmiljöavtal, som ger stöd till kommuner för bland annat kollektivtrafik och cykelbanor.
* Fortsatt låg skatt för den som kör en miljövänlig tjänstebil.
* Stärkt klimatforskning.
* Minskat överskott av utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel.
* Klimatet prioriteras i infrastrukturen – regeringen går vidare med planer på höghastighetståg.
* Cykelstrategi för ökad och säker cykling.
* Fler resfria möten för myndigheter.
* Plan för att ställa om till fossilfria transporter.
* Uppdrag för att minska utsläppen inom svensk industri.
* Mer hållbar kollektivtrafik på landsbygden.
* Ökat stöd till solel och enklare att sätta solceller på taken.
* Stöd till energilagring för att öka möjligheterna till egenproducerad el.
* Utökat elcertifikatsystem för förnybar energi, motsvarande hushållselen för över 3,5 miljoner villor.
* Nationellt forum för smarta elnät.
* Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
* Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
* Strategi för att fasa ut fossila investeringar från internationella institutioner.
* Klimat- och miljöfrågor genomsyrar utvecklingssamarbetet.
* Swedfund får 400 miljoner kronor för att utveckla investeringar inom miljö- och klimatområdet.
* Överenskommelse om klimatsamarbete med Kalifornien.
* Nattågen räddas.
* Strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som ska jobba för klimatsmart upphandling.
* Beslut om att alla budgetförslag ska miljö- och klimatsäkras.
* Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg.
* Hållbarhet görs till ett grundkrav för AP-fonderna, som förvaltar pensionsfondernas buffertkapital.
* Nytt mål för att finansmarknadsområdet ska bidra till hållbar utveckling.
* Utredning om gröna obligationer för att finansiera klimatomställningen.
* Det ska bli lättare att jämföra fonders hållbarhetsarbete.
* Miljömärkta fonder (Svanen).
* Sänkt moms på mindre reparationer och avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet
* Ny strategi för hållbar konsumtion

4 kommentarer

 1. Olle

  Vi som lever på landsbygden och som vi gör ett minimalt miljöavtryck ,vi odlar ekologiskt ,vi arbetar 7 dagar i veckan med att producera schyst mat åt stadens invånare. Vi åker inte på charter ,vi förflyttar oss sällan med bilen, men när vi gör det ska vi bli straffade?? Vad är det för politik ?? Vi som odlar och föder upp maten har inte inkomster till att köpa elbil eller eltraktorer . Varför straffar ni oss som redan lever som ni kräver ?? Har ni tänkt att vi ska cykla och transporter förnödenheter till våra företag. Vi har snart knappt vägar som är farbara. Varför beskattar ni all diesel lika ,idag kör vi traktorn på 75 % förnyelsebart bränsle och AD blå som tillägg men beskattas som vi skulle köra 100 % diesel ??

 2. Krister Andersson (inläggsförfattare)

  Det som är bra för klimat och miljö ska kosta mindre och det som är dåligt ska kosta mer. Att subventionera diesel eller andra fossila bränslen är inte en väg till att minska den globala uppvärmningen och är absolut ingen hållbar lösning för att på lång sikt stärka jordbruket. För biodrivmedel finns skattelättnader vilket är självklart, men bränslepriser påverkas på många andra sätt. Jordbruket behöver långsiktigt stärkas genom högre krav på självförsörjning och stopp för importerad fulmat.

  • Olle

   Var finns dessa skattelättnader för biodrivmedel och ombyggnad av våra arbetsfordon?? Som jag skev använder jag idag 75% fossilfritt som kostar mer än vanligt diesel. Vi bönder går på knäna ekonomiskt för att försörja Sverige med livsmedel och konsumenterna billig mat från utländerna som inte tar hänsyn till vare sig djurskydd eller miljö. Brasilien visar upp djur från så kallat naturbeteskött som har betat på skövlad regnskog och större delen födda i små fållor. Sen jagar de flesta politiker från alla partier att vi ska öka vår konsumtion med fina räntor osv ,detta kallar de tillväxt jag kallar det vansinne.Öka istället självförsörjande graden från lokala producenter och ställ om jordbruket till mindre enheter som producerar/förädlar bra och nyttiga produkter .Detta kommer att skapa mängder med jobb i Sverige. Förtäta inte städerna utan satsa på hela Sverige ,idag förädlas ca 70 % av vår skogsråvara utomlands ;varför kan vi inte göra det där råvaran finns i skogslänen.

   • Krister Andersson (inläggsförfattare)

    RME, HVO och E85 har ingen energi- och koldioxidskatt sedan 1 januari. Att alla inte kan dra nytta av detta på kort sikt har jag full förståelse för. För övrigt håller jag med i det du skriver. Politiken håller inte ihop t.ex. när offentliga verksamheter upphandlar livsmedel som producerats på sätt som inte är lagligt i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.