Bevara vår jordbruksmark

Vid måndagens kommunfullmäktige röstade majoriteten med stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna igenom nya LIS-områden i Vännäs kommun. Strandnära områden i kommunen som man anser är lämpliga att exploatera för att bygga hus och sommarstugor. Inskränkningar som minskar allmänhetens tillgängligheten och vår gemensamma nytta för all framtid.

Miljöpartiet föreslog att förslaget skulle omarbetas så att:

  • Brukningsvärd jordbruksmark inte exploateras.
  • Områden som pekas ut som viktiga att skydda i kommunens egen plan för kulturmiljövård bevaras.

I framtiden behöver mer mat produceras lokalt. Den förändring av jordbruket där alltmer av vår mat produceras på andra sidan jordklotet, ofta med en mycket större miljö- och klimatpåverkan, är inte hållbar på något sätt. Systemet svaghet blir ännu tydligare vid internationella kriser. Corona-pandemin är ännu relativt hanterbar, och vi hoppas att det ska så förbli, men det ger en skrämmande bild av hur skört ett system blir som är helt beroende av internationell produktion och transport för sin överlevnad.

Nationellt finns en ny livsmedelsstrategi som syftar till att öka Sveriges egen matproduktion. Regionalt och lokalt jobbas det för att upphandla mat i syfte att gynna lokal produktion. När Vännäs kommun samtidigt tar beslut om att tillåta exploatering av fina jordbruksmarker är det en politik som inte håller ihop.

Miljöpartiet tror att den omställning som kommer med vår ökade medvetenhet om globala miljö- och klimathot rätt hanterad kan ge många positiva effekter. Våra jordbrukares situation är fortfarande hårt pressad och antalet aktiva jordbruk minskar fortfarande. Den negativa trenden måste vändas, men då måste vi ta beslut som visar att vi vill och tror.

Det finns massor av strandnära områden i Vännäs kommun som inte är åkermark och som Vännäs kommun inte pekat ut som skyddsvärda. Att skapa möjlighet till ett strandnära läge för den enskilde som önskar det är alltså fullt möjligt, utan negativ påverkan på andra medborgare nu eller i framtiden.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.