Politisk revy 2017

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är dags att summera det politiska året 2017 från det lokala partiet Politiskt Alternativs perspektiv i Vualtjeren tjïelte/Vilhelmina kommun.

Politiskt Alternativ (PA) har lämnat in motioner under det gångna året:

 • Näringsfrämjande medel till landsbygden – som berör de medel som ingår i bygdeavgiftsmedlen för vattenkraftutbyggnaden men som innebär att kommunen tar medfinansieringen istället för en förening.
 • Hushållssopor – kommunens hantering av lagändringen i Miljöbalken 2016.
 • Invägningsstation för hushållssopor
 • Fria bussar i fjälldalarna

 

Under 2017 har PA lämnat remissvar på:

 • Grön Översiktsplan – ett arbete som fortgår under våren 2018 där Vilhelmina kommun är del av ett pilotprojekt för att arbeta fram hållbar samhällsplanering i fjällregionen.
 • Vindkraftetablering Västra Sjulsberget – Gråtanliden – PA avstyrkte etableringen.
 • Budget 2018-2020 – PA stöttade S och V:s budget med villkoren om utökade budgetramar till UN, SN och återinförd fjällbusstur på fredagar, bibehållna feriearbeten samt turistinfo i fjälldalarna under 2018.
 • Avfallsplan och avfallsföreskrifter – PA vill bl.a. se att lagändringen i Miljöbalken från 2016 verkligen uppmärksammas i den kommunala hanteringen.

 

Viktiga ställningstaganden under 2017 har bland annat varit:

 • Att på flera sätt understryka att Vilhelmina är en samisk förvaltningskommun och att det ska synas i politiken även gällande frågor som rör markanvändning.
 • Vilhelmina kommuns roll i Regionkommunbildningen (även om ett viktigt tillägg i en att-sats föll bort i KS-protokollet från 2017-03-28) och regionfrågor.
 • Budget- och tilläggsanslagsbeslut.
 • Ändrade fördelningsprinciper gällande 1329-medel/näringsfrämjande medel till landsbygden.
 • Nej till vindkraftetablering Västra Sjulsberget- Gråtanliden.

 

logo