Bygg en skola utanför ”boxen”.

Idén om att bygga den nya skolan i Vännäs på en mer lämplig plats än där den nuvarande Vegaskolan ligger har fått många positiva och kreativa reaktioner. Tyvärr så kommer det från den politiska majoriteten de enda negativa reaktionerna. Vi har förståelse för att det kan kännas jobbigt för de politiker och tjänstemän som jobbat mest med ärendet att stanna upp i processen och kanske behöva backa några steg. Men ärendet har under den korta tid det varit aktuellt förändrats och svällt så mycket att det inte längre främst handlar om ett arbetsmiljöproblem. Det handlar nu om kommunens och skolans långsiktiga utveckling. Därför har vi som politiker nu ett ansvar att behandla frågan med ett mycket bredare och långsiktigare perspektiv. Argumentet att arbetsmiljöproblemen på Vegaskolan är så akuta att processen måste påskyndas är inte gångbart. Flera klasser bedriver idag undervisning i tillfälliga moduler och även om det inte är en optimal lösning så gör det inte situationen extremt akut. Den majoritet som just beslutat att flytta eleverna från Tväråbäck och Pengsjö till Vegaskolan redan till hösten tyckte för tre veckor sedan att skolsituationen på Vegaskolan var minst lika bra som i byarna.

Vännäs ska tydligen ha en långsiktig strategi för utbyggnad av samhället i riktning mot älven, och därför skulle en skola på fritidsområdet motverka den strategin? (Den som hittar denna strategi någonstans får gärna vidarebefordra.) Varför har man i så fall placerat fritidsområdet med konstgräsplan på denna plats? Och är det verkligen en långsiktig strategi för en pendlingskommun att bygga sig bort från kommunikationer?
En skola på fritidsområdet skulle göra att fler barn får rätt till skolskjuts. Detta har lite ogenomtänkt av vissa förts fram som något negativt. Att de minsta barnen åker skolskjuts istället för att, som nu ofta, skjutsas av sina föräldrar är absolut inget negativt. En introduktion till kollektivt resande skulle dessutom skapa hållbara vanor.
Sen kritiseras hanteringen av idén om en alternativ placering av skolan i kommunalrådets blogg. Idén är egentligen inte helt ny men då byggprojektet på Vegaskolan växte samtidigt som beslutet om byskolornas nedläggning togs så förde vi olika diskussioner om hur vi ska kunna ta tillvara de värden som byskolorna har och som inte finns på Vega. Och möjligheter till uteaktiviteter är en av de största skillnaderna. Samma dag som jag publicerade idén på min blogg lyfte vi frågan i Barn- och Utbildningsnämnden där frågor som rör grundskolans verksamhet ska hanteras. Att det vice kommunalrådet Ulf Eriksson också lyfter idén vid tidigast möjliga tillfälle kan omöjligt vara ett tecken på brist på demokrati, snarare tvärtom. Om en idé verkar intressant så ska den väl lyftas och diskuteras oavsett om den kommer från en politiker, en tjänsteman eller någon annan medborgare.
Arbetsmiljöproblemen på Vega är verkliga och ska tas på allvar. De är dock inte de enda problem och utmaningar vi står inför på lång sikt. För 60 miljoner så borde vi kunna lösa många fler problem än ett, och dessutom skapa många nya möjligheter. Det kräver dock att vi tänker utanför ”boxen”. Den box som just nu verkar utgöras av Vegaskolans skolgård.

2 kommentarer

  1. Magnus Karlsson

    Helt Rätt, håller med om mkt. i denna blogg. Om man också betänker det förslag som diskuterats på bloggarna omk. FP:s förslag om utökade timmar i förskolan finns det egentligen ingen anledning att inte se över Friluftsområdet som alternativ lokalisering av den nya skolan. Fördelar i närheten till badet, naturen och idrott samt lek.

  2. Krister Andersson

    Svar till Magnus Karlsson (2013-03-10 21:03)
    Jag förstår inte riktigt kopplingen till nåt förslag om utökade timmar i förskolan. Spontant känns inte det som något självklart eftersträvansvärt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.