Värt att minnas gällande EU

I folkomröstningen 2003 om anslutning till den monetära unionen EMU, röstade riket NEJ till 55,9%
Tittar vi noggrannare på länen röstade Västerbottens län 72,3 % NEJ och Vilhelmina kommun var mest negativ till EMU i länet med sina 84,5%, medan Umeå föga förvånande var mest ”positiv” i länet med 65,5 % NEJ.

När det gäller EU-medlemskapet röstade riket NEJ till 46,8 % och Västerbottens län röstade NEJ till 62,77%, bara Jämtland och Norrbotten var mer mot. ”Hela” 10 av Sveriges 21 län röstade JA, varav 3 län låg på nivån 51 % JA och 49% NEJ. Alltså – fler antal län röstade NEJ till EU. Även i EU-valet var Vilhelmina kommun mest negativ till EU i Västerbottens län med 78,1 % NEJ, och även här var Umeå mest positiv med 53,8 % NEJ. Allra mest negativ mot EU var Strömsunds kommun med 81,8 % och Jokkmokks kommun med 80,1%.

Vilken kommun var då mest positiv till EU-medlemskapet? Jo, Danderyds kommun med 80,5 % JA-röster. Vi kan då konstatera att Danderyds JA inte kommer upp i samma nivå som Strömsunds NEJ, procentuellt. Men vad hjälper att en kommun har självstyre då landet verkar styras av rösterna från en bostadsrättsförening i Stockholms innerstad eller ett villaområde i Danderyd? Vill vi verkligen ha det så i det avlånga land vi lever i?

Varför röstade Jokkmokk, Strömsund och Vilhelmina som de gjorde? Kan det ha att göra med en lång tradition av att staten och allehanda privata och statliga bolag tjänat på lokala naturresurser? Frågan går givetvis vidare till hur legitimt EU kan upplevas bland de kommuner som röstade NEJ: hur röstade dessa kommuner i EU-valet 2019? En måttstock är att titta på valdeltagandet för att undersöka engagemanget att rösta, valdeltagandet för de tre kommunerna låg på 46,17–46,6% vilket var långt under rikssnittet på 55,27% och fjärran från Danderyds deltagande på 73,57%. Klart Danderyd röstar i den klubb som de ville vara medlemmar i.

Orättvist? Den frågan har de flesta partier nu lämnat LÅNGT bakom sig tillsammans med resten av den geografiska orättvisan som ju kommer att raderas ut då flyttlassen slutligen går från sista fångstgropen. Idag är det främst regionen som ska genomföra EU-politiken vilket synts i den regionala avvecklings…ursäkta, utvecklingsstrategin.

Vi vet också vad EU:s jordbrukspolitik kommer innebär för Sveriges livsmedelsproduktion en sänkning från 50 till ca 35%. Det är inte vad vi behöver. Om EU-politik och regionpolitik ska vara relevant och legitim för människor i alla delar av landet måste något göras som ger tydliga positiva verkningar för alla. Att EU är viktigt för miljösamarbetet framhävs inte sällan, men vi som följt med i debatten kring omprövningen av vattenkraften ser att just när det gäller EU:s vattendirektiv är Sverige beredd att använda alla undantag som står till buds för att fortsätta dämma och inte miljöanpassa älvar och magasin. Jokkmokk och Vilhelmina torde bli än mer EU-kritiska då Luleälv och Ångemanälven är de stora förlorarna i det spelet. Att finnas till som möjlig bidragsgivare till allehanda EU-projekt som kräver ansökningskompetens och viss egen insats har en tendens att slå hårdast mot de som har störst behov.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.