Landsbygds- och glesbygdsintegrering

På alla nivåer i svensk politik saknas (tillämpningen av) genuin kompetens och erfarenhet om lands- och glesbygdens förutsättningar. Det visar inte minst utredningar som En mer likvärdig skola SOU 2020:28 och Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63. Lands- och glesbygdsfrågor utreds separat istället för att integreras i alla statliga offentliga utredningar och lagförslag, för att effektivt kunna stoppas ner en och en och blandas om i statens enorma byrå(krati)låda även kallad sekretär. Att inkludera konsekvenser för landsbygden i alla offentliga utredningar var väl en av punkterna i Landsbygdsutredningen För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 härom åren. Har den redan försvunnit i arkivdammet?

Det geografiska perspektivet, kring vilka rättigheter en individ har beroende på var hen bor sett till, i det här fallet, skollagen, barnkonventionen, arbetsmiljölagen och kommunallagen krockar ofta med (ekonomi och) uppfattade kvalitetskrav som utgår från en urban prioritering (behöriga lärare behövs på tätorter och att nedläggning av en skola som ”kostar mycket” för ett fåtal elever gör att resurser istället kan läggas på fler men med konsekvenser för dem som får byta skola, i namn av ”det bästa för flertalet”) och samtidigt osynliggörs lokal kompetens samt teknik- och lagutveckling (exempelvis fjärrundervisning). Skolans kompensatoriska uppdrag att utbildning ska ges utifrån varje elevs förutsättningar och behov måste också, givetvis, väga in det geografiska perspektivet för varje elev.

Stuprörsekonomitänkandet inom stat, region och kommun lyfter verkningsfullt ut (bland annat) skolan ur diskussionen om landsbygdens framtid och utveckling. Oförmågan till holistiskt-/helhetsperspektiv gällande byskolor, regionalutveckling, näringsliv och miljöfrågor överskuggas alltjämt av indelningar i vattentäta skott.

Jag menar inte att specialfokus ska överges i olika utredningar eller att departement, delegationer eller facknämnder ska upplösas men stuprörsekonomi och landsbygdsexkludering kan inte fortgå. Det behövs en reell lands- och glesbygdsintegrering i det avlånga landet Sveriges politik och förvaltning.

 

3 kommentarer

 1. Inez

  Landsbygdssäkring, rural proofing, har varit ett krav som bland annat lyftes av förra landsbygdskommitténs i rapporten ”Se landsbygden!” 2006. Glesbygdsverket, när de fanns, hade en granskande uppgift men hur ska en pytteliten organisation kunna jaga ett hundratal stora att bry sig? Glesbygdsverket blev ett alibi som till sist inte ens behövdes.
  Så vi står i princip på samma ruta och stampar, för i sanningens minut bryr sig inte rikspolitikens företrädare ens om att bevaka det som de själva sagt.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Tack för det internationella begreppet, ser att det finns mycket forskning från bl.a. Storbritannien och Nya Zeeland/Aotearoa. Lyckas dessa länder och hur….i så fall?

   • Inez Abrahamsson

    Vi behöver ett paradigmskifte och kanske kan Corona hjälpa till med att skapa en del insikter. Vi får hoppas det. Urbaniseringen har varit stark i alla europeiska länder, och det beror ju till stor del på hur penningflödena styrs. Landsbygden marginaliseras precis som du beskrivit i så många sammanhang, och vart tionde år sätts den i fokus för en kommitté och då blir det faktiskt också problematiskt efter som landsbygdsperpektiven behandlas som ett särintresse.
    Så länge vi lever i villfarelsen att vi långsiktigt kan överleva genom fortsatt exploatering så känns läget bekymmersamt. Grundfundamentet för allt liv är hav, sjöar och landsbygder…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.