Etikett: hållbartval2010

Återanvändning – Ja tack!

Av , , Bli först att kommentera 9

En tvättmaskins frånfälle kräver direkta åtgärder, men man får åtminstone tillfälle att besöka återvinningscentralen. Man kan konstatera att vi är ganska bra på återvinning men dåliga på återanvändning. Den gröna skatteväxlingen som gör billigare att arbeta och dyrare att tära på naturens resurser måste få ny fart. Att göra det billigare och enklare att reparera trasiga saker är något Miljöpartiet driver nationellt. Bra mycket bättre använda resurser ur ett hållbarhetsperspektiv än att ge bidrag, som framförallt nyttjas av de rika familjerna, för att få städhjälp. Vi får fundera ut hur vi bättre kan stötta tjänsteföretag med inriktning mot reparationer i vår egen kommun.