Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Tåg

Ute och cyklar

Av , , 4 kommentarer 11

Har just bjudit en vän på en tågresa till Umeå. Min nya begagnade cykel har fått göra resan för första gången. Kostade en ungdomsbiljett för henne, men bättre det än att gravsaltas bakom bilen längs E12 de här måttligt kalla dagarna.

55 minuter tog det från Fågelstigen i Vännäsby till Eductus på Formvägen 16, med fem minuters väntan på tåget i Vännäsby. Då har benen i stort sett inte cyklat sedan september. Med mer anpassad framförhållning vid Vännäsby C och lite mer trimmade ben hoppas jag kapa den tiden en smula. Nu kändes motan väster om E4 lite, ja, motig.

Mellan Umestan och Formvägen hann jag möta drygt 15 cyklister i morse. Det är inte alldeles dåligt en halvsur och grå februarimorgon.

Första mötet

Av , , 5 kommentarer 9


Åker pågatåget från Umeå till Vännäsby efter en första träff på min kommande arbetsplats. Känns mycket bra, både med tåget och medarbetarna. Det är tur att man inte har överdrivna problem med prestige och självförtroende. Jag kommer in i ett mycket kompetent, välutbildat och drivande gäng.

En betydelsefull mentor jag har sa nyligen att det är en väldig förmån att i min ålder få gå in på helt nya verksamhetsområden. På grund av min något bristfälliga åldersuppfattning förstod jag först inte riktigt vad han menade. 😉

Att han har alldeles rätt är fullt klart. Särskilt för den obotligt nyfikne är det en förmån att med förvärvade kunskaper och erfarenheter få bidra till att foga ihop behov och möjligheter i nya verksamheter. Det känns riktigt, riktigt bra.

Tillbaka till tåget. Ett ”problem” med det är hastigheten. Jag hann betala och prata med tågvärden, men inte blogga klart på resans 19 avkopplande minuter. Men jag hann bekanta mig med en av min frus nya arbetskamrater, trevligt.

Tåget slår bilen med hästlängder, för det mesta.

20140109-101928.jpg

Avslöjad

Av , , Bli först att kommentera 6

Bit för bit kommer det fram. Jag har åkt för lite tåg till Umeå sedan pendeltrafiken kom igång igen. Några gånger har det hänt, bland annat den allra första turen som gick från Vännäs. Sen åktes det många gånger i veckan under gymnasietiden, ofta i förkrigsvagnar. (Som 1976 förresten inte var så mycket äldre än dagens begagnade pågatåg)

I kväll kunde jag med egna ögon se att ungefär de cykelparkeringar jag igår efterlyste finns bakom Umeå Ö. Sen upplyste mig Vännäs miljöchef Malin Österlund att det finns parkering med tak på Haga-sidan vid Umeå C.
Ibland är det roligt att vara ute och cykla!

Alltså. Skulle man som Vännäs-/Vännäsbybo någon gång arbeta i Umeå finns få ursäkter att inte härbärgera en måttligt stöldbegärlig cykel där och sen åka tåg
möjliga dagar. Med en arbetsplats upp till en halvmil från stationen skulle det tidsmässigt kunna gå på ett ut mot bilen, när tåget går planenligt.

På det skulle det nästan bara finnas vinnare.

Hos generösa grannar

Av , , Bli först att kommentera 5


Den ”gamla” Umeåregionen kom snabbt och lyckligt fram till sin nyaste medlem via Botniabanan.

Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström gick ut hårt och gav hela kommunens vidunderligt vackra skärgård till Umeåregionen efter att vi fått se den i en stämningsfull kortfilm. ”Den är er” sa hon. Generöst måste man säga.

Sen följde en annan vacker film om en tredjedel av kommunen, landsbygden. Så stor andel av befolkningen lever och verkar där. En nyttig påminnelse om helheten.

Att Skellefteåområdet och Vasa också är representerat på den här ”20-årsträffen” för Umeåregionen känns roligt. Även att Vännäs fd kommunchef Lennart Olofsson engagerats för att teckna regionsamarbetets historia. Intressant!

Regional utveckling, effektiviserad kommunal förvaltning och demokratiskt förankrad samverkan var de stolta grundbultarna.

Fortsättning följer.

120 till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7


Det är trevligt med tåget. 120 personer susar just nu i 120 mellan Vännäs och Umeå. Man hinner knappt kasta iväg en blogg.

Bygg Norrbotniabanan

Av , , 2 kommentarer 10

Att säga nej till Norrbotniabanan kan bli ett dyrt misstag med lång betalningstid.

Det finns många skäl att bygga banan medan EU erbjuder en betydande medfinansiering på uppemot tiotusen miljoner. Ett är att Norrlands stora exportnetto kan smälta ihop betänkligt framöver med allt dyrare frakter. De stora fördyringarna som bl.a. genom svaveldirektivet drabbar Norrland (men inte flertalet konkurrentländer) är ett hot mot både vår landsändas och Sveriges ekonomi. Ett förbättrat eldrivet fraktalternativ med lång hållbarhet kan bli mycket betydelsefullt.

Miljömässigt vore banan en stor vinst, trots att inga stora ingrepp i naturen är odelat positiva. Även om vi bor i en glest befolkad del av landet ska vi inte bortse från den positiva bieffekten som snabb persontrafik innebär. För både arbetspendlingen och fjärrtrafiken skulle Norrbottniabanan bli betydelsefull. Vi vet inte heller hur flygets förutsättningar ser ut om 30-50 år.
Det nya spåret skulle också bli ett ”dubbelspår” till stambanan. Banan skulle ge förbättrat flöde och ökad leveranssäkerhet.

Till sist vill jag nämna den stimulans på norrländsk och svensk ekonomi både själva bygget och banan skulle innebära. Enligt uppgift skulle EU:s bidrag motsvara ca 50 % av de dryga planeringskostnaderna och ca 30 % av byggkostnaden. Det borde krävas väldigt mycket för att säga nej till detta.

Olika bud om tågen

Av , , 5 kommentarer 6


Ena tidningen skrev i går att tågleverantören Alstom inte lever upp till kraven i upphandlingen. Den andra att det mesta håller på att vara löst.

Inte minst störande verkar det vara att hjulen måste svarvas om titt som tätt och att tågen då måste köras till Västerås. Varje omgång tar totalt sju dagar. En luleålösning ska vara på gång.

Oavsett vilken tidning som har rätt lär det knappast bli så att tågen returneras. Annars vore det nog ett framgångsrecept att åka till Schweiz på studiebesök. Snölandet där tågen går och går. Och i tid.

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

Isigt tåg rullar inte

Av , , Bli först att kommentera 6

Från mobilen

Just det här rullar iofs inte när det är blia heller. Ser att det är kyligare på andra håll, men man är inte riktigt invand med vinterkylan än. Promenaden som skulle behövas får anstå till en annan gång.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Norrmännen är finurliga

Av , , Bli först att kommentera 14


Det sägs att när norrmännen letar tåg att köpa åker de till Österrike och Schweiz och tittar vilka tåg som fungerar där det ofta snöar.

Det verkar nästan bättre än att leta tåg på ställen där det väldigt sällan snöar.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

På spåret

Av , , Bli först att kommentera 9


Idag kan man på DN debatt läsa om att regeringen gör den största satsningen någonsin på underhållet av järnvägen:

http://www.dn.se/debatt/vi-gor-den-storsta-satsningen-pa-jarnvagsunderhall-nagonsin

För oss som inser att Sverige är långt och tror att alltmer av transporterna kommer att behöva drivas av annat än olja är det mycket välkommet. Underhållet av järnvägen har varit eftersatt under lång tid. Oseriösa på olika nivåer kommer kanske att påstå att det Alliansregeringens fel att järnvägen är nedsliten men de som arbetar inom järnvägen säger nog som Seko skrev i augusti: ”Sveriges järnväg dras med problem uppbyggda under decennier av eftersatt underhåll och uteblivna investeringar.” Tidigare regeringar bär största ansvaret för järnvägsnätets nuläge.

Det är också rätt att göra infrastruktursatsningar i ekonomiskt bistra tider med lägre prisnivåer och förväntade lågräntelägen.

Man får också säga grattis till de unga som satsar på bygg- och anläggningsutbildningar med inriktning mot järnvägen. De finns på flera platser i landet, närmast på Liljaskolan i Vännäs.
Med tanke på den rätt höga snittåldern på de som jobbar inom järnvägen är det nog allmänt klokt för unga att satsa på den sektorn.