Tid för Demokrati!

Miljöpartiet stödde förslaget att fortsätta den ordning vi nu har i kommunen med sammanträdestider för fullmäktige och kommunstyrelse med start för gruppmöten 8.30. På så sätt har mötena slutat runt 17.00 (förutom senast som var slut 19.00) vilket vi tycker är rimligt. Vi diskuterade två alternativ i partigruppen. Antingen kör vi ”rena” kvällsmöten eller så fortsätter vi med heldagsmöten. Mellantingen kostar mer än de smakar. De långa mötestiderna gjorde också att kvällsmöten inte var aktuella.

När vi kom in i fullmäktige 2010 så började mötena 13.00. Efter att många möten dragit ut på tiden ända till efter 21.00, vilket ledde till att alltför många tvingats lämna i förtid beslutades att tidigarelägga starten till 10.00. Eftersom det inte skulle innebära någon egentligt ökad ekonomisk kostnad utifrån detta att istället starta 8.30 (de allra flesta som tvingades ta ledigt tog ändå ledigt hela arbetsdagen) så röstades detta igenom på förslag från Miljöpartiet.

Frågan om sammanträdestider är inte bara en praktisk och ekonomisk fråga. Det är en fråga om möjlighet till representation, alltså om demokrati. En väl fungerande demokrati representeras av alla typer av människor i alla livssituationer. För en hel del av oss är det en ganska stor utmaning att få vardagen att fungera. Inte minst i denna härliga majmånad kan nog många föräldrar känna att man inte riktigt hinner med. Och hur en ensamstående förälder tar sig igenom denna i övrigt underbara tid kan jag inte ens föreställa mig.

Om man ser på de övriga förslag som fanns så vill centerpartiet att vi ska börja våra möten 15.00, och ha partiernas gruppmöten på en kvällstid någon dag innan mötet. Att lägga in två möten kvällarna efter varandra, varav det ena (eller kanske t.o.m. båda) ändå mest troligt kräver att man tar ledigt delar av en arbetsdag är en dålig lösning då man vill att underrepresenterade grupper som yngre, kvinnor och ensamstående ska känna sig välkomna i politiken. Förslaget att återgå till sammanträdestiden 13.00 verkar utifrån erfarenheten att alltför många har svårt att oplanerat vara kvar på ett möte som drar ut på tiden, inte lämpligt.

Centerpartiets Ulf Eriksson väljer att sätta den ekonomiska kostnaden för detta ställningstagande för demokratin mot 1,5 tjänst inom äldreomsorgen. Alla utgifter ska kunna diskuteras och skärskådas, men att väga demokrati mot vård på detta sätt riskerar att späda på såväl politikerförakt som odemokratiska strömningar som redan finns i samhället.

De som ställer upp för valet till kommunfullmäktige för Miljöpartiet – Vännäs är för övrigt:

Emma Vidmark, Orrböle

Krister Andersson, Vännäs

Eva Willebrand, Pengsjö

Malin Karlsson, Vännäs

Cecilia Palmborg, Brån

Mikael Thyrel, Vännäs

Cecilia Norberg, Berg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.