Den kommunala kompetensen

Av , , 3 kommentarer 18

Det hela började egentligen för flera år sedan då eleverna på Dikanäs (fjäll)skola skrev till kommunstyrelsen om trafiksäkerhet och övergångsställe vid Sagagården där de passerar varje dag på väg till matsalen. Deras önskan hörsammades inte.

Sedan 2018 har föräldrar till elever vid Dikanäs fjällskola och Fjällripans förskola arbetat med att få till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i kring Sagagården i Dikanäs. Våren 2020 hade jag nöjet att få diskutera detta med en trafikhandläggare och en utredare på plats i Dikanäs. Under våren 2021 har trafikverket arbetat med en åtgärdsvalutredning för Dikanäs som fortsätter i höst. Jag har även kommunicerat med nuvarande KSO och kommunchef i detta ärende redan 2019, de har fått den skrivelse som jag skickade till Trafikverket 2018 med önskemål om bland annat hastighetsbegränsning, trottoar och övergångsställe.

Under denna sommar blev många av oss boende i Dikanäs förvånade över den gråfärg som såg ut att vara målad över 30-skylten som markerar sträckan utefter Sagavägen förbi Konsum och Sagagården. Jag kontaktade Trafikverket och fick svar att de dolt skylten eftersom det följer de lokala trafikföreskrifterna från kommunen, ett beslut om 30 km/h som gäller under skolans terminer, vardagar kl. 7-16.

Det här ansåg vi vara märkligt då denna skylt aldrig tidigare (åtminstone inte under mina 13 år) har täckts över. För dem som följer hastighetsbegränsningar har sådana skyltar ofta en skärpande effekt – oavsett vilken tid den gäller. Helt enkelt en trafiksäkerhetsförebyggande effekt. Nu skulle detta döljas. På en sträcka där fritidsverksamhet pågår hela sommaren. Att denna begränsning av hastighetsbegränsningen överhuvudtaget beslutats av kommunen är märklig då deras verksamheter, som har behov av den låga hastigheten, pågår året om.

Dikanäs bygdeförening och Vojmådalens intresseförening lämnade in en skrivelse till kommunstyrelsen med önskemål om att öppna ett ärende om hastighetsbegränsning i byn. Föreningarnas önskemål gällde bland annat att hela centrala byn (dess två leder, Dikanäsvägen och Matsdalsvägen som går förbi skolan) bör ha 30 km/h alla dagar, hela dagen, året om.

Min fråga är då:

Eftersom det är uppenbart att det ligger inom den kommunala kompetensen att besluta om hastighetsbegränsningar – hur kommer det sig att kommunstyrelsen den 7 september 2021 inte öppnade ett sådant ärende? Istället för att bemöta och även lägga den lokalt förankrade skrivelsen som bilaga till ärendet om begäran om underlag för infrastrukturåtgärder som Regionen efterfrågat så skickar kommunstyrelsen med ett förslag om trafikkameror i vissa byar, lovvärt men ändå en åtgärd som är ett av det dyraste som Trafikverket ska förväntas göra.

Tänker kommunen att Region Västerbotten och Trafikverket ska lyssna på kommunens önskemål om den dyraste åtgärden som finns att tillgå, när kommunen inte ens vill tillgodose föreningarnas önskemål om (det dessutom billigaste som kommunen kan göra, nämligen) hastighetsbegränsning genom byn?