Ska Storgatan stängas för trafik? Beslutet ännu inte fattat!

Av , , 2 kommentarer 4

Frågan om Storgatans framtid blir allt mer skum. I tisdags blev Närings- och planeringsutskottet informerade om planerna på att stänga Storgatan för att anlägga en större Rådhuspark och Rådhustorg  (ja en del av vägbanan skulle finnas kvar).

 I måndags anförde Vänsterpartiet kampen på Umeå Kommunföretags styrelse för att göra Storgatan till en ny bussgata och i förra veckan var det stängning av den samma som gällde.
Åsikten att Storgatan ska göras till bussgata är väl inte helt förvånande. Den framfördes redan på kommunfullmäktige – även om jag hävdar att detta är vansinne. Att flytta busstrafiken därför att Kulturväven kommer att ligga på fel sida torget (enligt vissa). Av tillgänglighets skäl måste bussarna läggas om och alltså gå på båda sidorna av torget.
Men det här andra att den som till äventyrs fortfarande vill ha med sig bilen in till Umeå hänvisas till parkering någonstans vid järnvägen var något nytt. (Oklart hur det ska gå med Parketten – annars hade det varit närmare).  Är det någon som på allvar tror att centrumhandeln kommer att klara sig med dessa nya förslag? Eftersom det presenterades för politikerna utgår jag ifrån att detta verkligen är ett inriktningsbeslut som ska göras.
Det brukar sägas att politikerna ska bestämma vad som ska göras och tjänstemännen hur det ska göras. Numera utarbetas tydligen förslagen långt innan någon frågar politiken om de har några uppfattningar om vad som ska göras. Uppenbarligen har någon redan bestämt vad som ska göras och presenterar det för politiken. Eller hur går det egentligen till?
Nu är det tydligen bråttom att stänga Storgatan för där måste det påbörjas trädgårdsarbeten.
Är det någon som på allvar tror att det kommer att finnas kvar någon centrumhandel i Umeå om alla handlare vet att det är bara en tidsfråga tills förbudsskyltarna är uppställda! Beslut är ännu inte fattat!

Umeå Filmfestival, Var god dröj?

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeå filmfestival läggs ner

Umeå kommuns kulturnämnd har efter 22 år beslutat att dra in sitt ekonomiska stöd till Umeå internationella filmfestvial. Som en direkt konsekvens av detta måste festivalen med omedelbar verkan ställa in all verksamhet och föreningens hot om konkurs är nära förestående.

 

Så var rubriken 2007. Nu skulle det städas och att filmfestivalen var akut i behov av vad som i sammanhanget kan kallas för "nålpengar". Frågan är vad som hände sedan? Var det så lätt att bara låta Folkets Bio ta över det hela. Visade det sig att det går att göra filmfestival utan att tillskjuta mer pengar än vad som motsvaras av en heltidslön.

Sanningen har visat att efter 2007 har det knappt hänt något alls. Något som ens med mycket livligt fantasi kan sägas vara något liknande som Umeå Internationella Filmfestival finns inte ännu i denna dag snart 4,5 år senare. Det tog en månad att radera festivalen som kämpat i 22 år eftersom det fannas så otroligt många som skulle göra något bättre på en gång.

Helt uppenbart finns det inget intresse för film överhuvudtaget hos den styrande majoriteten Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Läs Bengt Lidströms utmärkta artikel i VK idag på kultursidan.

http://www.vk.se/573391/ge-europeisk-film-ratt-plats

 

Ge eropeisk film rätt plats.

Rör inte något i min tillvaro!

Av , , 6 kommentarer 3

När den allmänna pensionen infördes år 1913 var medellivslängden 60 år, medan pensionsåldern var 67. Idag lever vi betydligt längre samtidigt som pensionsåldern sänkts till 65 år.

Jo, jag vet att alla inte orkar arbeta ens tills de är 65. Men jag är också mycket medveten om att alla människor inte är lika. Som liberal är det främmande för mig att ha regler om förutsätter att alla är stöpta i samma form.
En möjlighet att arbeta till 75 kan alldeles säkert vara attraktivt för vissa. Kanske inte heltid och kanske inte i det arbete personen haft tidigare, men jag är övertygad om att det kan finnas uppgifter som passar den som är beredd att pröva nya uppgifter.
Det allra viktigaste med den här diskussionen är dock, som jag ser det, att öppna ögonen för alla, både arbetatagare och arbetsgivare, om att Sverige behöver kunna ta tillvara den kompetens och arbetsinsats som finns även bland äldre. Diskriminering av äldre får nog betraktas som ett faktum i vårt land, även om vi inte vill erkänna det.
Samtidigt vill jag påminna om att äldre med stor yrkes- och livserfarenhet knappast kan anklagas för att stänga ute unga som ännu inte fått in en fot på arbetsmarknaden.
Framtiden kommer att behöva både yngre och äldre, både invandrare och de som varit svenskar i generationer. Vi måste se sanningen i vitögat och erkänna att hela Europa har samma utmaning: en åldrande befolkning och många uppgifter att lösa.
 

Nya idéer bättre än inga alls!

Av , , 8 kommentarer 3

Att Socialdemokraterna i Umeå inte skulle applådera Follkpartiets förslag för att få fler ungdomar i jobb var jag ganska övertygad om. Att idén var fackförbundets IF Metall borde möjligen kunnat underlätta intresset för frågan men ack, ack.

Yrkesintroduktion behövs. Uppenbarligen når inte den satsning som Umeå gör just nu på ungdomsjobb de som står längs från arbetsmarknaden. 550 ungdomar under 30 år lever på försörjningsstöd. Här måste det till förslag. Att likt strutsen sticka huvudet i sanden känns kanske lugnt och bra men det löser inga som helst problem.

Det är lätt att påstå att andra har dåliga förslag men betydligt svårare att göra något åt frågan. 550 personer väntar på en lösning och ca 1 400 ungdomar (beror på hur det räknas) är öppet arbetslösa eller i åtgärd på arbetsförmedlingen i Umeå.

 

Kommunens rörelsekapital en negativ historia

Av , , Bli först att kommentera 2

När det ska beslutas om pengar utanför budgeten inom Umeå kommun heter det

"att finanisieras ur rörelsekapitalet". Det låter som att det finns ett kassaskåp fullt av pengar eller åtminstone ett kapital på ett konto. Numera i den så kallade verkligheten betyder det att pengar måste lånas upp.

Medfinansiering projekt Umeå International Airport – tas sålunda från rörelsekapitalet. Intressant det där med rörelsekapital – som betyder lån – låter lite grekiskt!

För eller emot arbete?

Av , , 22 kommentarer 4

Att det har skett en värderingsförskjutningen när det gäller arbete är helt uppenbart. När jag växte upp var det viktigt att arbeta – oavsett vad det var för form av arbete – inget arbete var ovärt även om ersättningen var låg. När du får erfarenhet kan du alltid söka något bättre hette det då.

Idag är restaurangjobb "skitjobb". Att många tar sina första stapplande steg på arbetsmarknaden inom just restaurangjobb på t.ex Mac Donalds, verkar snarare vara en nackdel än en fördel.

Samma slutsats drar många när det gäller ungdomsjobb med lägre lön. Hellre inget jobb än ett jobb med lägre lön verkar vara ett inte helt ovanlig synpunkt.

Helt klart en värderingsförskjutning som har sett de sista 30 åren. Var ska detta sluta?

Inför ungdomsavtal för att få fler unga i arbete

Av , , 6 kommentarer 5

Dagens stora nyhet i radion P1 idag har varit Sollentunas initiativ med ungdomslöner för att få fler ungdomar i arbete. Är inte detta en idé även för Umeå? Den frågan ställer jag till Lennart Holmlund på nästa kommunfullmäktige. Se nedan, 

 
Ungdomar måste få jobb och trösklarna måste bli lägre. Här kan Umeå kommun göra skillnad – och få in ännu fler ungdomar i arbete – i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga. Det är alltid bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i bidragsberoende.
 
Folkpartiet anser att i samarbete med facken, bör arbeta för att införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det avtal som Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet.
 
Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokaluppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension.
 
Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inomvissa yrkeskategorier än andra. Det är tänkbart att ungdomsavtal kan vara ett bra alternativ även när den unga personen har någon form av utbildning i botten, t.ex. en omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med extra utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.
 
Med anledning av ovanstående frågar jag dig Lennart Holmlund
 
  • Kan Socialdemokraterna kan ställa upp, på Folkpartiets initiativ, och att personalutskottet får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta framspecifika ungdomsavtal enligt texten ovan.
 
 
För Folkpartiet liberalerna
 
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
 
 
 

Färre i årskurs 9:e får fullständiga betyg i Umeå!

Av , , 4 kommentarer 4

Läste just en uppgift från skolan i Umeå att antalet elever som uppnår betyg i 16 ämnen har minskat (se nedan). Ett oroande tecken med tanke på framtiden. 15% går alltså ur skolan utan fullständiga betyg

Sannolikheten att få ett jobb och därmed klara den framtida försörjningen minskar för den som inte klarar sig igenom gymnasiet.

Vad är problemet – en analys krävs!

 "En minskning med tre procentenheter till 85 % av andelen elever med minst betyget Godkänd i minst 16 ämnen i slutbetyget har skett under det senaste läsåret."

Genomsnittligt meritvärde för alla elever i åk 9 var 212 vt 2012, jämfört med 217 förra läsåret. Behörighetskraven till gymnasieskolan är något högre än tidigare och gäller för elever som söker till yrkesförberedande program. 90 % var behöriga till dessa program, vilket kan ställas i relation till att 94 % av fjolårets elever i åk 9 var behöriga till nationella program."

Svenska börsen går upp och skidskolan är inställd

Av , , Bli först att kommentera 3

Sista veckan har börsen stigit 3,4% och i år 10,2%. Frågan är om detta är ett tecken på en ljusnande framtid eller om det snarare är ett litet ljus i mörkret. Mycket handlar om att investera i tillväxtmarknader Kina, Ryssland, Indien och Latinamerika.

Mot detta står att Greklands pengar är slut om en vecka. Verkligheten på det ekonomiskt/politiska området känns ibland onödigt spännande.

Idag är min längskidåkningsskidskola för kvinnor inställd pga kyla. Både vädret och börsen skulle må bra av det svenska "lagom".

Men i dag skiner solen och imorgon ska det bli varmare.

ADHD-etikettering

Av , , 18 kommentarer 3

Stig-Arne Berglund har idag en mycket angelägen artikel i VK kring ADHD-hysteri i trångsynt skolsystem. Det är hög tid att frågan kommer på tapeten igen. Att ADHD diagnosen mer än fördubblats seden 2007.

Är det en sund utveckling att dela upp människor i olika diagnoser? Är det inte meningen att alla ska få det bemötande och stöd som de behöver. Måste jag ha ett papper på att jag behöver extra stöd?

Vet av egen erfarenhet att detta är en kontroversiell åsikt men att människor är olika är inte skäl nog att sätta etiketter i pannan.