Budgetar, gymnasieförbund och gökungar

Idag måndag hade vi vårt sista fullmäktige där den senaste ekonomiska rapporten (per 31/5) visade på ett prognostiserat överskott på ca 7 miljoner för 2021. Ett glatt besked inför sommaren, men som följde med ett varningens finger om att mycket återstår av året. Inte mycket behöver hända för att det ska vända till ett sämre resultat.

Den allmänpolitiska debatten följde och som präglades mycket av ekonomin, men även om den eviga frågan om dåligt med information och insyn där vi i majoriteten naturligtvis bär en stor del av skulden enligt oppositionen.

Men debatten rann även in på ens egna ansvar att ta till sig information och att inte likt gökungar vänta på att bli matad. Detta verkar ha varit en öm tå då en av ledamöterna kände sig träffad i sammanhanget fast själv uppfattade jag det hela som en mer allmänt hållen uppmaning.

Vad vi även ser är bristande engagemang och stor/icke befintlig närvaro från de av folket valda ledamöterna till de olika posterna och bland de sista frågorna vi behandlade var valfrågorna där partier trots uppmaningar från valberedningen, dels att komma in med namn, men kanske främst att dyka upp på mötena inte hörsammar detta. Att sedan komma och klaga på dåligt med information då man inte deltar på mötena gör ju saken inte bättre.

Våra barn och ungdomars psykiska (o)hälsa diskuterades och där jobbar vi med frågan via vår barn och unga-beredning som är ett stort och viktigt område inför framtiden.

Budgeten debatterades flitigt och mest var den sittande majoritetens förslag, PDI och Sverigedemokraternas förslag på tapeten.

Som jag tidigare skrev anser jag PDI och deras budgetförslag som oseriöst och som skulle kasta tillbaka oss till en ekonomisk härdsmälta. De har många synpunkter om de statliga kostnads och skatteutjämningarna och framförallt om ”Riksrevisionsrapporten”, men lösningarna lyser med sin frånvaro och man efterlyser ett mer ”aktivistiskt synsätt” och att använda den kommunala utjämningsreserven. För mig så är det att ”slå blå dunster” i folk.

Märkligt blev det då en representant från PDI ville återremittera budgeten.

En omröstning vidtog där budgeten klubbades med en kraftig majoritet. 20 av 27 röstade för budgetberedningens förslag (S+C).

SD vill höja skatten med 50 öre, inrätta jourskola för elever som inte kan bete sig med lärare som har pondus där de ska ”korrigera” elevernas beteenden. Jag är trots allt lärare och jag känner inte igen detta och har inte hört att vi har sådana stora problem. Påminner i mina öron om filmen ”Hets” och Stig Järrel.

Sista togs beslut om att bilda ett gymnasieförbund tillsammans med Storuman vilket jag tror kan vara en räddning för vår gymnasieskola. Även här stack PDI ut och ville återremittera med motiveringen att ”de var för ett förbund”, men de ville att alla 10 kommuner inom R10 skulle vara med.

Gymnasieproblematiken har varit en långbänk och den dagen man får med sig alla 10 kommuner i R10 i ett gymnasieförbund har helvetet frusit till is enligt mig och då har vår egna Malgomajskola gått under.

Nästan tolv timmars möte gick mot sitt slut och vi tacka alla varandra för detta politiska året.

7 kommentarer

 1. Monica Nilsson

  Ja du Magnus, mötet i måndags bjöd säkert åhörarna på både det ena och andra. Det ska nu bli spännande att sitt i KS och se till att allt som S och C avbokat som prioritering och därmed inte ska genomföras verkligen håller. När protokollet är justerat får alla och envar ta del av den budget som varit nere på golvet och sopat bort verksamhetssysslor. Verkligen intressant att se hur Er budget ska hålla.
  Väl mött

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Jag känner mig trygg. Men med tanke på att du själv yrkade på att återremmittera och skicka tillbaka ditt egna budgetförslag från PDI så undrar jag hur pass säker du är på detta ert luftslott.
   Detsamma.

 2. Monica Nilsson

  När ett yrkande läggs i kommunfullmäktige så är det ett personligt yrkande inte partipolitiskt. Vilket ordförande Marita S talade om. Så mitt yrkande kommer från mig själv. Varför kommer då detta yrkande? Jo därför att politiken är nere på golvet och talar om för chefer hur de ska utföra arbetet med besparingar i lagstadgad verksamhet. Jag kopierar in så alla får läsa.

  Monica Nilsson, Feministiskt Initiativ, yrkar återremiss för korrigeringar av hela budgetunderlaget.

  I de underlag som ligger omfattar förslagen till stora delar prioriteringar respektive besparingar på lagstadgade insatser som inte går att ge avkall på.
  Exempelvis bistånd och familjehem är insatser som inte går att välja bort, samma gäller för stöd till barn/elever med särskilda behov.

  Resursfördelningsmodellens andemening är att kommunen ska ge förslag på besparingar som kan göras. De ska vara realistiska och genomförbara.

  I Vilhelmina ökar antalet barn med särskilda behov, många familjer behöver support och stöd för att fungera, demografin visar att vi har många äldre och därutöver en hög andel med demensdiagnoser som behöver boende.

  Det är med andra ord att betrakta som orealistiskt och nära nog oseriöst att föreslå nedskärningar av lagstadgade rättigheter för särskilt utsatta grupper.

  Kommunfullmäktige 14 juni 2021

 3. Monica Nilsson

  Du måste verkligen medvetet missuppfattat yrkandet. Det var inte ett yrkande på återremiss av den budget som inlämnats av PDI!
  Återremissen var på det sätt budgeten framtagits som var kärnan till yrkandet. Jag lägger in det yrkande som lades vid KF 14/6, vilket dessvärre avslogs.

  Monica Nilsson, Feministiskt Initiativ, yrkar återremiss för korrigeringar av hela budgetunderlaget.

  I de underlag som ligger omfattar förslagen till stora delar prioriteringar respektive besparingar på lagstadgade insatser som inte går att ge avkall på.
  Exempelvis bistånd och familjehem är insatser som inte går att välja bort, samma gäller för stöd till barn/elever med särskilda behov.

  Resursfördelningsmodellens andemening är att kommunen ska ge förslag på besparingar som kan göras. De ska vara realistiska och genomförbara.

  I Vilhelmina ökar antalet barn med särskilda behov, många familjer behöver support och stöd för att fungera, demografin visar att vi har många äldre och därutöver en hög andel med demensdiagnoser som behöver boende.

  Det är med andra ord att betrakta som orealistiskt och nära nog oseriöst att föreslå nedskärningar av lagstadgade rättigheter för särskilt utsatta grupper.

  Kommunfullmäktige 14 juni 2021

 4. Viveka Abramsson

  Diskussionen påminner om den som fördes förra året, då PDI målade upp en bild av att vi inte skulle följa lagen. Resultatet kan vi nu se iom den prognos vi fått presenterat, nämligen att budgetarna som antogs ser ut att hålla. PDI:s budgetförslag, i år liksom förra året, kan liknas vid att pinka i byxorna, det är varmt en stund men blir snabbt väldigt kallt. Både jag och Annika Wibrell, samt några till, försökte förklara att vårt förslag inte innebär att vi tar bort lagliga verksamheter. Däremot har vi inte ansett oss ha råd att lägga lika mycket pengar som verksamheterna tror sig behöva. Kommunen kommer inte att bryta mot gällande lagar, vi kommer att ta hand om de som på olika sätt behöver samhällets hjälp och följa upp resultatet i kommande månadsredovisningar. Vi verkar tämligen överens om att resursfördelningsmodellen är bra, men det finns fortfarande barnsjukdomar som vi måste jobba vidare med för att slippa liknande diskussioner i framtiden.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej och tack Viveka!
   Jag har varit (är) mitt i ett studentfirande med allt vad det innebär och även en flytt för den nya studenten så tiden har varit knapp.
   Du har så rätt i det du skriver och jag vill även tillägga att i grunden för denna modell ligger en teknisk ram med en påse pengar till verksamheterna. Det vi prioriterar är ju pengar ”utöver” dessa.
   Vidare verkar det i denna konstellation av partier finnas en tro i att ”lagstadgad verksamhet” inte går att förändra och är skriven i sten?
   Lagarna är skrivna i sten, men HUR den bedrivs är en annan sak. Den kan förändras, omorganiseras, göra annorlunda precis som all annan verksamhet. Och det är vår och tjänstepersonernas skyldighet gentemot våra medborgare och skattebetalare att bedriva verksamheterna så effektivt som möjligt så att varje skattekrona används med förstånd.

 5. Pingback: Analogier i allmänpolitisk debatt under demokratins jubelår | Åsa Össbo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.