Förtroendevaldsberedning

Av , , 5 kommentarer 17

Framtiden för den politiska organisationen i Vilhelmina ska upp till beslut imorgon måndag 20 juni. Det är intressant att läsa de olika remissyttrandena som finns kring denna förtroendemanna/valdsberedning. Men en sak som förundrar är, att trots att Socialdemokraterna i princip har suttit vid rodret sedan 2020 inkommer de med ett remissvar på 121 sidor – UTAN innehållsförteckning och sidnumrering! Alltså! – är inte meningen att vi ska kunna läsa dokumentet???

S-missnöjet med beredningen måste vara totalt. Det torde vittna om ett underkännande av beredningens arbete, lett av C. Men ändå vill de bibehålla den centraliserande föreslagna organisationsformen i utskott istället för nämnder och föreslår även att makten/deltagandet i utskotten ska krympas in till att bara vikas för de ordinarie i kommunstyrelsen. Detta innebär att det är max 15 personer som ska göra det arbete som upp till 29 personer gör idag.

Jag säger nej till denna typ av organisation eller hellre att återremittera det för en tydlig matris över vad de olika partierna helst vill se. Och vad som egentligen är ”slutprodukten”. Underlaget är idag helt oöverskådligt med tyngdpunkt på S remissvar. Summan av kardemumman som jag läser är att politiken ska fortsätta att få kosta medan insynen blir sämre. Det är inte den väg Vilhelmina ska gå med tre mandatperioder av politiska manipulationer (2010, 2014 och 2020). Positivt är emellertid att en ärendehanteringsplan (s 200-212 i slutrapporten) har kommit upp på bordet tack vare Politiskt Alternativ. Det är välbehövligt med tanke på att ett flertal ärenden har hanterats undermåligt under denna mandatperiod.