Om detta behövs det berättas

Av , , Bli först att kommentera 15

Glöm aldrig hur ”miljövänlig” den ”förnybara” vattenkraften är.

Eller rättare – hur ”miljövänlig” den svenska miljöpolitiken tillåter den att vara.

Betydelsen av begrepp som ”miljövänlig” eller ”grön” beror på vilket perspektiv du tar. ”Förnybar” på så vis att kraften kommer ur vatten som förnyas genom regn och nederbörd, i ett kretslopp. Men vad händer när ådrorna som detta förnybara vatten färdas i blivit så påverkade att de i sig inte längre fungerar som ekosystem?

Det bryr sig inte den svenska miljöpolitiken om så länge vattenkraftens produktionsbortfall påverkas bortom den där gränsen de satte på 1,5 TWh. Om alla vattenkraftverk i Sverige skulle få minimitappning och fiskväg skulle produktionsbortfallet för vattenkraften bli 16 TWh. Då förstår ni vidden av de miljöproblem som den svenska vattenkraftsindustrin sopar undan. 94 % av bortfallet låg i de storskaliga vattenkraftverken (som vi vet till övervägande del är belägna i norr).

Jag blir fortfarande illamående när jag läser utdrag ur remissen om Nationell plan för omprövning av vattenkraften till moderna miljövillkor (se nedan, ett utklipp från sid 41).

//
//

 

För att tillskapa – ja, återställa – funktionella ekosystem behövs alltså miljöåtgärder. Miljöåtgärder leder till ”mycket stora produktionsförluster”. Viss miljö är tydligen helt naturligt för den svenska miljöpolitiken att offra. De miljöer som kommer att offras är ”KMV” (Kraftigt Modifierade Vattendrag) som också till största delen avser vattendragen i norr, det visas inte minst i listan över älvar och hur stort produktionsbortfall som anges i nationella strategin. De stora kraftproducerande älvarna i norr som Luleälven, Indalsälven och Ångermanälven får 1,1 %, 2 % respektive 0,1 % medan de mindre åarna i södra Sverige som Emån, Helge å och Viskan får hela 22,1 %, 21,5 % respektive 18 %.

Svensk miljöpolitik är alltså tyvärr långt ifrån helhetsinriktad. I skuggan av IPCCs klimatrapport, vilken jag inte läst än men kan tänka mig driver på mer kring vindkraft och vattenkraft för svensk miljöpolitiks vidkommande.

Men som sagt: glöm inte hur vattenkraften påverkar vattenmiljön.

varje dag.

och de som lever längs med vattendragen.

i norr.

apropå internationella urfolksdagen igår.