Ett parlament i norr

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Efter valet har jag funderat kring hur väl valresultatet på riksnivå slår ut på de nordligare delarna av landet. Därför genomförde jag ett tankeexperiment.

Om vi tar de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län och slår ihop dessa till ett ”land” har vi 685 447 st röstberättigade, vilket är 12,7 % av Sveriges röstberättigade. I landet Sverige finns 349 mandat i riksdagen. Hur många mandat ska ett parlament i norr ha? Umeå som är till befolkningen största stad i norr har 65 fullmäktigeplatser, landstingsfullmäktige har 71 st. För att överträffa det men ändå hålla sig nedom Sveriges antal men jämka upp att länen motsvarar närmare hälften av landets yta leker vi med tanken att ett parlament i norr kan ha 101 mandat.

Om vi räknar ihop de fyra länens valresultat i riksvalet blev

S största parti med 38,9 %,

sedan SD med 14,2 %,

M med 13,5 %

V med 10,3 %,

C med 9,9 % och

KD 5,1 %

L och Mp kommer inte över 4 % spärren med sina 3,4 respektive 3,2 %. Övriga partier fick sammanlagt 1,5 %.

 

En mandatfördelning utan L och Mp skulle ge

S 41 mandat,

SD 16 mandat,

M 15 mandat,

V 12 mandat,

C 11 mandat och

KD 6 mandat.

 

S och V skulle ensamma skapa majoritet med sina 53 mandat medan S också skulle kunna skapa majoritet med alla andra partier enskilt utom med KD.

Alliansens handlingsutrymme är däremot mer beskuret än vad det kan tyckas vara på riksnivå (åtminstone om vi får tro allianspartierna), utifall de inte vill ta hjälp av V eller SD.

Mandatperioden – en återblick

Av , , Bli först att kommentera 5

Mandatperioden är snart till ända och inför valets sista timmar kan en återblick vara på sin plats. En återblick från mitt perspektiv som förtroendevald för Politiskt Alternativ (PA) i Vilhelmina kommun. Kanske har de senaste dagarnas mediala skrivande om vad som kommit att kallas ”snällhetskontrakt” fått tråkiga minnen från mandatperiodens början att göra sig gällande igen. Minnen som gör det tydligt att det så lovsjungna förbättrade samtalsklimatet i kommunpolitiken snabbt kan komma vändas till det sämre igen, beroende på om och i så fall vem eller vad som ska offras för den politiska makten.

Förra gången var det PA och PAs förtroende inför väljarna som offrades, inte av PA utan av utomstående, trots ingången uppförandekod. Trots reducerad styrka förde PA det första ett och ett halvt åren en uttalad och tydlig politik, så tydlig att vissa ledamöter (trots ingången uppförandekod) på sociala medier gjorde sitt bästa att smutskasta partiet och mig som person.

Vi började med att lägga en helt egen budget för 2015 vilket även Alliansen gjorde. Men budgetförslaget från S och V och BB gick igenom med 14 mot en splittrad opposition av totalt 13 ledamöter. Under samma fullmäktige beslutades också att vindkraftplanen skulle revideras, något som ännu inte skett trots att vi under detta år (2018) har översiktsplanen under utredning och ett ganska besvärligt vindkraftärende.

Under 2015 började det visa sig vad som var meningen med beredningen ”Skolan i framtiden” nämligen en successiv nedläggning av Latikbergs skola, i PA förstod vi att det måste till en ordentligare investering bl.a. gällande ventilationen och vi yrkade på högre belopp än de 500 tkr som anslogs och att verksamheten skulle kvarstå som en F-6 skola, inte F-3 som utredningen föreslog. Vi vet hur det gick – 240 tkr fattades i investeringen och hela skolan lades ned genom röster från S, V, M och en från KD. Bra att minnas då vissa partier (eller ledamöter) säger sig värna byaskolor! Cyniskt också att ärendet aldrig hette ”Nedläggning av Latikbergs skola” utan det var något som halkade ur en ledamots mun under sammanträde kring ärendet ”Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg”.

PA fick samtidigt igenom en motion om medlemskap i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner vilket kändes som en liten seger i det otroligt ansträngda klimatet i sammanträdesrummen, endast S, M och en från KD var mot förslaget. Även detta år gav vi som ensamt oppositionsparti (eftersom Alliansen gick med på majoritetens budget utan att villkora stödet) yttrande om budgeten och egna förslag på prioriteringar och finansiering, bland annat uttag ur pensionsfonderna vilket kom att omskrivas som ”stöld” och PAs medlemmar som kunder hos kronofogden (trots ingången uppförandekod) när PA föreslog det. Men snart kom förslagen att använda dem för att lösa ut pensionsårgångar och då blev det annat ljud i skällan. Egentligen blev resultatet samma sak – mindre kostnader för kommunen och mer pengar att lägga på annat. Även om jag inte skulle förorda vårt förslag i nuläget så öppnade PA åtminstone tankarna kring att det var en möjlighet – för dåvarande KSO hade tidigt proklamerat att fonderna inte skulle röras under innevarande mandatperiod!

I detta vårt budgetförslag för 2016 kämpade vi för att behålla Musikskolan, med olika medel som nya samverkansformer mm. Och alla andra partier (utom SD som röstade för PAs budget) röstade för att avveckla den. Också bra att ha i minnet nu när flera partier ger löften om att se över musikskolan igen. Men det blir intressant att se vad som består efter den 9 september.

Trygghetsboendet var en sådan fråga där vi i princip var ense alla partier men PA ville hellre se en annan placering av boendet istället för att dyrt bygga om ett hus som inte erbjöd några grönområden alls. Nu är besluten tagna och vi får hoppas att det blir bra i slutändan.

I början av 2016 uppstod ett läge där PA fick tillbaka sitt förlorade mandat och majoriteten blev en minoritet i fullmäktige. Vi blev varse att Alliansen inte var beredda att ta över, eller ville ge PA en plats i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid budgetfullmäktige i juni 2016 kunde vi stödja den klokaste budgeten vilket var S och V:s med några egna villkor om feriearbete bl.a. vilket vi även gjorde året efter med ytterligare villkor om utökade resurser till skola och omsorg samt periodvis återupptagen kollektivtrafik och turistinformation i fjälldalarna. Även i år kunde PA (som enda parti) ge ett fullödigt yttrande på budgetremissen där vi föreslår en förstärkning av biblioteket, fritidsgården och museet, återupptagen sen fredagstur till fjälldalarna samt medel för eftersatt upprustning av gatunät och lekplatser. Eftersom budgeten inte tas förrän i slutet av året då det är valår, ville vi redan i juni dela med oss av våra idéer utifall att vi inte får fortsatt förtroende efter 9 september.

Vi tar inget för givet och får tacka för den här mandatperioden i vilhelminapolitiken!