Demokratiskt underskott och inkludering

Av , , 3 kommentarer 21

Det demokratiska underskottet i Vilhelmina fortsätter. Även vid det extra insatta fullmäktige idag, som av oklar anledning hölls digitalt trots att till exempel Sametinget öppnades med fysiskt möte dagarna innan. Det digitala beslutsfattandet i Vilhelmina bär många spår av det som anses vara olagligt med digitala möten, det vill säga att inte alla ledamöter kan se varandra, att det alltjämt är problem med överföring av ljud. Istället för att ta itu med problemet som ju är organisatörens (kommunens och dess politiska majoritet) då de insisterar på digitala möten, blir istället enskilda ledamöter skuldbelagda för dålig uppkoppling. Liknar vuxenmobbing.

Troligen med anledning av demokratins jubelår 2021 läste KSO upp ett anförande om demokrati under detta KF-sammanträde.

De fina orden ekar tomma. Var är självmedvetandet och insikten i det egna agerandet?

C och S tog samtliga presidieposter i alla nämnder den 2 mars 2020 och idag hade de möjligheten att faktiskt välja in en från oppositionen som andre vice ordförande i Utbildningsnämnden. För att bryta denna sin exkluderande regim som går tvärtemot förtroendemannaberedningens principer. Men icke.

C och S har vidare under innevarande mandatperiod rivit upp fler av förtroendemannaberedningens beslut som 2018 i närmast konsensus bestämde att ersättare skulle få arvoden. Ett upprivande som drabbade främst V och M som inte hade några ordinarie ledamöter men ändå ingått i valteknisk samverkan som genom den nya majoriteten slogs sönder.

I samma ”demokratiska” anda tillsattes en ny förtroendemannaberedning där majoriteten satt sina högsta uppsatta, KSO och vice KSO, som ledamöter. Det har inte förekommit under de senaste rundorna (i princip handlar det om att de som sitter i ledande positioner kan mycket väl tänkas göra det även följande mandatperiod och får då möjlighet att bestämma sina egna arvoden, en olämplig situation). Undantaget har varit att KFs ordförande brukar fungera som ordförande i beredningen, där det snarare handlade om gedigen kunskap om förtroendemannaarbete på olika nivåer.

Vad som kommer att komma ut av denna förtroendemannaberedning riskerar att bli ytterligare stympning av demokratin med så kallade utskott istället för nämnder. En organisation som inte blir billigare men som majoriteten hoppas ska bli mer beslutseffektiv. Men enligt mitt synsätt kommer allt fler partier ställas utanför vilket kommer att resultera i fler återremisser i sista instans. Samt ett ökat missnöje. Alltså sämre beslutseffektivitet. Men: som dem bäddar får de ligga.

För övrigt anser jag att ordet ”förtroendemanna-” bör bytas mot ”förtroendevalda-” : för ett mer inkluderande språk.