Analogier i allmänpolitisk debatt under demokratins jubelår

Analogi betyder liknelse. Liknelser användas ibland obetänksamt och bör kanske inte trådas vidare av andra. Under den tid jag följt Vilhelminapolitiken har det förekommit en del tråkiga exempel på liknelser och språkbruk av märkligt slag. Vi kan ta några: Remma upp, dragna svärd och nu senast gökunge(beteende) under måndagens fullmäktige. Gemensamt för dessa exempel är upphovspersonen. Och det är inte det jag tänker fästa uppmärksamhet vid, utan att uttalandet gav ”fri lejd” för andra att ge sig in i att ta liknelsen till rent absurda nivåer.

Gökunge använd symboliskt för parasiter. En fripassagerare eller ”boparasit”. Upphovspersonen och övriga användare (även på VK-blogg av vice KSO) måste mena att oppositionen, när de pratar om insyn, information och undermåligt ordnade underlag i den demokratiska beslutsprocessen, agerar som parasiter. Det är rent utsagt ovärdigt en debatt i ett kommunparlament. Och borde givetvis ha uppmärksammats av ordförande eller presidiet (om inte upphovspersonen satt i presidiet?) – vilket är en del av problemet som påtalades och som måste vara oerhört känsligt: att majoriteten sitter på alla ordförandeposter tillika med skattemedel hel- eller deltidsarvoderade funktioner i kommunpolitiken. Jag överlämnar till läsaren att göra de paralleller de vill.

Liknelsen gökunge florerade och det gick så långt att en S-ledamot tog liknelsen dit att tala om vad som skulle stoppas i halsen (på gökungarna). Vad vill denna ledamot tillika ordförande i Socialnämnden uppnå? Att vi som lyssnar på KFM ska bli kräkfärdiga? Uppförandekod? – obsolet.

Majoriteten pratade mycket om att vara positiva – att ge en positiv bild av Vilhelmina – men när det kommer till oppositionens kritik mot demokratin i kommunpolitiken i Vilhelmina, som framfördes på ett konstruktivt sätt under den inledande delen av den allmänpolitiska debatten av en F!-ledamot, då misstolkas inlägget som vore det någon som undanhöll något. Istället borde majoriteten ta fast i det positiva i att kunna utveckla något – det kan ju bara bli bättre i det avseendet (förhoppningsvis). Men inte just när det gäller demokratin som de styr över, verkar det som.

Det är och kommer att förbli en befogad fråga och ett demokratiunderskott i denna kommun hela mandatperioden angående de dubbla ordförandearvoderingarna och borttagandet av ersättararvoden som slår hårdast mot de partier som inte har ordinarie representation i nämnderna som V och M.

Vice ordförande i KS fick till och med ett något högre arvode i senaste förtroendemannaberedningen knutet till just informationsfunktionen. Och vi som satt i beredningen då vet exakt varför och vilka argument som framfördes (den diskussionen hade nog inte kunnat hållas om beredningen såg ut som den gör idag med ”topposterna” KSO och vice KSO som ledamöter i beredningen – vilket för övrigt är helt olämpligt, och har inte varit praxis förrän nu). De som har frågor om vad de inte visste att de inte visste ska tydligen ringa till Socialnämndens ordförande enligt henne själv i KFM. Jo tack, det har oppositionspolitiker i Vilhelmina hört förut. Kan du tänka dig vilket samtal det skulle bli?

– Hej, är det något som jag inte vet? Jag menar, är något som jag inte visste att jag inte vet som jag behöver veta?

Jag kan gott tänka mig att ordförandena i nämnderna har viktigare saker att lägga sin tid på än att prata i telefon med företrädare för 6 olika partier. Det är ju därför vi har systemet med att vice ordförandena ska ge information.

Jag minns att ett förslag och en motion från PA efter mars 2020 var att under den återstående tid som denna majoritet ska styra, utreda en rättvisare arvodering för oppositionen. Förslagsvis borde ordförandens arvode delas mellan ordförande och vice ordförande då de tillhör samma ”block” samt att den arvodering som nu tillfaller vice ordföranden på lämpligt sätt delas på de gruppledare för de partier som inte ingår i presidier som informerar sina respektive partier om det övergripande politiska arbetet. I nuläget gäller det 6 partier. Det skulle alltså inte bli fråga om en ökad kostnad för politiken, utan om en rättvisare fördelning av de medel som redan används. Men det ville givetvis inte majoriteten.

Att sedan komma och säga: ”är det bara arvodena man vill åt?” när oppositionen tar upp detta, riktar givetvis spegeln tillbaka. Är det bara vicearvodena S och C vill åt? Bedrövligt är bara förnamnet.

Majoriteten har alltså förvridit ett överenskommet system genom att C och S-majoriteten lade beslag på alla ordförande poster och nu med det för KFM i måndags nya argumentet:

1) att ”ni hade makten” och schabblade bort den och det bara var Centern ”som tog ansvar” – det vill säga gick ihop med S och lade ner byskolorna, troligast berodde det på att C varken litade på M som alltid var vacklande (av, kan man tycka, goda skäl då de inte fått någon ordinarie plats, vilket C inte ville ge – i sin tur av goda skäl, då just den företrädaren tidigare svikit alliansen…ja här har vi en never-endig-story av historiska politiska svek, typisk som det verkar för Vilhelmina kommun) och för att C inte ville bli beroende av SD i budgetfrågor.

2) att partier har fått förtroende i valet vilket ger mandat som vidare ger insyn och poster. Motfrågan är givetvis hur förtroendet för vissa partier är idag efter skolnedläggningar och samarbetsskifte. S gjorde för övrigt sitt sämsta val på länge 2018. Men visst, oppositionen består förvisso endast av nio mandat, 1 mandat mer än Centerpartiet och en tredjedel av fullmäktige.

3) att det ändå inte skulle gå att representera hela oppositionen. Jodå. När Centern, M och KD under förra mandatperioden satt på vice ordförandeposter representerade de knappast alla oppositionspartier, dvs PA och SD. Vad är skillnaden nu? Det var i formen av Alliansen, deras valsamverkan de erhöll posterna.

Nu finns en oppositions-samverkan som innefattar 3 partier. Och det förslaget lades fram vid presidievalet samt senare, motionen om att annars baka ihop viceordförandearvodet. Moderaterna och Vänsterpartiet har också lagt förslag om att minska arvodet på de hel- och deltidsarvoderade posterna. Inget hörsammas. Hur ska det gå i förtroendemannaberedningen där topposter sitter och utreder och lägger förslag kring bl.a. sina (förväntade) egna arvoden?

Vilken demokratihyllning från Vilhelminamajoriteten under detta år med demokratins 100-årsjubileum.

Det sista var ironi, om någon eventuellt kunde missuppfatta det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.