En avveckling av högstadiet i Dikanäs innebär på sikt en avveckling av hela fjälldalen

På onsdag 29 /1 ska Utbildningsnämnden i Vilhelmina kommun tydligen fatta beslut om huruvida de ska gå vidare med en avveckling av högstadiet i Dikanäs. Frågan har sådan dignitet att den borde komma upp i fullmäktige och – givetvis – att elever och föräldrar får uttrycka sin mening och bli hörda av de som ska fatta beslutet. En avveckling skulle få förödande följder för eleverna som förflyttas, den skolverksamhet som är kvar och för hela bygden eftersom det troligtvis skulle leda till en utflyttning.

Men frågan är hur vi ens har hamnat här? Det är numera allmänt känt att Vilhelmina såsom många andra kommuner behöver göra stora besparingar för att klara av att fortsätta bedriva sin verksamhet med sjunkande intäkter. I budgetsammanhang talas det om att kostnaderna är för stora och det jämförs med andra kommuner. Just i frågan om skolans ”kostnader”. Men i jämförelsetalen vägs sällan in att Vilhelmina är en kommun med två fjälldalgångar med två nodbyar: Saxnäs som har ca 9,3 mil till tätorten (Klimpfjäll med 12,3 mil) och Dikanäs som har 10, 5 mil (Kittelfjäll med 13 mil) till tätorten. Hur många kommuner i Sverige kan vi egentligen jämföra oss med? Täcker strukturbidraget egentligen upp det vi ”förlorar” (egentligen får betala till andra kommuner som har ett ökat antal barn i skolan) i kostnadsutjämningen med sjunkande antal barn?

Det går 18 barn på skolan i Dikanäs, det är 10 barn på förskolan eller på väg in. Har politiken frångått likställighetsprincpen i kommunallagen för dessa barn och bara kan se ekonomin bör de betänka detta: dessa 28 barn har 33 föräldrar som bor och arbetar i Övre Vojmådalen. Dessa föräldrar är företagare eller anställda och skattebetalare i kommunen. De bor i en dalgång där den kommunala servicen har varit i avveckling under lång tid trots att de betalar lika mycket skatt som alla andra i kommunen. Fritidsutbudet och utvecklingsarbetet bärs uppe av engagerade föreningsmedlemmar där dessa föräldrar också ingår: Dikanäs idrottsförening, Dikanäs bygdeförening, Vojmådalens intresseförening, Övre Vojmådalens bygdeförening, Matsdals hembygdsförening, skoterföreningar mfl. När vi höjer röster om att bibehålla service i området används ofta utbyggnaden av ett avlopp i Kittelfjäll som argument för att vi ska vara nöjda. Som om: ”Se vilken satsning” – No shit! (ironi) Det är kommunens skyldighet. Det är ju inte så att vi vill ha någon lyx – utan vi vill ha kvar de smulor av service vi har.

Själv är jag ”företagare” på så sätt att jag söker forskningsmedel och skapar därmed min egen anställning vid ett universitet vid kusten. Men jag väljer att bo här. Som många andra som känner en koppling till dessa områden. Men om den grundläggande rättigheten för våra barn tas ifrån dem vet jag att många, inklusive jag själv kommer att flytta från en bygd med en stympad skola: våra barn kan inte transporteras, ens på högstadiet, en sträcka om åtminstone 15 mil (t o r Dikanäs-Saxnäs) och för många elever minst 20 mil (t o r Kittelfjäll-Saxnäs), dessutom på vägar som staten glömt i allt för många år. Hur ska de orka sina skoldagar? Eller ska eleverna interneras på skolorten och inte ha rätt att bo i sina familjer? Helt oacceptabelt. Barnkonventionen har blivit lag i år.

Jag hoppas att ingen av utbildningsnämndens ledamöter eller senare i kommunfullmäktige tror att en ”besparing” på högstadiet i Dikanäs någonsin kommer att ge en besparing för kommunen. Då först kommer den politiker som trodde att ”i byarna håller de på med något som bara gynnar dem själva” bli varse att kommunen är HELA kommunen och inte bara tätorten. Det kommer att bli väldigt svårt för de politiker som argumenterar för landsbygdsutveckling och satsning på näringsliv om det beslutas om avveckling av högstadiet i Dikanäs. De har då förverkat en bygds förtroende. Fundera fler gånger innan ni tror att människor är så snikna att de flyr en kommun på grund av skattehöjning – men räkna med att många flyttar när de ser hur deras barns rättigheter grusas. Och Vilhelmina kommun har inte råd att mista någon av dem. För skulle de på grund av en avveckling av högstadiet i Dikanäs besluta sig för att flytta, tror ni då att de bli kvar i Vilhelmina kommun? Avvecklingen kommer på sikt att bli en avveckling av så mycket mer.

Jag och min familj flyttade tillbaka till kommunen för 11 år sedan, vi flyttade inte tillbaka till vårt ställe i Norra Tresund där jag bodde tills slutet av högstadiet, för vår 7-åring skulle inte behöva åka 10 mil varje dag till Vilhelmina. Det blev istället Dikanäs, en oas i sin lantlighet, mitt i byn, med gångavstånd till en skola med verksamhet ända upp till åk 9. Idag skulle vi inte ha flyttat till Dikanäs om vi, med tanke på vår andra 7-åring, skulle få se fram emot att om drygt fem år ska barnet få åka skolbuss varje dag dubbel sträcka mot för vad jag själv fick göra från Norra Tresund under högstadietiden.

Vem, barnfamiljer och unga, vill flytta till en fjälldal där ens barn får åka 20 mil om dagen från 13 års ålder för att fullgöra sin skolplikt? Vem vill bo kvar? Omkring 30 föräldrar kan bli tvungna att börja fundera på det. Höj skatten om ni vill behålla era frivilligverksamheter på tätorten, men låt högstadiet i Dikanäs vara kvar! Främst för barnens skull men också för framtiden i hela Vilhelmina.

7 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  När jag satt i Ks minns jag att KS hade en budget om 22,7 mkr avsedda enbart för näringslivsbefrämjande åtgärder och fritidssektorn, med badhus, ishall och div. events.
  Jag drev yrkandet att denna del av verksamheten måste bantas först, innan man ger sig på att kapa delar av kommunens kärnverksamheter.
  I synnerhet som hela fritidssektorn kantrat med stor slagsida mot att gynna tätortens boende, på bekostnad av likabehandlingsprincipen.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Jo, den siffran stämmer nog fortfarande. Och jag håller med – lagstadgad (kärn-)verksamhet först.

 2. Peter Sundgren

  Hej!

  Jag är sedan tio år deltidsbybo i Kittelfjäll dvs jag byggde en fjällstuga tillsammans med min fru. Annars är vi Lulebor. Det är vårt verkliga favoritställe. Och det är så roligt att följa och vara en del i utvecklingen av byn. Men jag har också under dessa tio år sett när entreprenörer och andra tvingas flytta från byn när deras barn får för långt till sina skolor. Farm till nu då gymnasiet. Till Lycksele, Boden och Umeå vet jag att man flyttat. Nu vill ni göra detta ännu svårare för de som verkligen behövs för att fjällbyarna ska utvecklas. Nu ska man bara kunna dagspendla upp till årskurs 6. Jag är rädd att vi tappar ytterligare entreprenörer i ett sådant läge. Vi behöver dem som vill satsa och leva i byn. Och det behöver även kommunen. Storuman har stora Hemavan. Vilhelmina behöver Kittelfjäll. Så jag hoppas ni kan överväga och skrota förslaget om att lägga ner högstadiet i Diknäs.

  Mvh//Peter Sundgren

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Hej Peter,
   jag håller absolut med – Vilhelmina behöver Kittelfjäll och hela Övre Vojmådalen. Vi får hoppas att politikerna inser det.

 3. Pernilla

  Här är våra åsikter avseende denna fråga. Ett gäng nybyggare i Kittelfjäll inskickat till kommunen

  Till Vilhelmina kommun, skolnämnd och näringslivsutvecklare
  Hej
  Som nyblivna stugägare i Kittelfjäll blir vi överraskade över hur kommunen resonerar gällande nedläggningen av Dikanäs högstadium. Vi är många i vår unga samfällighetsförening (24 delägare) som tror på Kittelfjäll och dess entreprenörer. Vi vet också att flertalet av entreprenörerna har barn i skolåldern. Flertalet av oss har precis byggt hus i Kittelparken av den enkla anledningen att det just finns driftiga entreprenörer i byn med en vilja att utveckla både service och upplevelser. Dessutom finns det ett nytt värdshus med mat i högsta klass. Vi har byggt hus för att vi tror på dalens utveckling. Vi vill gärna att det ska finnas ett utbud för oss med service och upplevelser samtidigt som det ger arbetskraft och skatteintäkter till Vilhelmina kommun. Intrycket på plats är att kommunen gärna vill att Kittelfjäll växer, speciellt med tanke på alla tomter som senaste åren har bebyggts och styckats av.
  Att med ena handen ta bort förutsättningarna för att driftiga människor ska kunna ta med sina barn och flytta till dessa fantastiska fjälldalar och med andra handen vilja utveckla näringslivet och öka turismen är något som förbryllar en utomstående. Hur tänker ni att dalen ska kunna erbjuda service och tjänster om ni inte hjälper entreprenörerna till ett drägligt vardagsliv? Det är svårt att driva företag om det inte finns möjlighet till långsiktighet. Kommunen har investerat en hel del infrastruktur till Kittelfjäll, vilket i sig är en långsiktighet, men att låta bli att investera i förutsättningar för familjer och barn som bor här är som sagt mycket motsägelsefullt och kortsiktigt tänkt.

  Vi vill att högstadiet i Diknäs ska vara kvar så att vi kan fortsätta njuta av Kittelfjäll och medverka till att utveckla fjälldalen till en skön plats med möjlighet för människor att bli bofasta mitt i livet. Dessa bofasta måste kunna lita på kommunen över tid. De måste kunna lita på att ni åtminstone säkerställer att barnen får minsta möjliga kommunservice. Barn på 12-13 år ska inte behöva antingen flytta hemifrån när de börjar 7an eller sitta på en buss 3-4 timmar/dag för att ta sig till skolan. Att slussa barn med buss 3-4 timmar/dag känns inte hållbart ur något perspektiv, varken barnets, familjens, ekonomiskt eller klimatsmart. Vi ser att risken och konsekvensen att de bofasta med barn i fjälldalarna kommer att lämna dalen när det är dags för barnen att börja högstadiet. Vad är det då som säger att de flyttar inom kommunen? Vad är det som säger att det ens flyttar dit nya entreprenörer?

  Tänk ett varv till och ha en gemensam linje inom kommunen för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd och turismutveckling i fjälldalarna. Till det hör att kunna ge bofasta barn en dräglig skoltid upp till och med högstadiet!

  Med vänliga hälsningar
  Utsiktens Samfällighetsföreningen
  Kittelparken

 4. Pingback: Hot om nedläggning – igen! | Åsa Össbo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.