Etanol bättre än fossilt

Av , , 1 kommentar 10

Tankesmedjan FORES har släpt en högaktuell rapport om etanol som drivmedel och energiproduktion. Rapporten heter Ska jag tanka etanol och är en aktuell och lättläst genomgång av fakta och myter om etanolens roll som drivmedel.

Den tunga och korrumperade oljeindustrin har nästan lyckats förtala etanolen som drivmedel. Så sent som i söndags mötte jag under middag alla de klasiska argumenten om etanolen, regnskogen och världssvälten. Det mesta är myter som okritiska(?) journalister bidrar med att sprida. FORES rapport är  både saklig och bred – den släpper fram olika kritiska röster.

Men bäst av allt är den sakliga och tålmodiga tonen. Energidebatten drivs annars alltför ofta av mäktiga oljeintressen.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Ändra lagen för att rädda ambulanshelikoptern.

Av , , Bli först att kommentera 7

Frågan om ambulanshelikoptern och  flygbullret från trafiken till och från helikopterplattan vid Universitetssjukhuset är redan en obegriplig fråga för många. Fyrkantiga bullerregler ska inte kunna riskera att sätta stopp för ambulansflyget. Jag har försökt sätta mig in i lagstiftningen för att förstå diskussionen i Umeå. Det verkar som att lagen inte tar hänsyn till bullrets orsak och källa. Det blir enbart en fråga decibelmätning utan hänsyn till bakomliggande fakta.

Ambulanssjukvården har utvecklats snabbt och transportsättet är supereffektivt på många sätt. Det räddar liv. Det minskar lidandet.

Med dagens lagstiftning skulle teoretiskt även ambulanssignalerna och räddningstjänstens bilar bli föremål för bullerbegränsningar. En brandbil kan eka rätt ordentligt mellan huskropparna.

Jag tycker det är skillnad på buller från  vanlig trafik, järnvägar eller olidligt hög musik och buller från räddningsfordon och ambulanshelikoptrar. Jag tror att varje människa accepterar bullret från räddningsfordonen. Jag tycker det är orimligt att pengar från sjukvården ska användas till fönsterbyten och andra ombyggnationer.

Men lagstiftningen är neutral och gör ingen skillnad. Jag föreslår därför en lagändring som ger myndigheterna att ta särskilda hänsyn till ambulans helikoptrar och utryckningsfordon. Det borde gå att formulera undantag i miljölagstiftningen som beskriver att människor  inom rimliga gränser får acceptera bullret från räddningsfordon.

Ändra lagen för att rädda ambulanshelikoptern.