Hösthelg i Dikanäs – visst skymtar du något bortom haglet av vallöften?

Av , , Bli först att kommentera 7

Snart är det lördag (20/8) och höstmarknad, hösthelg, i Dikanäs och det är rekord på knallar vad jag har hört. Vädret verkar emellertid bli en utmaning.

Kom hit, handla av knallarna och diskutera politik (eller vädret) med Vänsterpartiet Vilhelmina! Så här i valtider är det många vallöften som haglar.

Men vi har istället gjort så att vi under mandatperioden har arbetat med våra vallöften i form av motioner där vi fört upp viktiga frågor på den politiska dagordningen:

Återinför kultur- och musikskola

Arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen för utbildad personal

Gratis mellanmål i skolan

Avropsstyrd busslinje till elever bosatta utanför tätorten och som saknar idrotts- och föreningslokal, i förlängningen för alla utanför tätorten, en kultur- och fritids-tur.

Dessa frågor kommer vi givetvis fortsätta att driva om vi får förtroendet efter valet. Vänsterpartiet har också överklagat beslutet att sälja idrottshallen i Malgovik.

Det viktiga är förstås inte vad vi lovar i en valrörelse utan att vi faktiskt arbetar med vad vi lovat mellan valen. Granska gärna era broschyrer från 2018, om ni har dessa kvar.

Löftena – skola de svikas oförglömt?

Nej, bättre då att inte lova för mycket. Vad vi vet inför detta val är att ekonomin fortsättningsvis kommer att vara svår att få ihop om kommunen inte får inflyttning som väger upp för utflyttade och avlidna. Men det går emellertid inte att krympa sig själv alltför mycket. Det finns gränser. Inga fler små skol- eller föreskole-enheter ska avvecklas!

Vänsterpartiet på riksnivå arbetar för att det kommunala skatteutjämningssystemet ska ses över, det är inte rimligt att kommunalskatter får skilja så mycket när servicen också skiljer. En enhetlig kommunalskatt och förstärkning för kommuner med ekonomiska (och demografiska) utmaningar. Staten måste ta mer ansvar men vi bygger staten tillsammans, givetvis, precis som kommunen och regionen. Den är vi alla. Och vi vet ju att Vilhelmina med sina naturresurser är en rik kommun och borde därför vara det även ekonomiskt. Vi ska ha råd att bevara vår sista natur-/gammelskog. Kommunen ska inte upplåta samiska marker åt utländska riskkapitalister eller diktaturer (även om det görs i andra hand efter att en lokal företagare startat upp) att skövla i den gröna omställningens namn. Det som har givits får räcka. Vilhelmina är en del av Sápmi. En naturresursskatt eller återbäring ska även gälla det som redan tas ut åtminstone när det gäller vattenkraft och vindkraft.

 

 

Vänsterns motion om kultur- och musikskola

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag hade tänkt skriva detta redan efter fullmäktige i juni men jag har tydligen haft annat för mig.

Många politiker som befunnit sig i minoritetssituation känner till strategin att ”så frön”. Eftersom sakfrågan är viktigare än upphovspersonen. Även om det är viktigt att i en valrörelse eller en genomlysning kunna säga att:  ”ja – vi har jobbat för det! Just på det här viset…”. Taktiken går ut på att, genom att diskutera sig fram – ibland inte ens yrka – få majoritetssidan att förstå eller tro att det var de som lade förslaget. För frågan är så viktig. Och ibland bygger olika politiska sidor dialektiskt upp ett bra förslag. Men det är alltid svårt när någon har skrivit en motion. Men det finns ju alltid nya sätt att ta till. Osynliggörande eller omskrivning till exempel. Som utmynnar i samma sak: att rösta ner.

”Det pågår en process parallellt med det här” och ”jag kan nu meddela att Socialdemokraterna kommer att inkomma med en motion angående musik och kulturskola som har fokus på en sån gemensam process…”

Jamen, så bra då. Det handlar förstås om Vänsterpartiets motion som lämnades in i december 2021 om en kultur- och musikskola i kommunen som röstades ner vid mandatperiodens sista fullmäktige i juni. Men en ”parallell process” tror jag inte riktigt stämmer. ABF bjöd in till sitt möte om kulturskola i Vilhelmina i maj 2022. Men visst, det kanske hade varit på gång länge.

Jag skrev en blogg om kultur- och musikskola för ganska länge sedan som jag sedan tagit upp i Vänsterpartiet vars ledamöter har gjort den till sin med sina tankegångar i motionen.

Det första en av våra ledamöter fick höra från en socialdemokrat då motionen annonserades i fullmäktige var, ”bra motion – jag önskade att vi skrivit den”. Det går några månader och ABF startar upp sin process med möte och vips så har S skaffat ett av sina vallöften – de ska gå i bräschen för en kultur- och musikskola.

Sedan historien, ingen ansåg att något studieförbund kunde tänkas vilja ta över verksamheten då, 2015, trots att jag argumenterade för ett sådant upplägg, jag var också en av de få som röstade för att musikskolan skulle vara kvar då den lades ned. Att bygga upp något från början igen eftersom allt är utrensat efter musikskolan är också en onödig utmaning, onödigt alltså att någon (beordrade att) rensa ut inventarierna. ”Strategin” är egentligen helt absurt och liknar litet förfarandet med Malgoviks skola: gör av med grejerna så fort som möjligt så ingen ska kunna öppna upp den igen! Fast nu vill S göra det, fast i annans regi.

Ett litet aber bara kring alla tankar som nu vaknat i debatten, ”ekonomiskt hållbart i längden”, osv. V ville ju ha upp frågan på regionnivå eftersom vi kopplar kultur till hälsa. Den detaljen kunde ha banat väg för bra samarbeten som också kunde tjäna hela länet, det var också tanken att sträva efter kultur och musikskola på lika villkor i länet eftersom förutsättningarna ser så olika ut, även att regionen kunde vara den aktör som sköter ansökningarna till kulturråd eller andra instanser. Det är också något jag arbetar för på regionpolitisk nivå.

Jag hoppas verkligen att ett studieförbund kan skapa förutsättningar för att en kultur- och musikskola tillgängliggörs för barn och ungdomar i hela kommunen och inte bara för tätorten med alla sina föreningar och anläggningar. Och att det i slutändan kommer att kosta barnen i byarna mer, som det alltid gör, genom att de måste åka in till tätorten.

Men det ska verkligen bli intressant att följa hur detta fortlöper, kommer jag tillbaks i politiken kommer det givetvis vara en prioriterad fråga. Nu ser jag också att Socialdemokraterna har med det i sitt valmanifest utskrivet som ”att verka för införande av kultur och musikskola”. Inget om en gemensam process med studieförbund. Nu blir jag ju verkligen besviken och tänker: Varför då avslå motionen? Varför inte öppna för motionens andra att-sats som faktiskt inkluderade olika slags samarbeten för kultur- och musikskola. Svaret kan bara bli att den kom från ”fel” håll.